Megy a Tigris, jön a Nyúl. A lassan mögöttünk maradó esztendő a Tigris éve volt, a következő a Nyúlé lesz. A kínaiak szóltak előre: a Tigris éve váratlan fordulatokat hoz majd, olyanokat, amelyek hatása mélyreható lesz. És ők ezt már a választások előtt megmondták. Úgy 2500 évvel előtte.

Én nem hiszek a jóslatokban, merem remélni, hogy ezeknek a bennünket ért váratlan fordulatoknak a hatása talán mégsem lesz annyira mélyreható. Vagy legalább nem lesz visszafordíthatatlan.

De tényleg, volt itt valami váratlan? Olyan, amire nem lehetett számítani? Ha nem csak az idei esztendőről, hanem a 21. század most záruló első évtizedéről készítünk számvetést – lapunkban teszünk erre kísérletet –, akkor jobb, ha belátjuk: ebből a tíz évből elég nyilvánvalóan következett mindaz, ami Magyarországgal 2010-ben, de különösen az elmúlt hat hónapban történt. Mert ez az évtized két fontos trendet rajzolt: az egyre mélyülő bizalomvesztést és a radikális jobbrafordulást.

Ez az év azoké volt, akik ezt, vagyis a bizalomhiányt és az ebből fakadó, a mégoly szükséges változásokkal szembeni indulatokat nem csillapítani, hanem meglovagolni akarták. Nem látszik még senki és semmi, ami útját állná akaratuknak. Csak az ezt körülvevő, szép szavakból és mindent elsöprő magabiztossággal kimondott mondatokból font fátyol lebben fel helyenként. Mögötte a valóság kér némi figyelmet. Az év végi közvélemény-kutatások szerint nagyot nőtt a kormányzók elutasítottsága, százezres a kiábrándultak száma, „a zemberek” 73 százaléka szerint volt rossz az idei év Magyarországnak.

E sorok írójának volt nyolc éve megtanulni: ha egy kormány cselekszik, akkor elkezdik nem szeretni. Ez önmagában még nem minősíti, hogy amit tesz, azzal használ-e Magyarországnak, vagy sem. Mert a cselekvés a politikában különböző érdekek közti választás. Akinek érdeke sérelmet szenved, azok, ha máshogy nem, hát a közvélemény-kutatóknak adott válaszaikban fejezik ki nemtetszésüket.

Az érdeksérelem tehát megúszhatatlan. A kérdés csak az: kevesek, vagy sokak pillanatnyi érdekének sérelme szolgálja-e Magyarország hosszú távú érdekeit. Mi, ennél a lapnál úgy látjuk: a kormányzók érdeksérelmet eddig Magyarország jövőjének okoztak. Ezzel az állásponttal vitatkozni lehet, sőt kell, elhallgattatni azonban nem fog sikerülni.

Hogy igazunk van-e, az már a jövő év első felében kiderülhet. Mert, ami eddig történt, az a lényeget el nem takaró leegyszerűsítéssel úgy írható le: menekülés a szembenézés elől. Szembenézni a gazdasági törvényszerűségekkel, uniós tagállam számára szabott korlátokkal, és Magyarország valódi problémái­val, a hosszú távon fenntarthatatlan és a jelenben is igazságtalanságok sorát előállító egészségügy, szociális támogatási rendszer, oktatás, közigazgatás megváltoztatásának szükségével.

Ez a kormány előbb megpróbálta kijjebb tolni a mozgásterének gazdasági korlátait, hogy ne kelljen szembenézni törvényszerűen népszerűtlen döntésekkel. Nem sikerült. Most vásárra viszi a családi ezüstöt, hárommillió magyar hosszú távú megtakarításait, lebontja az akarata előtt tornyosuló összes jogállami korlátot, mindezt azért, hogy mozgásterének növeléséhez még mindig ne kelljen hozzáfogni a nehéz átalakításokhoz. A befektetők, a hitelminősítők, az Európai Unió és úgy általában a külföld reakcióból úgy tűnik, ez sem lesz elég. Ezért most reformokat fogalmaznak füstös szobákban, az eredményt jövő februárra ígérik. Most szólunk: ez sem fog menni érdeksérelmek nélkül. A jövő évnek mindezek alapján két tétje van. Felülkerekedik-e Magyarország érdeke a hatalmon lévők önös érdekein? Lesz-e, aki ebből, vagyis Magyarország hosszú távú érdekeiből kiindulva kínál alternatívát a jelenleg fennállóval szemben?

Lapunk ez évi utolsó számát tartja most kezében az Olvasó, legközelebb január 2-án jelenik meg a Vasárnapi Hírek. Immár a véleményszabadságot súlyosan korlátozó, a sokszínű tájékoztatást kiiktatni célzó médiatörvény hatálya alatt. Karácsonyi mellékletünkben Závada Pál író úgy fogalmaz: „úgy kell élnünk, mintha ez normális ország lenne, vagyis még ha a sajtószabadság fenyegetett állapotban van is, ez nem szabad, hogy befolyásolja azt, amit leírunk, vagy kimondunk. Minket már nem lehet leszoktatni a szólás, az írás, a gondolkodás szabadságáról”. Mi ekként járunk el jövőre is.

2011 Nyúl éve. A kínaiak szerint olyan esztendő lesz, amely kedvező időszak a családoknak és a személyes fejlődésre.

Mi csak kívánni tudjuk Magyarországnak és minden Kedves Olvasónknak: így legyen!

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!