Váratlan és különös élménnyel lepte meg a választókat a Fidesz–KDNP az elbukott hódmezővásárhelyi polgármester-választás után. Hosszú évek után lehetett belátni ismét a kormánypárt populista szlogenekből és demagóg féligazságokból épült maszkja mögé. A zavar nem tartott sokáig, migrán- sozás és osztogatás lett a válasz, rezsicsök- kentéssel. Minden játszik, ami korábban bevált, kétharmados győzelmet hozott, és elfedi a lopást és a vőfaktort. A családok 12 ezer forintos rezsitámogatással, a nyugdí- jasok 10 ezer forintos Erzsébet-utalvánnyal gazdagodva futhatnak neki április 8-nak. A nagyvonalúnak tűnő rezsicsökkentés a kedvező világpiaci árak miatt tulajdonkép- pen 58 ezer forintos mínusz, átlag 70 ezerrel jártunk volna jobban Orbánék hangzatos re- zsiháborúja nélkül.

  -
  -
- – Kép 1/2

Pár pillanatra feltárult a Fidesz lénye

A  Political  Capital  (PC)  elemzése  szerint nem valószínű, hogy a hódmezővásárhelyi pofon után, éles váltással, visszafogottabbá válna a Fidesz-kommunikáció, mivel nincs idő  a  kampány  áthangolására.  Pár  napos zavarodottság után ez a megállapítás igazo- lódott,  a  kormánypártok  még  intenzívebb migránsozásba  kezdtek,  már  az  ENSZ  is ellenség, és az ellenzéktől összeollózott szó- foszlányokból  írnak  bevándorlástámogató mondatokat (Karácsony Gergely laktanyá- ba telepítené a migránsokat – ez 2015-ben a krízisben volt átmeneti javaslat).
Juhász Attila., a PC szakmai vezetője la- punknak úgy fogalmazott: a hódmezővásár- helyi  időközi  polgármester-választás  után néhány napig bele lehetett látni a Fideszbe. A zavar, az önelemzés, a tanakodás szokat- lan  módon  a  nyilvánosság  előtt  is  megje- lent, ami inkább az ellenzéki pártok „titkos fegyvere”, de a Fidesznél nagyon ritka. Fi- deszes véleményformálók töprengtek a kor- mánymédiában:  működik-e  a  sorosozás,  a migránsozás, és egy ideig, úgy tűnt, elvetik a „jópofa, de elemi iskolai szintű”, a polgárokat mélyen lenéző kommunikációt.
„Ez egy önleleplezés volt. Ha tényleg ha- talmas veszély leselkedik ránk, akkor nem lehet  mérlegelés  tárgya,  hogy  kampány- szempontból hatékony-e a migránsozás” – mondta a politikai elemző.

