Hiánypótló, információkban gazdag könyvújdonsággal jelentkezett a Mezőgazda Kiadó. Az Agrártámogatások 2011 című kiadványából átfogó képet kaphatunk az Európai Unió közös agrárpolitikájáról és az agrártámogatási rendszerről.

Az első fejezet széles körű áttekintést nyújt az agrártámogatások közgazdasági alapjairól, sorra veszi az EU támogatási rendszerének fejlődését, az egyes, átfogóbb reformok kiváltó okait, továbbá rálátást nyújt az unió támogatáspolitikájának most kezdődő nagyobb felülvizsgálatára is. Olvashatunk a mezőgazdasági támogatások szükségességéről, a támogatási kategóriákról, az erre vonatkozó nemzetközi keretszabályokról. Megtudhatjuk, hogy a támogatási rendszer változásai a magyar gazdálkodók számára milyen lehetőségeket, esetleg kötöttségeket, korlátokat jelentenek.

A második fejezet rövid, lényegre törő és kellőképpen informatív. A kérelmezhető támogatásokat olyan felosztásban mutatja be, hogy azok könnyen beazonosíthatók legyenek. Képet kaphatunk a támogatásokkal kapcsolatban eljáró hatóságokról, intézményekről, valamint az agrártámogatások jogszabályi rendszeréről is. A szerzők tisztázzák azt a kérdést is, hogy pályázatot vagy kérelmet kell benyújtani támogatás elnyerése céljából, és leírják annak általános eljárási szabályait (a benyújtással kapcsolatos tudnivalókat, az eljárás feldolgozásának menetét, határidőket, speciális szabályokat, támogatási döntések meghozatalának módszereit). A harmadik fejezet jogcímenként, egy-egy táblázatban mutatja be, hogy hova és mire lehetséges támogatási kérelem vagy pályázat benyújtása, és azokról megadja a legfontosabb információkat.

A negyedik fejezet a mezőgazdasági tevékenység utáni adózás 2011. évi szabályait írja le. Sorra veszi az őstermelőkre, a családi gazdaságokra, az egyéni vállalkozókra, a gazdálkodókra vonatkozó legfőbb szabályokat (személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási és egészségügyi hozzájárulás, társasági adó, általános forgalmi adó, a termőföldszerzés illetékkötelezettsége).

A kiadvány hasznos segítséget nyújt azon mezőgazdasági gazdálkodóknak, akik nemzeti vagy európai uniós forrásból kívánnak támogatáshoz jutni.

A könyv megvásárolható ezen a linken, vagy megrendelhető a következő telefonszámon: +36 1 407 1020.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!