Súlyos és átgondolatlan politikai döntések mellett a véletlennek is nagy szerepe van abban, hogy Magyarország jelenleg demográfiai problémákkal küzd.
- A Ratkó-korszak szülötteinek hamarosan esedékes nyugdíjba vonulása súlyos problémákat okozhat, amelyekre jelenleg nincs megnyugtató megoldás.
- Ki lehet még mászni a gödörből?

Ratkó Anna csecsemőt tekint meg - Fotó: Bartal Ferenc, MTI

- – Kép 1/4

Anna, ez a keresztneve, de a többség csak a „korszak” szót illeszti a vezetéknév után. Ratkó Anna nevéhez kétségkívül egy egész korszak kötődik, és ennek a korszaknak komoly következményeit most kezdi nyögni Magyarország. Az igazsághoz hozzátartozik azonban: nem csak Ratkó Anna tehető felelőssé az ötvenes évek abortusztilalmáért, amely mára óriási társadalmi problémák okozója lett.

1004/1953

A történet a II. világháború előtt kezdődik, akkortól ugyanis már érvényben volt a teljes abortusztilalom Magyarországon – a Csemegi-kódex bűncselekménynek nyilvánította a magzatelhajtást. Ezt a gyakorlatot 1945 után azért oldották fel, hogy a szovjet katonák által megerőszakolt nőknek ne kelljen megszülniük nem kívánt gyermekeiket.

Ám míg az európai országok nagy részében a háború után beköszöntött a „baby boom” korszaka, nálunk nemhogy nem nőtt a születésszám, de még a háború előtti időszakhoz képest is csökkent. Márpedig Moszkva nem figyelte jó szemmel, hogy Magyarország nem teljesíti az előírt születésszámot – orosz mintára született tehát meg az 1004/1953. számú határozat. Ez valóban Ratkó Anna nevéhez kötődik – az egykori szövőnőből lett miniszter már 1952-ben szót emelt egy nőgyógyászati konferencián az abortuszkérdés rendezéséért és a szovjet minta hazai meghonosításáért. De Rákosi Mátyás kellett ahhoz, hogy törvényi szintre emelkedjen a rendelet. Az azóta is kárhoztatott Ratkó Annát két hónappal később elmozdították miniszteri pozíciójából, szakszervezeti funkcionáriusként maradt tagja a mozgalomnak a nyolcvanas évek elején bekövetkezett haláláig.

A rövid, de nagy hatású Ratkó-korszakban bevezetett agglegényadó és az abortusz tiltása mellett pozitív intézkedések is életbe léptek: emelték a családi pótlékot, meghosszabbították a szülési szabadságot és ingyenes kelengyét ígértek minden csecsemőnek. Ráadásul a rendelet elvileg még enyhített is a hosszú ideje érvényben lévő abortusztilalmon, ugyanis a nők életkorát, családi körülményeit, illetve bizonyos betegségeit figyelembe véve elvileg lehetett engedélyezni a magzatelhajtást.

De csak elvileg, a gyakorlat egészen mást mutatott: kirakatperekben meghurcolt nők és orvosaik felett ítélkeztek a bírák. Míg 1950-ben még kevesebb mint 500, 1953-ban már 1538 személyt ítéltek el jogerősen magzatelhajtás miatt. Így születtek meg az elkövetkező 2,5-3 évben a Ratkó-gyerekek.

1956 júniusában (megint csak a szovjet mintát követve) megszüntették az abortusztilalmat – a rendszer ki nem mondott reménye volt, hogy ennyi idő alatt sikerült elültetni az anyákban a gyermekszülés fontosságának tudatát. Tévedtek: a liberalizáció az abortuszok számának drámai emelkedését hozta, az 1960-as években 100 élveszületésre már körülbelül 140 magzatelhajtás jutott.

