Schmitt Pál államfő sajátosan értelmezte a törvényt, amikor a jogszabályban előírt egy helyett három hivatalvezetőt nevezett ki a Köztársasági Elnöki Hivatalba (KEH), és természetesen mindhármuknak államtitkári javadalmazást biztosított.

A még 2000-ben elfogadott törvény szerint az államfőt feladatainak ellá tásában a KEH segíti, vezetőjét és vezetőhelyettesét a köztársasági elnök nevezi ki, és menti fel. A hivatal vezetője közigazgatási államtitkári, vezető he lyet tese pedig helyettes államtitkári illetményre, illetőleg juttatásokra jogosult – áll a törvényben. Ezzel szemben a KEH Alapító Okiratának módosításáról szóló köztársasági elnöki határozat szerint a hivatal a jogi, alkotmányossági és közigazgatási, a társadalmi kapcsolatok, valamint a külügyi hivatalokból épül fel, amelyeket a hivatalvezetők vezetnek. Javadal ma zásuk és besorolásuk a közigazgatási államtitkáréval egyezik. Ez a jelenleg 38 ezer 500 forintos köztisztviselői illetményalap 12-szerese, azaz havonta 997 200 forint.

Címkék: MSZMP, kormány

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!