Az 1848. március 15-én kirobbant forradalom ifjai a saját útjukat járták a bukás után. Petőfi Sándor tragikus sorsa ismert, de Vasvári Pált is fiatalon, 22 évesen ölték meg a Gyulai-havasokban (†1849). Irinyi Józsefet halálra ítélték, de kegyelmet kapott, 36 évesen hunyt el, szívizomgyulladásban. Bulyovszky Gyula tárcaíró 56 évet élt (†1883), Jókai Mór pedig szép írói pályát futott be, országgyűlési képviselő is volt, 1904-ben halt meg 79 évesen.

A márciusi ifjak közül legtovább (†1916) alighanem a Borsszem Jankó alapító-szerkesztője, Ágai Adolf élt, igaz, ő csak 12 éves volt a forradalom kitörésekor. A nyomdafoglaló Vidats Jánost is halálra ítélték, amit várbörtönre enyhítettek. Volt országgyűlési képviselő is; majd 1873-ban csődbe ment az általa vezetett Ferenc József Takarékpénztár, és 47 évesen a mélybe vetette magát. Fiatalon, 23 évesen halt meg a betegeskedő Bozzai Pál költő. A 77 évesen maghalt Degré Alajos író és ügyvéd két évvel élte túl Kossuth Lajos 1894-es temetését. Emődy Pál ügyvéd tanár lett, 77 évesen, 1891-ben halt meg. Hatvanöt éves korában (1892) hunyt el Hamary Dániel, aki először írt magyarul a szívgyógyászatról. Sükei Károly költő, tanár 30 évet élt (†1854). Korányi Frigyes neves belgyógyász lett, 84 évesen halt meg (1914). Nyáry Albert történész szolgált Garibaldi testőrségében is, csak a kiegyezés után tért haza, 58 évet élt. Vajda János költő 69 éves korában halt meg (1897), élete során sokat nélkülözött. Lauka Gusztáv író bujdokolt a bukás után, majd hivatalt vállalt, 84 évet élt (†1902). Lisznyai Damó Kálmán költő 39 évet élt (†1863), Bérczy Károly író, fordító 46 évet (†1867), Pállfy Albert ügyvéd, író 77-et (†1897). Egressy Gábor színész, Béni bátyja, a Nemzeti dal szavalója elmenekült a halálbüntetés elől, 1950-ben tért haza, a kiegyezés előtt két évvel szélütésben halt meg.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!