Az afganisztáni misszióban mintegy száz magyar katonanő szolgál, főként egészségügyi, pénzügyi és személyügyi területen teljesítenek szolgálatot, de részt vesznek az őrzés-védelem és a reptéri feladatok ellátásában is – mondta a Vasárnapi Híreknek Szűcs Andrea, a Honvédszakszervezet Katonanői Szekciójának elnöke. Különleges feladatuk a területükön mozgó afgán nők ellenőrzése, ruházatuk esetleges átvizsgálása.

Magyaror szágon 3500 hölgy szolgál a honvédségnél, akik úgy érzik, teljes mértékben elfogadják őket férfi társaik. A nők pszichológiai és egészségügyi alkalmassági vizsgája nem különbözik a férfiakétól. A fizikai is csak annyiban, hogy az azonos mozgásformákat, azonos távon, de más szintidőre kell teljesíteniük. A missziókba önként jelentkeznek, többnyire a jobb pénzkereseti lehetőség miatt. A kiválasztásnak nagyon szigorúak a feltételei. A 3-6 hetes kemény felkészítést nyelvi szintfelmérés is követi. A férfiak szerint a missziók hétköznapjait kellemesebbé teszik a katonanők empátiájukkal és gondoskodásukkal. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem katonai szakjain jelenleg 41 női hallgató tanul, míg a civil sza kokon 586. Az Európai Parlament 2000-ben elfogadott határozata szerint legalább 40 százalékra kell növelni a nők arányát a konflik tus megoldási és béketeremtési ügyek ben való döntéshozatal minden szintjén. A NATO Fegyveres Erőinek Nőbizottsága 1973-tól dolgozik azon, hogy elősegítse a nők hatékonyabb foglalkoztatását a szövetség fegyveres erőinél. Ennek mintájára hozta létre 2003-ban a Honvédelmi Minisztérium a Katonanői Bizottságot, amelynek célja többek között, hogy a magyar katonanők élet- és munkakörülményeinek alakulását vizsgálja, valamint a civil-katonai kapcsolatok speciális vonatkozásaival is foglalkozik.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!