Ahogyan ez már csak lenni szokott: az olvasók nyilván egy emberként ugrottak talpra a hír hallatán, miszerint: „szorul a hurok az isteni részecske körül!” Vagyis hogy hamarosan megkerül a tudomány egyik legnagyobb titkának kulcsfigurája, a Higgs-bozon. Ha meg mégsem – no, az lesz csak a világszenzáció!

 
Kállai Márton felvétele

Remélem, nem haragszik meg Lukács Béla, az általános relativitáselmélet professzora – mellesleg mindentudó polihisztor –, ha Karinthy Tanár úr kéremjéből Steinmannhoz, a legjobb tanulóhoz hasonlítom. Akitől bármit kérdezhettek, legyen az kúp vagy csonka gúla, mert ugyanis „ő a csonka gúlával éppen olyan határozott, barátságos, bár fölényes viszonyban” volt, mint a kúppal. Nos, Lukács Béla nemcsak a csonka gúlával és a kúppal, hanem oda-vissza a világegyetemmel és minden abba beletartozóval is határozott, barátságos, ámde fölényes viszonyban van. Sokan emlékezhetnek rá Friderikusz műsorából, ahol vagy tucatszor kápráztatta el a műsorvezetőt és a közönséget. Egy ízben, midőn éppen az univerzum távoli galaxisait boncolgatták az einsteini relativitáselmélet függvényében, a kicsit értetlenül pislogó Friderikuszra nézve a professzor visszakérdezett: érti, amit mondok? Egyetlen szót sem, jött a válasz, de nagyon élvezem… Hát valami ilyesfajta élvezetért érkeztem ezekkel a nyavalyás Higgs-bozonokkal Lukács Bélához.

– Talán nyissunk két egyszerű kérdéssel: mi a Higgs és mi a bozon?

– A Higgs az nem mi, hanem ki: ő a most 83 éves angol elméleti fizikus, Peter Higgs, aki lassan ötven éve várja, hogy kitisztíttassa a frakkját, és átvegye a svéd királytól a Nobel-díjat a róla elnevezett Higgs-bozonért. A bozon pedig az egyik elemi részecske, olyan, mint a gluon, a foton vagy a mezon, amely utóbbi köztudottan egy kvarkból és egy antikvarkból áll…

– Ha kérhetem, maradjunk a bozonnál, ez is elég nagy baj nekem…

– Ezek a részecskék alkotják az anyagot, amelyből a világegyetem felépül. A Higgs-részecske azonban nem egy a sok közül, ő lenne a kulcsfigura, „aki” felel a többi részecske tömegéért. Miután eddig senki sem tudta kiszámítani a többi részecske tömegét, ezért feltételezik, hogy akkor kell lennie egy különleges bozonnak, és az felel a tömegvonzásért. Ez eddig rendben is volna, egyetlen probléma van csupán: még senki sem látta.

– Még Peter Higgs sem?

– Ő sem, afféle elméleti fizikusként 1960-ban csupán csak kiszámította, hogy kell lennie egy ilyennek.

– És akkor az új hír azt jelenti, hogy valaki végre látta ezt a láthatatlan részecskét?

– Mondjuk inkább úgy, mintha látta volna… Vagy tíz éve nyomoznak utána. Legújabb feltételezett lelőhelye a Svájcban, föld alatt működő óriásgyorsító, amelyben másodpercenként akár 600 millió részecskeütköztetést végeznek. Nos, egyévnyi működés után most többen is azt mondták, hogy egy-két esetben mintha Higgs-bozont azonosítottak volna…

– És mi lesz, ha kiderül, mégsem?

– Keresik tovább.

– Meddig?

– Gondolom, addig, amíg másvalaki be nem bizonyítja, hogy tévedett Higgs úr, és nincs is ilyen bozon. Akkor viszont két érdekesség is bekövetkezik. Az egyik, hogy Peter Higgs frakkját végérvényesen megehetik a molyok, a másik pedig, hogy a fizikusok nekiállhatnak az anyagi világ szerkezetének újrafogalmazásához, ami kétségkívül roppant érdekes feladatnak ígérkezik, hiszen ezzel a mikrofizika jelenleg elfogadott és egész jól bevált elmélete összedőlt, és helyette valami újat kell majd kitalálnunk.

– Azt olvastam, hogy ott, Svájcban több mint ötezer tudós, technikus dolgozik. Mindannyian ezt az évente előkerülő egy-két bozont lesik?

– Mással is foglalkoznak. Találhatnak olyan anyagokat, amelyekről még nem is hallottunk, de talán a legérdekesebb, hogy megpróbálnak majd olyan kvark-gluon plazmát, vagyis olyan ősanyagot előállítani, amely közvetlenül a keletkezése utáni pillanatokban alkotta az univerzumot.

– Ez a valóságban mikor történt?

– Napra pontosan nem tudjuk, de a ma leginkább elfogadott, az ősrobbanásról szóló elmélet szerint nagyjából 13,7 milliárd éve.

– Hogyan számolták ezt ki?