Oviban a kampány, szitokszó a migráns
Mindenesetre a kormányzati kőbunkó csa- pásszáma  nem,  csak  a  csapásiránya  válto- zott. Juhász Attila az „ENSZ mint migráns- szervező tours” felé történt kommunikációs súlypontváltozásra vonatkozó kérdésünkre úgy felelt: a migránsokkal való félelemkel- tés a lényeg, ez maradt a fő üzenet. Teljesen mellékes, hogy a bevándorlást Soros György vagy az ENSZ idézi-e elő.
„Azért  váltott  a  Fidesz,  mert  az  ENSZ- nek van egy konkrét javaslata, így provokál- ni lehet. Ez egy trükk, amivel a Fidesz ismét fel tud mutatni egy konfliktust, és erre épít- ve hiszterizálhatja a szavazótáborát. A szó- ban forgó javaslat egyébként azzal kezdődik, hogy  a  migráció  szabályozása  az  államok szuverén joga, tehát a Fidesz-kommuniká- ciónak ismét kevés köze van a valósághoz.”
Juhász Attila úgy látja, a migrációval való félelemkeltés működik, széles rétegeket le- het befolyásolni vele továbbra is. Nem is csi- nálná a Fidesz, ha ez nem így lenne.
Időközben a heveny sorosozás megtette a  hatását  már  az  óvodákban  is.  Az  Abcúg. hu  arról  ír,  hogy  a  kormány  gyűlöletkam- pánya  már  a  gyerekek  mindennapjaiba  is beférkőzött, kívülről tudják, amit a tévében láttak-hallottak Soros Györgyről, Brüsszel- ről, a migránsokról. A csúfolódás közkedvelt szava lett a migráns, bárkire használják, aki eltér az átlagtól. Olyan szitokszónak számít, mint a cigány vagy a buzi. Egy 9 éves fiú ter- rortámadástól retteg, egy 4 éves pedig azt mesélte, háború lesz Brüsszellel.
A  gyűlöletkeltés  ellen  lépett  föl  Kispest önkormányzata, ahol a Gajda Péter (MSZP) polgármester  vezette  hivatal  döntése  nyoOviban a kampány, szitokszó a migráns
Mindenesetre a kormányzati kőbunkó csa- pásszáma  nem,  csak  a  csapásiránya  válto- zott. Juhász Attila az „ENSZ mint migráns- szervező tours” felé történt kommunikációs súlypontváltozásra vonatkozó kérdésünkre úgy felelt: a migránsokkal való félelemkel- tés a lényeg, ez maradt a fő üzenet. Teljesen mellékes, hogy a bevándorlást Soros György vagy az ENSZ idézi-e elő.
„Azért  váltott  a  Fidesz,  mert  az  ENSZ- nek van egy konkrét javaslata, így provokál- ni lehet. Ez egy trükk, amivel a Fidesz ismét fel tud mutatni egy konfliktust, és erre épít- ve hiszterizálhatja a szavazótáborát. A szó- ban forgó javaslat egyébként azzal kezdődik, hogy  a  migráció  szabályozása  az  államok szuverén joga, tehát a Fidesz-kommuniká- ciónak ismét kevés köze van a valósághoz.”
Juhász Attila úgy látja, a migrációval való félelemkeltés működik, széles rétegeket le- het befolyásolni vele továbbra is. Nem is csi- nálná a Fidesz, ha ez nem így lenne.
Időközben a heveny sorosozás megtette a  hatását  már  az  óvodákban  is.  Az  Abcúg. hu  arról  ír,  hogy  a  kormány  gyűlöletkam- pánya  már  a  gyerekek  mindennapjaiba  is beférkőzött, kívülről tudják, amit a tévében láttak-hallottak Soros Györgyről, Brüsszel- ről, a migránsokról. A csúfolódás közkedvelt szava lett a migráns, bárkire használják, aki eltér az átlagtól. Olyan szitokszónak számít, mint a cigány vagy a buzi. Egy 9 éves fiú ter- rortámadástól retteg, egy 4 éves pedig azt mesélte, háború lesz Brüsszellel.
A  gyűlöletkeltés  ellen  lépett  föl  Kispest önkormányzata, ahol a Gajda Péter (MSZP) polgármester  vezette  hivatal  döntése  nyomán,  a  rendeletre  hivatkozó  szöveggel  ra- gasztották le a Soros Györgyöt és az ellenzék vezetőit  erővágóval  ábrázoló  hirdetéseket. Az Indexnek arra a kérdésére, hogy az ENSZ- et ekéző plakátokkal is van-e hasonló terv, Gajda azt válaszolta: nem valószínű, de ha legközelebb az univerzumnak üzen hadat a kormány, akkor elképzelhető hasonló akció.
Bár a hódmezővásárhelyi eredményt nem lehet egy az egyben átfordítani egy országos választásra, viszont kétségkívül van közhan- gulatra  gyakorolt  hatása,  hiszen  az  inaktív és a hitehagyott ellenzéki szavazók is kedvet kaphatnak. „Ezt a hatást akarja a Fidesz min- denáron  visszaszuszakolni  az  emberekbe. Erre törekednek azok az ellenzéki pártok is, amelyek láthatóan úgy húzzák a koordináci- ót, mint a rétestésztát. A saját választóik nyo- mást gyakorolnak rájuk, hogy legyen széles körű  megállapodás  a  választókerületekben, és ez alól próbálnak kibújni. Naiv elképzelés, hogy minden ellenzéki párt érdekelt abban, hogy változás legyen” – véli a szakmai vezető.
A  hódmezővásárhelyi  eredmény  azt mutatja,  a  mozgósítással  nincs  gondja  a kormánypártoknak.  De  mivel  az  időközi eredménye  megütötte  őket,  erőt  kell  de- monstrálniuk. Érkezik a Békemenet (újabb ellenőrizetlen pénzkiáramlás), amivel kap- csolatban kínos magyarázkodás kezdődött, hogy ez tulajdonképpen nem is a hódmező- vásárhelyi fiaskóra volna válasz.
„A  saját  szavazótábor  felizzítása  a  cél egyrészt, másrészt az – és ez is volt a nyílt kommunikáció –, hogy az ellenzéki oldalon elhitték, le lehet győzni a Fideszt. Ezt az ér- zést akarják visszagyömöszölni az ellenzéki választókba, visszalökve őket abba az apá- tiába, hogy itt úgysem lehet nyerni.

Szavazótáborba zárva

Hódmezővásárhely  után  először  az  volt  a mondás,  emeli  ki  Juhász  Attila,  hogy  túl- tolták az „elemi iskolai szintű” sorosozást, aztán kiszivárgott egy kormánypárti elem- zés, amiből az derült ki, hogy éppen ellenke- zőleg, az volt a baj, hogy nem migránsoztak eleget, inkább a helyi eredményeket állítot- ták  a  középpontba.  Most  váltott  a  Fidesz, Lázár János pedig – talán büntetésből – hol a román határról, hol Bécsből jelentkezik vi- deoriporttal. Most mintha kanosszát járat- nának vele, bele kell állnia a migránsozásba.
„Számomra kérdés, hogy a Fidesz szava- zótáborán kívül mennyire üt vissza a mig- ránsozás,  mennyire  teszi  inkább  nevetsé- gessé őket. Tartanak ettől ők is, de már nem tud kijönni belőle a kormány, ezért osztogat- nak. Ezen az egyébként nagy bázison nem tudnak már túlnyúlni, bezárták magukat a szavazótáborukba. Ha sokan elmennek, ak- kor ez a sokaság kisebbségbe kerül, ezért a Fidesznek a szavazótábor mozgósítása mel- lett az alacsony részvételért kell küzdenie” – mondta Juhász Attila, a Political Capital szakmai vezetője.

 

ERZSÉBET GÁZFRÖCCSEL. Alig leplezetten osztogat a kormány  a választások előtt. Minden család 12 ezer forintot kap gáz- és távhőszámlájának a csökkentésére, a fával tüzelők szociális keretből kaphatják meg ugyanezt.  A költségvetésnek mindez 47 milliárd forintjába kerülhet a HVG számításai szerint, más források 30 milliárdra teszik a kiadást. Ugyancsak 30 milliárd forintot költ az állam a nyugdíjasokra újabb egyszeri, 10 ezer forintos Erzsébet- utalvány formájában húsvét  (és a választás) előtt. Talán nem mellékes körülmény, hogy a kiadás az államkincstárból származik, ahol ideig-óráig (e tételeket konkrétan mostanáig) a közpénzeket tárolják.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!