Kiegyenlítetlen küzdelem

Magyarország korfáján a mai napig jól látható, mikor lépett életbe az abortusztilalom, és mikor oldották azt fel. Az újabb kiugrás 1974 és 1979 között jött el, amikor a Ratkó-gyermekek maguk is úgynevezett reproduktív korba léptek, maguk is gyermeket vállaltak. Ebben az időszakban évente 30 ezerrel több gyerek született, mint az azt megelőző, illetve követő években. Ráadásul a családtámogatási kedvezmények bevezetésével az akkori kormány tovább növelte a szüléshez való kedvet. „Mi, demográfusok szóltunk, hogy pont most nem kellene, hiszen amúgy is sokan fognak gyermeket vállalni. A válasz az volt, hogy így legalább lesz egy olyan rendelet, aminek kézzelfogható lesz az eredménye” – emlékezett vissza a hetvenes évek közepére Pongrácz Tiborné demográfus, a Ratkó-korszak immár nyugdíjas szakértője.

Innen egyenes út vezethetett volna a következő nagy hullámhoz, a 2000-es évek elején, amikor is a Ratkó-gyerekek gyerekei léptek a szülői korba. Csakhogy a Ratkó-unokák már más világban, más szabályok szerint élnek. Kiemelkedően sikeres, mégis erősen traumatizált generációról van szó, így szól legalábbis a tudományos igényű meghatározás. A hetvenes évek szülöttei fiatalon élték meg a rendszerváltást, viszont elszakadtak szüleik értékrendjétől. Tanultak, mára többnyire megállapodtak, ám amikor elérték a szülőképes kort, megtorpantak. Ebben az időszakban ugyanis már fontosabbá vált a biztos háttér, nehezebb volt állandó munkahelyet találni, illetve azt megtartani, miközben egyre többen gondolták úgy, hogy először lakást és megfelelő anyagi helyzetet kell teremteniük, és csak utána vállalnak gyereket. A kedv egyébként meglett volna: ez a generáció is nagyjából családonként két gyermekkel tervezett. Csakhogy a tervezésbe beleszólt a gazdasági világválság.

A Ratkó-unokák még tovább halasztották a családalapítást – most pedig 40 körül járnak, a reproduktívnak mondott kor vége felé. Ráadásul időközben elfogadottá vált az, hogy valakinek nincs gyereke, vagyis nincs társadalmi nyomás a nőkön. Emellett a munkaadók is számolnak a negyvenes, de gyerektelen álláskeresőkkel. Vagyis igazából nincs túl sok dolog, ami gyerekvállalásra ösztönözne. Két kiugrás után tehát a korfa egyre keskenyebbé válik, a folyamatot pedig nehéz megfékezni.

Kiürülnek a helyek

A probléma tehát adott: van két kiemelkedően magas létszámú generáció, amelyeket viszont „hullámvölgyek” követnek. És a helyzet most kezd igazán kritikussá válni, ugyanis a Ratkó-gyerekek számára elérkezett a jól megérdemelt nyugdíj ideje.

De lesz-e miből fizetni abban a nyugdíjrendszerben, amiben a mindenkori aktívak állják az inaktívak ellátását? Magyarország költségvetésének legfajsúlyosabb részét ma is a nyugellátások teszik ki. Ebben az évben is több mint 3000 milliárd forintot fordít az állam a különböző öregségi ellátásokra, ami több, mint az egészségügyre és az oktatásra fordított összeg együttvéve. Márpedig a jövőben ennél is nehezebb lesz kigazdálkodni a nyugdíjakat, hiszen egyre kevesebben vannak azok, akik befizetnék az adókat és a járulékokat.

Szakértők úgy számolnak, hogy 2021-ig mintegy 1 millióan érik el a nyugdíjkorhatárt, közülük nagyjából 800 ezren meg is élik azt. Kalkulációk szerint csak emiatt legalább 200 milliárd forintnyi adó és járulék esik ki a következő öt évben, miközben megjósolhatatlan, mennyivel nő a nyugellátások összköltsége.

A kormány úgy számol, hogy 2020-ban a GDP nagyjából 10 százalékát teszik majd ki az állami nyugdíjkiadások. A Ratkó-gyerekek nyugdíjazása további problémákat is hoz magával. Azzal, hogy egy generáció kivonul a munkaerőpiacról, amelyre viszont egyre kevesebben lépnek be, komoly társadalmi problémákat okozhat. Egy példa: csak háziorvosból 2020-ra négyezer megy nyugdíjba (a teljes állomány 6500), míg új praxisból alig 800-zal számol az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Vagyis csaknem feleannyian lesznek, mint jelenleg.