– Érdekes módon, a jövőből. Az ugyanis elég pontosan mérhető, hogy a világegyetem folyamatosan tágul, mégpedig gyorsulva tágul, ebből követke­zően visszafelé a mérete egyre zsugorodik, amely zsugorodásnak a vége a nulla pont lehetett 13,7 milliárd éve.

– És mi volt előtte?

– Ha tudnám, én is vihetném a tisztítóba a frakkomat! Meglehetősen sok bizonyítékunk van arra, hogy visszafelé úgy mentek a dolgok, ahogy ez az el­­mé­­let leírja. A kísérleti fizikusok nagyjából 13,6997 milliárd évig látnak a múltba, vagyis az ősrobbanás utáni 300 ezer évig. Mi, elméleti fizikusok azt hisszük, hogy az ősrobbanás első napja utántól ismerjük a történéseket, de az az egy nap hiányzik. Hát azt a 24 órát is ott próbálják modellezni a svájci részecskegyorsítóban.

– Készülve a beszélgetésre – tanár úr, kérem, én készültem! –, olvastam, hogy egy ízben ön is vészesen közel került ahhoz a bizonyos frakktisztításhoz…

– Az történt ugyanis, hogy a kilencvenes évek elején néhányadmagammal meghatároztuk, hogy a kozmológiai állandó nem nulla, hanem egy pozitív szám. Nem azért mondom, de ebben az ügyben egy bizonyos Albert Einstein sajnálatos módon tévedett.

– Hogy a kozmológiai állandó pozitív, az tényleg egy remek dolog lehet…

– Az. Ugyanis, ha nem pozitív az a szám, akkor nem lenne mivel magyarázni az univerzum folyamatos és gyorsuló ütemű tágulását. Ezt mi ’94-ben, három szakcikkben be is bizonyítottuk, de a világ akkoriban valószínűleg mással volt elfoglalva, így hát nem keltettünk különösebb izgalmat a felfedezésünkkel. Erre mit látok: a tavalyi fizikai Nobel-díjat azért kapta meg fele részben Saul Perlmutter (University of California Berkeley), fele részben pedig megosztva Adam G. Riess (Johns Hopkins Univer­sity, Baltimore) és Brian P. Schmidt (Australian National Uni­versity), mert bebizonyították, hogy az univerzum jelenleg gyorsuló ütemben tágul. Majd’ tíz évvel utánunk.

– Mostanában annyi mindent hallani a plágium káros hatásairól…

– Nem állítom, hogy tudtak a felfedezésünkről, sőt, azt sem, hogy olvasták volna az eredményeinket bejelentő cikkeket. Egyébként sem magáért a felfedezésért jutalmazták őket, hanem a módszerükért, amivel bizonyították állításukat. Találtak egy nagyjából 11,3 milliárd éves szupernóvát, és ’98-ra kiderítették, hogy ez lehet az egyik legöregebb égitest az univerzumban, s ennek a távolodását mérve bizonyították azt, amit mi, íróasztalunknál ülve, az univerzum hosszú távú rendjéből már kiszámoltunk. A különbség: nekünk volt az egész munkára 1,4 millió forintunk, kockás papírunk és tollunk, nekik meg rendelkezésükre álltak a világ legnagyobb űrtávcsövei, nem utolsósorban az űrben keringő Hubble-űrteleszkóp.

– Emlékszem, amikor vagy négy évvel ezelőtt beindult Svájcban ez a részecskegyorsító, az abban előállítandó különféle anyagok között lehetőségként felmerült, hogy majd fekete lyukat is sikerül előállítani, ami aztán hamm, bekapja a Földet, gyorsítóstól, Svájcostól…

– Hát ez elmaradt. Ami persze nem jelenti azt, hogy nem keletkezhetnek a gyorsítóban is fekete lyukak, bár ennek kisebb az esélye, mint a Higgs-bozonnak. De ha mégis, akkor azok mérhetetlenül kicsik és instabilak lesznek, a pillanat tört része alatt elpárolognak majd.

– Az univerzumban tényleg léteznek fekete lyukak?

– Egészen biztosan. Nemcsak elméletileg igazolták ezt, hanem csillagászati megfigyelésekkel is. Ha nem kívánja, hogy belemenjünk a részletekbe, a lyuk elnevezés alatt nem a szokásos értelemben vett lyukat kell érteni, inkább a világűr egy gömb alakú részét, ahol a gravitációs erő minden más erőnél nagyobb lesz, és az anyag egyetlen pontba húzódik össze. Ebben a pontban bizo­nyos fizikai mennyiségek (sűrűség, téridő-görbület) végtelenné válnak, a gravitáció olyan erős, ami mindent elnyel, és ahonnan sem anyag, sem fény nem szabadulhat ki.

– Szép kis eset! És miért nem eszi meg az egész univerzumot?

– Mert az meglehetősen nagy falat lenne még a legnagyobb fekete lyuknak is, ráadásul a fekete lyukak is élik az életüket, születnek, elhalnak. Hogy mekkora az univerzum? Képzelje el, mindaz, amit látunk, vagyis a látható anyag a világegyetemnek alig 4 százaléka. A többi a láthatatlan tömeg (23 százalék) és a sötét energia (73 százalék).

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!