Akár hónapokig nem kell gyógyszert szednie a betegnek a bőre alá ültetett implantátumnak köszönhetően. Egy gyufaszálnál is vékonyabb kapszulában elfér a hosszú időre szükséges gyógyszermennyiség. Egy szilikonchip pedig egy csepp vérből is kimutatja a rákot. Mindez nem egy tudományos-fantasztikus film témája, hanem a héten bemutatott belgiumi és németországi fejlesztések gyümölcse.

 

Pillanatok  alatt,  mindössze  néhány  csepp vérből szűri ki a daganatos sejteket egy Bel- giumban fejlesztett szilikonchip, ami óriási áttörést hozhat a rákos betegek korai diag- nosztizálásában. A rendkívül kicsi, könnyen hordozható  és  gyors  eredményt  biztosító eszközt jelenleg Belgiumban, a leuveni kór- házzal  együttműködve  tesztelik.  A  munka a  több  mint  3500  kutatóval  dolgozó  Imec cég központjában zajlik. A legújabb fejlesz- tésekbe és az egészségügyi ellátás minősé- gét jelentősen befolyásoló innovációkba az Európai  Bizottság  szervezésében  nyerhet- tünk betekintést.

gük lesz a gyors és biztos diagnózis felállítá- sa, akár már a korai szakaszban is. Ez azért fontos, mert a kutatások alapján a dagana- tos betegségek miatti halálozások harmada elkerülhető lenne, ha időben felismernék a betegséget. Európán belül Magyarországon különösen rossz a helyzet, nálunk ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2016-ban 33 618 ember vesz- tette életét valamilyen rákos megbetegedés következtében.  A  daganat  miatti  halálozá- soknál világviszonylatban is az elsők között szerepel hazánk.
A fejlesztésre azonban még egy ideig vár- niuk kell a magyar orvosoknak, ottjártunk- kor ugyanis kiderült: még 3-5 évbe is bele- telhet,  mire  piacra  dobják  az  új  terméket, és az bármelyik kórház számára elérhetővé válik. A chipnek leginkább az onkológusok veszik hasznát, de előfordulhat, hogy házi- orvosok is végeznek majd vizsgálatokat vele.
Egy  ilyen  vizsgálatnál  azonban  rendkí- vül fontos, hogy mekkora a fals pozitív, vagy akár a fals negatív eredmények aránya, egy fals pozitív eredménnyel ugyanis rengeteg felesleges stressznek tehetik ki a betegeket. Maarten  Fauvert  csoportvezető  lapunk- nak ezzel kapcsolatban kifejtette: a klinikai kutatások elég ígéretesek, és az a cél, hogy minimalizálják a téves negatív vagy pozitív eredményeket.  Ehhez  hasonló  tulajdonsá- gokkal rendelkező biztonságos és könnyen hordozható chip jelenleg nincs a világon.
A jelentős technológiai fejlesztések – fő- leg az egészségügyben – a piacra kerülésük pillanatában általában rendkívül drágák, hi- szen a fejlesztők a többéves munkát is bele- kalkulálják az árba. Ez jól látható az újonnan bevezetett védőoltások esetében is, melyek az első öt évben jelentősen drágábbak, mint ezt  követően.  Maarten  Fauvert  a  várható költségekről  elmondta,  kereskedelmi  for- galomba nyilván csak úgy kerülhet egy ilyen  termék, ha az ára a lehetséges felhasználók

számára is megfizethető, máskülönben nem használnák.
Ha egy beteg az orvosától megtudja, hogy valószínűleg daganat található a szervezeté- ben, az rendkívüli stresszt és lelki megter- helést jelent, főleg akkor, ha a vérvizsgálat után még jó ideig nem jut megfelelő keze- léshez.  A  diagnosztika  mellett  tehát  az  is fontos cél, hogy rövidüljön a terápiáig eltelt idő  is.  Magyarországon  ugyanis  gyakran előfordul, hogy forrás- vagy helyhiány miatt nem tudják azonnal elkezdeni a szükséges sugár- vagy kemoterápiás kezelést, esetleg a  műtétre  is  heteket  kell  várni.  Az  áttéte- ket  is  kimutató  teljes  testes  CT-vizsgálat pedig  annyira  drága,  hogy  több  orvoscso- portnak  kell  dönteni  arról,  valaki  egyálta- lán  jogosult-e  a  több  mint  háromszázezer forintos vizsgálatra, ami nélkül gyakran ki sem derülnek az esetleges áttétek. Így hiába a műtétek és a sugárterápia, a beteg mégis életét veszti. Szem előtt kell tehát tartani a kezelés hozzáférhetőségét is.