Az orvosok esetében más területeken is szembeötlő az elöregedés. Néhány szakmában, mint például a gyermekfogászat, a neuropatológia, a trópusi betegségek vagy a szenvedélybetegségek gyógyítása, az orvosok jelenleg nem csak kevesen vannak, de alig van közöttük 55 évesnél fiatalabb, és még ennél is magasabb az átlagéletkor a patológusoknál, az üzemorvosoknál, a fertőző betegségek gyógyítóinál, a csecsemő- és gyermekgyógyászoknál, illetve a radiológusoknál.

A tanárok sem állnak sokkal jobban: a Pedagógus 2010 című kutatásból kiderült, közel 30 százalékuk 50 év fölötti, harmaduk 41 és 49 év közötti, míg a 30 év alattiak mindössze tizedét teszik ki a pedagógustársadalomnak. Persze a tanítandó gyerek is kevesebb – ettől függetlenül óriási a hiány a fiatal, de jól képzett tanárból, miközben a tapasztalt, nagy tudással bíró generáció hamarosan elhagyja az iskolákat.

A közigazgatásból távozók száma 1996 óta meghaladja az új belépőkét. A köztisztviselők körében ezért már 2010-ben bekövetkezett a krízis a nyugdíjba vonulás szempontjából, az átlagéletkor viszont továbbra is magas, a fiatal munkavállalók száma pedig nem nő számottevően. 2011-ben még mindig több 50 év fölötti dolgozott a közszférában, mint a 40-es generáció tagjai, így az idősebbek (még rövid ideig) a közszolgálat tartóoszlopai. Vagyis a 2001-ben bevezetett – és a fiatalok pályára vonzását feladatának tekintő – köztisztviselői életpályaprogram sem hozott érdemi változást.

És ez csak néhány fontosabb terület, amelyeknél azonban jól látszik, hogy a nyugdíjba vonulókat egyelőre nem képes pótolni a fiatalabb generáció.

Hova tovább?

Ha csökken a népességszám, a gazdasági fellendülés is lehetetlenné válik, ami megint csak tovább rontja a gyermekvállalási kedvet is – így válik visszafordíthatatlanná a folyamat. A helyzet javításához vagy biztonság és kiszámíthatóság, vagy radikális módszerek kellettek volna. Az előbbi nincs, az utóbbiak pedig egy demokratikus államban nemigen alkalmazhatóak.

Kapitány Balázs, a KSH Népességtudományi Intézetének  igazgatóhelyettese szerint a gyerekvállalást segíteni hivatott különböző kedvezmények rendszerére leginkább a kapkodás jellemző, ami nem segít a helyzeten. „A cél a kívánt, tervezgetett, de mindig halogatott gyerekek megszületésének segítése lenne, vagyis az, hogy minden potenciális szülő számára megteremtsék azokat a feltételeket, amelyek mellett már bele mernek vágni a gyermekvállalásba. A tervezett gyerekszám Magyarországon tartósan magas, 2 a németek 1,6-ével szemben. A támogatási rendszerünk bőkezű, de rugalmatlan. A jogbiztonság gyenge, a nők nem merik elhagyni a munkahelyüket, mert félnek, hogy nem veszik vissza őket. Az olyan intézkedések, mint a gyed extra már elmozdulnak ettől a rugalmatlanságtól. 2014-ben, a gyed extra bevezetésekor azonban már a Ratkó-gyerekek csaknem negyvenévesek voltak, így ez igazából veszett fejsze nyele” – mondta Kapitány Balázs.

Semmiféle „demográfiai apokalipszisre” nem kell számítani, ez egy lassú, bár előre kiszámítható folyamat. Nem önmagában az idősödéssel van a baj, az igazán örvendetes, hogy egyre tovább élünk. A társadalom fenntarthatósága akkor kerül bajba, ha az egyre több idős mellett egyre kevesebb a gyermek és a munkaképes korú. Jelenleg elsősorban a kivándorlással és a tervezett, de végül mégsem vállalt gyerekkel kellene kezdeni valamit, ehhez pedig más jellegű intézkedésekre is szükség lenne, mint amilyeneket most látunk – figyelmeztet Kapitány Balázs.

