Vasárnapi Hírek-kutatás nyereményjáték szabályzata

Az Akció szervezője

A Vasárnapi Hírek a „Vasárnapi Hírek-kutatás” (a továbbiakban: „Akció”) szervezője, a XXI. század Média Kft., mint a Vasárnapi hírek hetilap kiadója (székhely: 1066 Budapest, Jókai u. 6., adószám: 25761678-2-42, a továbbiakban: „Szervező”).

2. Az Akcióban részt vevő személyek

Az Akcióban részt vehet minden természetes személy, kivéve a Szervező, illetve az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a Szervező kiadványait terjesztő és forgalmazó személyek, alkalmazottaik és mindezek közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § (b) bekezdése]. Az akció ideje alatt tiszteletpéldánnyal rendelkező előfizetők nem vehetnek részt a játékban.

3. Az Akció időtartama

Az Akció 2017. szeptember 23-án kezdődik és 2017. október 6-ig tart.

4. Az Akció menete

Az akcióban azon olvasók vesznek részt, akik a Vasárnapi Hírekben található kérdőívet kitöltik és visszajuttatják (postai úton, online) címünkre. Megadják nevüket, címüket, telefonszámukat, melyet kizárólag a sorsolás során használunk fel. A sorsoláshoz szükséges adatok megadása nem kötelező, de amennyiben ezen adatok nem állnak rendelkezésre, a kérdőívet visszaküldő személy nem vesz részt a sorsoláson.
A sorsoláshoz megadott adatokat bizalmasan kezeljük. A kutatási eredményeket név nélkül, összesítve dolgozzuk fel, a személyes adatok védelmét szigorúan szem előtt tartva.

A játék időtartama: 2017. szeptember 23-október 6.
A  kérdőívek beérkezési határideje: 2017. október 17.
Beérkezési  cím:
Postai úton: Népszava-szerkesztőség (székhely: 1066 Budapest, Jókai u. 6.), a borítékra írja rá: Népszava-kutatás
Online: www.vasarnapihirek.hu/kutatas
Sorsolás időpontja: 2017.október 24., kedd 10.00 óra.
Nyilvános sorsolás helyszíne: XXI. század Média Kft. mint a Vasárnapi Hírek hetilap kiadója (székhely: 1066 Budapest, Jókai u. 6.).
A nyertesek névsorát (név és település) a Népszava 2017. október 28-án megjelenő számában közöljük.
Nyeremények:

  1. 1 darab két éj két fő részére szóló utalvány a harkányi Dráva Hotel Thermal Resort**** -ba. Az utalvány hétköznapokon (kivéve kiemelt időszakok), vehető igénybe a szállodával előre egyeztetett időpontban.
  2. 30 darab könyvcsomag, egyenként legalább 10 000,- forint értékben.

A felsorolt nyereményeket 2017. november 30-ig biztosítjuk.

5. Információ az Akcióról

a) Az Akció játékszabályzata, valamint további információk találhatók a Vasárnapi Hírek honlapján: www.vasarnapihirek.hu.

6. Személyi jövedelemadó

6.1 A Szervező vállalja a nyertesek nevében a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését.

7. Vegyes rendelkezések

7.1 A nyerteseket a Szervező a sorsolást követően telefonon és/vagy postai úton értesíti legkésőbb 2017. október 28-ig.
7.2 A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezései tiltják.
7.3 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt, valamint a sorsolás alatt a különböző nyerőkategóriákban meghatározott mennyiségben és értékhatárban sorsolja ki a nyerteseket.
7.4 A sorsoláson csak azon természetes személyek vehetnek részt, akik a Népszava kutatási kérdőívét kitöltötték, és megadták adataikat a sorsolás lebonyolításához.
A Szervező vagy megbízottja jogosult ellenőrizni az adatok valódiságát, s kizárhatja a valótlan adatokat tartalmazó vagy a természetes beazonosításhoz szükséges adatokat hiányosan tartalmazó szelvényt.
7.5 A résztvevők a jelen Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videoanyagokban.
7.6 A Szervező kérésére a nyeremények nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, amelyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező képmásukat, illetve fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen hasznosítsa.
7.7 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
7.8 A nyeremények készpénzre nem válthatók.
7.9 Az Akció információs vonala: 06-1/ 488-8800-es helyi tarifával hívható szám.

8. Adatkezelés

8.1  A játék NAIH száma: NAIH-110432/2016..
Budapest, 2017. szeptember 22.