„November hatodikán a balaklavai sebesülteket szállító hajók elözönlötték Üsküdart. Mint más alkalmakkor, kemény hordágyakon cipelték fel a szerencsétleneket, a törökök időnként elfáradtak, lerakták a hordágyakat, a sebesültek gyakran a földre estek. Kétségbeesett sikoltás hallatszott, a sebesültek egy részét már holtan emelték le a hordágyról” – olvasható Kertész Erzsébet 1976-os, A lámpás hölgy című, Florence Nightingale életét feldolgozó regényében.

 

Ám a helyzet ennél sokkal, de sokkal súlyosabb volt a valóságban. Az 1853–56-os, az oroszok és a török– angol–francia haderő között dúló krími háborúban körülbelül félmillió katona vesztette életét – és nem feltétlenül a csatatéren, hanem a betegápolási hiányosságok következtében. Nem véletlenül jegyzi meg a háborúban önkéntes ápolónői szolgálatot teljesítő Florence Nightingale: „Furcsának tűnhet ezt kijelenteni, de a legelső követelmény egy kórház iránt az, hogy ne ártson a betegnek.”

Kórház a pöcegödör szélén

Az 1820. május 20-án született, módos bankár leánya isteni sugallatra kezdett betegegek ápolásába, mindvégig küzdve szülei, az orvosok és úgy általában a patriarchális társadalom szembenállásával. November 4-én lépett partra a Vectris nevű hajóról Konstantinápoly ázsiai oldalán, harmincnyolc általa kiválogatott társnőjével, hogy eleget tegyen saját elhatározásának és az angol hadügyminiszter, Sidney Herbert felkérésének: teremtsen rendet és tartsa életben a brit katonákat, akik legyekként hullottak. Méghozzá a katonai ispotályok felkészületlensége okán.

Az angol hadtest 1854 júniusában érkezett meg a hadszíntérre, ám a nagy kapkodásban, a rövid kiképzési időt követően éppen csak a felszerelésük maradt otthon: a sátrak, a főzőalkalmatosságok, a kórházi felszerelés – kötszer, sín, pólya, kloroform, morfium –, no és az ágynemű már nem fért a hajókba. S hiába a sikeres csaták, ha a hideg, az élelmiszerhiány és a kolerajárvány tizedelni kezdte a sereget. Már a hadikórházba – egy régi romos, mocskos tüzérségi kaszárnyába – való eljutás sem volt leányálom, a fekete-tengeri betegszállító hajókon zsúfolták össze a sebesülteket, kolerafertőzötteket, akik, miután élve átjutottak a tengeren, még rémisztőbb körülmények közé kerültek. Patkányokkal oszthatták meg a trágyával vegyített szalmaágyukat, közvetlenül a pöcegödrök mellett; az amputációkat érzéstelenítés nélkül hajtották végre rajtuk – holdfénynél(!) egy ajtófélfán, mivel sem gyertya, sem lámpa, sem operálóasztal nem állt az orvosok rendelkezésére. Azon kívül, hogy beszállították őket, senki nem törődött velük, ételt, italt alig kaptak. A brit hadügy kiküldött felügyelőbiztosa beszámolója szerint viszont minden rendben volt… Ám a modern történelem első haditudósítója, William Howard Russel így írt erről a Timesban: „az embereknek azért kell meghalniuk, mert az angol hadseregben elfelejtették, hogy fehér rongyok kellenek a sebkötözéshez”.

S ekkor lépett a képbe Florence Nightingale, aki korábban már megharcolta a magáét, a diakonisszák mellett nővérképzésben vett részt, titkon közegészségügyi tanulmányokat folytatott, s Londonban megengedték neki, hogy a Beteg Úrihölgyek Kórházának (Hospital for Invalid Gentlewomen) főfelügyelő nő- vére lehessen – persze fizetés nélkül.

Tisztaság fél egészség

Első dolga volt, hogy az élelmezést „tisztába tegye” – addig a konyha egész felszerelése tizenhárom 200 literes rézüstből állt, amiket soha nem mostak el, teát, húst abban főztek, mást nem is kaptak nagyon a betegek. Külön főzetett a különféle panaszokkal élő betegeknek, erőlevest, diétás kosztot. Ebbe még az orvosok is belementek, elvégre a nőnek a konyhában jó helye van. Azt, hogy a sebkötözésbe is belekontárkodik, már nehezebben viselték. Ám az Üsküdarba özönlő temérdek beteg kezelhetetlensége miatt nemsokára beadták a derekukat.

Nightingale pedig – miután leveleiben megírta, még sincs oly nagyon rendben itt minden, kizárólagos főfelügyelői megbízással – nekilátott: először is elszállíttatta a hadikórház területéről az állati tetemeket, újrafestetette a falakat, kitisztítatta a lefolyókat – a több mint ezer hasmenéses betegre 20 éjjeliedény jutott mindössze –, tiszta fekhelyeket biztosított a katonáknak. A megfelelő élelmiszer-ellátás (saját jövedelméből vett és szállíttatott húst, gyümölcsöket) és a higiénés állapotok megteremtése (szintén saját pénzen vett takarók, ágyneműk) révén decemberre az addig 42 százalékos halálozási arányt 2,2 százalék alá szorította. (A 3 év alatt így is 60 000 brit veszett oda a háborúban – Nightingale saját bevallása szerint körülbelül 2000 haldokló ágyánál virrasztott összesen.)

Lámpást adott kezébe az Úr

A nagy munkabírású, éjszakánként is talpon lévő ápolónő – a Krímbe (Balaklavába) is átlátogatott több alkalommal, magával hozva onnan krími lázat, hasmenést és reumát, ám vigaszt és jobb ellátást hagyva maga mögött – lámpásával járta a kaszárnya szobáit, hogy a betegek kínjait enyhítse. (A rossznyelvek szerint a szigoráról híres hajadon a nővértársak és a felgyógyultabb katonák szerelmi együttlétének lehetőségét kívánta megakadályozni a vizitjei/őrjáratai alkalmával.) Ez a mozzanat aztán annyira legendássá vált, hogy a 19. század Szent Johannáját már csak így ábrázolták az újságok a képeiken: ő lett „A lámpás hölgy”. (Madame Tussaud panoptikumába is ekként került be.)

Florence Nightingale – miközben kitüntette Viktória királynő, és hazájában éppúgy legenda, mint irigység tárgya lett – fogadalmához híven csak azután tért haza, miután az utolsó angol katona is elhagyta a törökországi kórházat. 1856 júliusában ez megtörtént, így augusztusban Mai nagynénjével, aki kezdetektől vele tartott és a beosztott nővérek közé tartozott, Miss Smith álnéven szállt hajóra Marseille felé, a csuklóján a szultántól kapott értékes karkötővel. Vele tartott egy féllábú katona, egy árva orosz gyermek, egy krími kutya és egy macska is. De ez már egy másik történet.

Az ápolónők nemzetközi napját május 12-én 1974 óta ünneplik szerte a világon; a magyar ápolók napját pedig február 19-én, Kossuth Zsuzsanna – Kossuth Lajos legkisebb húga – születése napján. Kossuth Zsuzsanna a szabadságharc alatt főápolónőként a katonai tábori kórházak megszervezéséért felelt – hasonló módon és szigorral, mint Nightingale.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!