…az el is romlik. Így szól Murphy törvénye. A baj igazán akkor nagy, amikor az, ami elromlott, az emberek sorsáról, szabadságáról szól. Amikor három bíróság sem képes arra, hogy igazságot szolgáltasson.

Mindezt a West Balkán-ügy kapcsán írom. Arról a tragikus eseményről van szó, amely 2011. január 15-én történt. A Nyugati téri – azóta bezárt – szórakozóhelyen kialakult tumultusban három fiatal lány megfulladt és mintegy tucatnyian könnyebben megsérültek. Mindössze tizenöt napig tartó nyomozás elegendő volt ahhoz, hogy megtalálják a bűnösöket. Igaz, ehhez már a tragédiát követő napon megszületett az „útmutatás”, hiszen Pintér Sándor belügyminiszter már másnap „tudta” és tudatta, hogy kik felelnek a tragédiáért.

Az elsőfokú bíróság el is ítélte az elébe állított négy vádlott mindegyikét halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt. Nem részletezem, hogy a bíróság hány eljárási szabályt sértett meg, egyebek között azzal is, hogy a törvény kötelező rendelkezése ellenére sem volt hajlandó újabb szakértőt kirendelni. A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék két vádlott büntetését súlyosította, másik kettőét enyhítette. Az eljárási hibáktól hemzsegő, felderítetlen tényállást viszont megalapozottnak találta.

A West Balkán termeit a rendezvény céljára bérbe adó Szalontai Győző és a buli zenei részének szervezője, Kecskés Tamás vádlottak felülvizsgálati kérelemmel fordultak a Kúriához. Erre az eljárásra akkor kerülhet sor, ha a korábban eljárt bíróságok a büntetőjogi szabályokat megsértették, vagy nagyon lényeges – és a törvényben felsorolt – eljárási szabályt szegtek meg.

Szalontai védője mindenekelőtt arra hivatkozott, hogy a bíróságok megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményét, amely a magyar jognak is része. Álláspontja szerint az eljárásból a pártatlanságnak még a látszata is hiányzott, továbbá a bíróságok megsértették a védelemhez való jogot. Nem vizsgálták, hogy valóban van-e ok-okozati kapcsolat a vádlott esetleges mulasztása és a bekövetkezett tragédia között. A helyiséget bérbe adó vádlottat tévesen minősítették rendezvényszervezőnek. Az ügyvéd védence felmentését vagy az ítéletek hatályon kívül helyezését kérte. Ugyanezt kérte a másodrendű vádlott védője is.

A Kúria elutasította a kérelmeket és fenntartotta hatályukban a korábbi ítéleteket. Arra hivatkozott, hogy ebben az eljárásban a már megállapított tényállásokhoz nem lehet hozzányúlni. Ez persze igaz is, de a védők – noha megemlítették, hogy a tényállás felderítetlen – érdemben nem is erre hivatkoztak. A Kúria végzésének indokolásában néhány furcsa, jogilag aligha értelmezhető megállapítás is elhangzott. A tanács elnöke egyebek között arra hivatkozott, hogy a többszintes klubba ugyan több ezer ember is befért, de a harmadik emeletre vezető lépcsősor túl szűk volt.

Ezzel csupán annyi a gond, hogy a végzetes tumultus a második emeleti ruhatár és a földszint között alakult ki. Így tehát közömbös, hogy milyen széles volt a harmadik szintre vezető lépcső. A Kúria felsorolta mindazokat a jogszabályokat, amelyeket a vádlottak nem tartottak be (tűzrendészeti, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírások, a rendezvény bejelentésének elmulasztása), arról azonban nem ejtett szót, hogy vajon ezek mennyiben voltak okai a tragédiának. Vajon nem lett volna tömeghisztéria, ha a tűzoltóknak bejelentették volna a bulit? Mert tűz, az speciel nem volt. A Kúria szerint a belügyminiszter csak azért nyilatkozott már a tragédia másnapján, mert a közvéleményt élénken foglalkoztatta az ügy. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy ebből a bíróságok befolyásolására lehessen következtetni – mondta a tanács elnöke. Számomra a legijesztőbb mondata az volt, hogy „ha valaki a házát rendezvény céljára rendelkezésre bocsátja, akkor felel azért, hogy ott ne történhessen baleset”. Esküszöm, hogy én soha többé nem merek házibulit rendezni!

A West Balkán-ügy ezzel azonban még nem ért véget. Az elsőrendű vádlott a strasbourgi bírósághoz fordult a tisztességes tárgyaláshoz való jogának megsértése miatt. Mire ügye – így vagy úgy – ott is befejeződik, a West Balkán tulajdonosa leüli a rá kiszabott büntetést.

Címkék: jog, bíró

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!