Magyarországon 10-12 papi pedofil eset történhetett az utóbbi években – a becslések szerint. Hivatalos választ ugyanis annak ellenére sem ad a katolikus egyház, hogy már a Vatikán is fellép az évente több száz nyilvánosságra kerülő szexuális bűncselekmény ellen.

 
Vajon mi a magyarázata annak, hogy világszerte százával derülnek ki a bűncselekmények, nálunk mégsincsenek ilyen ügyek? (Képünk illusztráció)

Nyilvánosságra hozták a héten a Szentszék tavalyi adatait, köztük azt: bár 2011-ben kevesebb pedofília esetet jelentettek a Hittani Kongregációnak, mint egy évvel korábban, de a 2005–2009 közötti időszakhoz képest a „jelzések száma jelentősen megugrott”. A hír szerint az 599 megvizsgált fegyelmi esetből 440 vonatkozott delicta graviorának (latin, súlyosabb bűncselekménynek) nevezett szexuális visszaélésre, és 404 esetben az áldozat kiskorú volt. A Hittani Kongregáció ügyésze 125 esetben kérelmezte XVI. Be ne dektől az érintett pap laikus státusba helyezését, amikor „nem volt kétséges a pap felelőssége”. További 135 esetben az elkövető nem veszítette el státusát, de felmentették papi feladatai alól. A Vatican Insider hírportál kommentárját is idézte az MTI: a jelentett esetek és az intézkedések száma azt mutatja, hogy a Vatikán 2010-ben hatályba lépett pedofília elleni előírásai „szigorú fordulathoz” vezettek a nemi visszaélést elkövető papokkal szemben.

Vajon mi a helyzet Magyarországon? Már tavasszal elküldtük ezt firtató kérdéseinket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) sajtószolgálatának: Volt-e, van-e pedofilpap-ügy a katolikus egyházban Magyarországon? Ha igen, mikor, mi történt, és milyen következménnyel járt? Ha nem, akkor vajon mi lehet a magyarázata annak, hogy a világ sok országa, és mostanában Európa botrányai sorra kerülnek nyilvánosságra, ám nálunk nincsenek ilyen ügyek?

Első levelünkre annyit közöltek szóban, hogy erről nem kívánnak nyilatkozni. Most, az adatok vatikáni közzététele nyomán ismét elküldtük lapunk kérdéseit az MKPK Sajtószolgálatnak. „Újbóli meg keresésére a következő válasszal tudunk szolgálni: a Katolikus Egyház részletesen szabályozza az Ön által említett ügyek kivizsgálásának menetét. Eszerint a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának nincs sem hatásköre, sem információja ezekre vonatkozóan, tehát kérdéseire nem áll módunkban válaszolni” – mindössze enynyit közöltek. Így megpróbáltunk más forrásból tájékozódni.

„Magyarországon talán 10-12 papi pedofil esetről lehet szó. Ezek zömmel a szóbeszéd, a híresztelés szintjén váltak ismertté, eljárás jóval kevesebb volt, így az iménti szám csupán a hozzávetőleges becslésem – nyilatkozta a VH-nak Wildmann János teológus, az Egyház fórum főszerkesztője, akinek kulcsszerepe volt a pécsi egyházmegyei visszásságok nyilvánosságra kerülésében. – Induljuk ki abból, amiről az ügyészségi információk alapján korábban a Népszabadság is beszámolt: 2005 és 2010 között három ízben emeltek vádat ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények miatt egyházi személyekkel szemben. 2005-ben két embert vádoltak tiltott pornográf felvételekkel való visszaélés és kiskorú veszélyeztetése bűntettével, 2006-ban pedig egyet, ugyancsak kiskorú veszélyeztetése miatt. Ám nem lehet tudni, hogy a megvádolt papok melyik egyházhoz tartoztak, s azt sem, hogy mi lett ezeknek az ügyeknek a kimenetele, született- e ítélet. Az ügyészség erről már nem adott felvilágosítást” – mondta a teológus. Wildmann Pécsett szintén három, a katolikus egyházon belül történt ügyről hallott. „Ezek az ügyek mind a rendőrség tudomására jutottak, ám egyik miatt sem indult nyomozás. Egyik esetben maga a feljelentő vonta vissza a feljelentést. A rendőrség közlése szerint megegyezett a püspökséggel, amit az egyházi szabályozás is lehetővé tesz. A másik estben a papot nem Magyar országon, hanem korábban külföldön elkövetett tettel gyanúsították meg, csak a híre gyűrűzött idáig. A harmadikat pedig fel sem jelentették, hanem a megyés püspök már a gyanú elhangzása után azonnal áthelyezte őt máshová. Mivel nem mentette fel, csak más településre küldte, így ma sem tudni, hogy a gyanú megalapozott volt-e” – sorolta a teológus, aki em lékeztetett: az elmúlt években – az amerikai a német és az ír botrányok hatására – a Vatikán megszigorította az ilyen ügyekkel kapcsolatos szabályokat. Kezdve attól, hogy a papképzésnél különösen hangsúlyozni kell az egyházi fegyelem és a papi tisztaság szerepét, hogy ebből a szempontból is vizsgálni kell a leendő papok alkalmasságát, egészen addig, hogy ha mégis megtörtént a bűn, akkor egyház köteles azonnal eljárni a vétkes ellen, az áldozatnak pedig pszichológiai segítséget nyújtani. A Hittani Kongregáció megszabta azt is: ha az illető ország törvényei előírják, hogy az egyházi hatóságoknak is feljelentést kell tenniük a tudomásukra jutott ügyekről, akkor ezt tekintsék magukra nézve kötelezőnek. Ahol pedig az állami törvény ezt külön nem írja elő – Magyarország is ebbe a körbe tartozik – ott az áldozat biztatásán kívül, hogy forduljon a rendőrséghez, csak belső vizsgálatot kell folytatnia az egyháznak, s ha igazolódott a gyanú, akkor kell az állásából végleg felfüggesztenie a püspöknek a pedofil bűnt elkövető papot. Az ilyen bűncselekmények közé sorolták a 18 év alattiakat ábrázoló pornográf képek, videók letöltését, és szigorítás az is, hogy a 10 éves elévülési időt húszra emelték, s a Hittani Kongregáció még ezt is megtoldhatja. Így akár 30 év múltán is kivizsgálható a bűncselekmény, ha az áldozat csak enynyivel később mer előlépni.

A katolikus egyháznál a belső vizsgálatot a Hittani Kongregáció – vagy utasítására a megyés püspök – által megbízott egyházi bíróság folytatja le. Nem közölhetik az érintettel, hogy ki a feljelentő, csupán a vádat ismertethetik. Ennek a bíróságnak világi személy nem lehet a tagja, csak pap. Azaz klerikus a bíró, ügyész, ügyvéd és jegyző is. Úgy tűnik, a klérus összezár, és más nem nyerhet betekintést az ilyen históriákba.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!