A probléma nem magyar sajátosság, bár lenne kitől tanulnunk. A környező országokban is nő a gyermektelenek aránya a társadalmon belül, de például a Magyarországhoz méretében és társadalmi hagyományaiban is hasonló cseheknél sikerült megfordítani a népesség csökkenésének kedvezőtlen folyamatát. Tavaly csaknem 26 ezerrel nőtt a népességszám, többek közt a bevándorlás támogatásának köszönhetően, de 110 ezer baba is született Csehországban. Magyarországon már azt is sikerként próbálják bemutatni a politikusok, hogy a 90 ezret átlépte ez a szám.

A magyarok hagyományosan családban gondolkodnak – erre Pongrácz Tiborné demográfus már egy 1994-es kutatásban rámutatott. A kérdésben, hogy kinek jobb az élete, a gyermekteleneknek vagy a gyermekeseknek, a magyar anyák csaknem 90 százaléka az utóbbi mellett döntött, míg az apák 83,5 százaléka is ugyanezt vallotta, szemben például a lengyelekkel, ahol az anyák fele szerint gyermektelenül jobb az élet.

„Mi inkább a német modell felé tartunk, ami elég nagy baj. Ott ugyanis immár 20-25 százalék körül mozog a gyermektelen nők száma a társadalmon belül, ami azt jelentené, hogy a többieknek átlagosan 2,5 gyereket kellene szülniük, hogy újratermeljék a lakosságot. Ez lehetetlen, a nyugati országokban ilyen nincs” – fogalmazott Kapitány Balázs.

Érdemes még egy kicsit visszatérni a németekre: az ő problémájuk már most akutnak nevezhető, viszont ránk is sok bajt hozhat. 2008 óta az elvándorlási hullám tömegeket húz ki Magyarországról, épp a fiatalokat, épp azokat, akik gyermekvállalási korban vannak vagy lesznek hamarosan. És nem az a legnagyobb baj, ha valaki kimegy Londonba egy időre mosogatni, majd visszatér, hanem az, amikor a németek például a saját demográfiai gondjaik miatt a jól képzett szakmunkásokat vonzzák el, azokat, akik nem csak a demográfiai, de a gazdasági növekedéshez is elengedhetetlenek lennének idehaza is. Ha pedig a következő 10–30 évben a demográfiai gondokkal küzdő fejlett nyugati országok elszívják Magyarországról a fiatalok, fiatal családok jó részét, akkor nagyon nehéz, ha nem teljességgel lehetetlen lesz tartósan javítani itthon akár a gazdasági, akár a népesedési helyzetet.

De kik is pontosan a Ratkó-gyerekek?
Általános képet nem könnyű alkotni róluk, legfeljebb a statisztikai adatok böngészése segíthet. Azt tudni lehet, hogy körükben kifejezetten magas a diplomások aránya (csaknem felüknek van valamilyen felsőfokú végzettsége), idegen nyelveket viszont alig beszélnek. A rendszerváltás és az azt követő munkaerő-piaci átalakulás nem kedvezett nekik, ugyanis tudásuk elévült, számítógépes ismereteik hiányosak voltak, így jelentős bérhátránnyal kellett szembesülniük, ami nagyfokú kiábrándultságot okozott körükben.

 

20344
gyermek született 1954 májusában, ez az abszolút rekord hazánkban egy hónap alatt. A mélypont 2011 áprilisa, ekkor csupán 6361 baba jött világra.

 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai szerint a 65 év felettiek egészségügyi ellátására éves szinten átlagosan fejenként több mint 250 ezer, a 75 éven felüliekére több mint 300 ezer forintot költ az egészségbiztosító. Ehhez képest a 10 és 50 év közöttiekre fordított átlagos költés éves szinten nem éri el a 100 ezer forintot. A 60–70 év közötti magyarok átlagosan 5-8 féle gyógyszert szednek.

 

A 2015-ös költségvetés alapján a kormány idén egészségügyre 1339 milliárd, oktatásra 1560,1 milliárd, rendvédelemre és közbiztonságra 557,4 milliárd, nyugellátásokra 3010 milliárd, államadósság-kezeléssel kapcsolatos kiadásokra 1196 milliárd, közmunkára 270 milliárd, szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységekre és szolgáltatásokra 349,4 milliárd forintot költ.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!