Bőrre és bőr alá

A  daganatdiagnosztikában  alkalmazható belgiumi  fejlesztések  megismerése  után Németországba  is  ellátogattunk.  A  Mün- chen  melletti  Warngauban  ugyanis  a  cu- korbetegséggel, mell- vagy prosztatarákkal, Alzheimer-  és  Parkinson-kórral  diagnosz- tizált  betegek  számára  fejlesztenek  olyan tapaszokat és implantátumokat, amik auto- matikusan, megfelelő mértékben adagolják a gyógyszert. Az implantátumok akár hóna- pokig is a testben lehetnek, ezzel jelentősen megkönnyítve a kezelést.
Az  Alzheimer-betegek  számára  már most  is  elérhető  az  a  gyógyszeres  tapasz, ami maximálisan vízálló és a bőrön keresz- tül a véráramba juttatva biztosítja a terápiás kezelést. Így nem fordulhat elő, hogy eset- leg a páciens elfelejti bevenni a tablettákat. Jelenleg  a  mellrák,  az  erős  fájdalom  és  a Parkinson-kór  kezelésére  szolgáló  termé- keken is dolgoznak. Utóbbit 2018 első fél- évében  kezdik  majd  embereken  tesztelni. A mellrák esetében alkalmazható tapaszra azonban legalább 2 évet még biztosan vár- ni kell. A kutatók szerint az asztma vagy az endometriózis esetében is hasznos lehet egy ilyen  terápiás  eszköz.  Az  ötlettől  kezdve  a forgalomba hozatalig azonban akár 4-5 év is eltelhet.
A  rövidebb  ideig  használható  tapaszok mellett nagyon komoly segítséget jelenthet- nek azok a bőr alá ültetett implantátumok, amelyek  3–6  hónapig  képesek  adagolni  a szükséges  gyógyszert  a  betegeknek,  majd biológiailag  lebomlanak.  Németországban bemutatták azt a sokéves munka eredmé- nyeként  megszületett  implantátumot  is, ami  egy  speciális,  fecskendőhöz  hasonló applikátor  segítségével  a  hasfalba  juttat- ható,  és  a  cukorbetegek  számára  három hónapon át biztosítja a szükséges kezelést. Ez a termék még nem került kereskedelmi forgalomba.
Az  implantátumos  kezelés  akár  a  gyer- meket tervező párok esetében is alkalmaz- ható, így ugyanis megoldható a hormonok kis mennyiségű, fájdalommentes adagolása. Emellett a daganatos betegségek kezelésé- ben  is  forradalmi  megoldást  jelenthetnek ezek az eszközök.

Steril és nem mozdul

Arról,  hogy  egy  ilyen  implantátum  meny- nyire biztonságos, előfordulhat-e bármiféle fertőzés  azután,  hogy  a  szervezetbe  kerül, Friedrich  Tegel,  az  AMW  gyógyszergyártó vállalat  igazgatója  elmondta,  az  implantá- tum  az  eddigi  vizsgálatok  alapján  teljesen steril, nem mozdul el a bőr alatt, és kizárt, hogy bármiféle fertőzést a szervezetbe jut- tasson  a  beültetés  során.  Jelenleg  egyéb- ként  olyan  implantátumok  fejlesztésén  is dolgoznak, ami 6–12 hónapig is alkalmas a betegek  kezelésére.  Megdöbbentő,  hogy  a kutatók egy gyufaszálnál is vékonyabb, alig 1 cm-es kapszulában képesek eltárolni azt a  gyógyszermennyiséget,  ami  hónapokra elegendő  a  páciensek  számára.  Az  eszköz pedig Friedrich Tegel szerint soha nem le- het jelentősen drágább, mint a gyógyszerek, hiszen akkor nem alkalmaznák az orvosok, és nem akarnák megvásárolni a betegek.

Címkék: egészség

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!