Bár hivatalosan érvénytelennek és eredménytelennek minősítette a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció Platform (DK) által kezdeményezett múlt heti pártszavazást az MSZP választási bizottsága, a nagyszámú résztvevő és az egybehangzó vélemények miatt a párt alapszabályba foglalja a válaszokat a novemberi kongresszuson.

 
MSZP: mindenki nyert

Vagyis pártjogilag érvénytelen, de politikailag eredményes volt a DK kezdeményezése. A platform alelnöke lapunknak azt nyilatkozta: több mint 9200 tag úgy döntött, hogy elmondja a véleményét, és ez óriá­si siker, „mindig a demokrácia ünnepe, ha a tagok közvetlenül tudnak véleményt nyilvánítani”. Molnár Csaba egyértelműen sikeresnek és eredményesnek tartja a pártszavazást, mivel a résztvevők 80 százaléka egyetértett a felvetéseikkel, azaz „négyötödös többségben vannak a gyökeres változás hívei”. Úgy tudjuk, a DK továbbra is tart rendezvényeket és akciókat, és összességében elégedettek a választmányi döntéssel. 

A személyeskedésektől sem mentes választmányi ülésen Gyurcsány Ferenc nem vett részt, viszont közismert pártbéli ellenfele, Szanyi Tibor is úgy foglalt állást, hogy nem kellene matekozni, mert a pártszavazáson véleményt mondók száma olyan „komoly tömeget” jelent, amire hallgatni kell. A szocialista párt tagjai arról szavazhattak, hogy a párt elnökét, valamint a megyei elnököket közvetlenül válasszák-e, dönthettek a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjesztéséről, arról, hogy kapjon-e nagyobb nyilvánosságot az MSZP gazdálkodása, és arról is, hogy megyei-országos szinten egy párttisztséget lehessen betölteni. A választmány tagjai az ülésen kapták meg a pártszavazás jegyzőkönyvét, melyben az áll, hogy a 9122 érvényesen szavazó tag 80 százaléka minden kérdésre igennel válaszolt, tehát 7150 és 7500 között volt azok száma, akik a Gyurcsány-féle változások mellett tették le a voksukat. Jelenleg azonban az MSZP saját nyilvántartása szerint 31 286 tagot számlál, a voksolás eredményes kimeneteléhez pedig egynegyedük, tehát 7822 párttag egyhangú szavazatára lett volna szükség. Már korábban viták voltak a párton belül arról, valójában hány tagot számlálhatnak a szocialisták: a szavazóköri névjegyzékek pontatlanok, az Állami Számvevőszék adatai szerint pedig összesen 19 ezer tagdíjfizető párttag van. 

A szavazás kimenetelétől függetlenül Mesterházy Attila pártelnök azt kérte az alapszabály-szerkesztő bizottságtól, hogy a pártszavazáson adott válaszok figyelembevételével tegyen javaslatot az alapszabály módosítására. Megjegyezte: a jövőben kevesebbet kell beszélniük az MSZP megújításáról, és többet kell tenniük érte. A választmányi ülés végén Mesterházy tájékoztatta a sajtót, hogy az alapszabály módosításáról november 12–13-án határozhat a kongresszus. Az elnök bejelentette azt is, hogy javaslatára két új munkacsoport alakul a pártban, az egyik a pártgazdálkodással foglalkozik majd, a másik a pártszervezet reformjára irányuló alapszabály-módosító javaslatokat köteles szeptember végéig előterjeszteni. Egy etikai kódex kidolgozására is felkérték a párt etikai tanácsadó testületét. Simon Gábor választmányi elnök a zárt ülés megkezdése előtt értékelte a kormány uniós elnökségi munkáját. Elmondta: a hivatalos értékelés szerint fantasztikus elnökség volt a magyar, de neki valami hiányzott. Ekkor a magasba emelt egy uniós zászlót, majd közölte: „ebből a lobogóból volt a legkevesebb az elnökség időszakában”. A szocialisták választmánya levélben üdvözli Horn Gyulát július 5-i születésnapján.

Címkék: MSZP, MSZMP, Szanyi Tibor, MSZMP

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!