Budapest és Pozsony 2015 decemberében fordult az Európai Bírósághoz a Görögországban, illetve Olaszországban tartózkodó menedékkérők áthelyezését célzó, kötelező jellegű mechanizmus elleni keresettel, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással, mások mellett Magyarország és Szlovákia ellenkezése dacára fogadtak el 2015 őszén. Az Európai Bíróság most ezt a keresetet utasította el.

 
VH, 2017. szeptember 16.


A mellékelt térkép azt mutatja, hogy az egyes uniós országok a számukra megállapított kötelező (szürke szám) kvótából hány személy áthelyezését oldották meg (fehér szám). Két uniós ország, az Egyesült Királyság és Dánia nem részese az EU bel- és igazságügyi együttműködésének, az ő esetükben nincs se kvóta, se teljesítés. Magyarország és Lengyelország az a két EU-tagország, amely egyetlen személy áthelyezését sem oldotta meg. Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország és Szlovákia a rá eső kvótát csak 10 százaléknál alacsonyabb arányban teljesítette.

Málta – egyedüli tagországként – túlteljesítette a kvótáját. Liechtenstein, Norvégia és Svájc nem EU-ország ugyan, de több-kevesebb menedékkérő áthelyezéséről gondoskodott kvóta hiányában is.


 

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!