Nemcsak az oktatás világa változik nagyot szeptembertől. Búcsúzhatunk a lézerblokkolótól, a régi villanyégőktől, drágul a buszjegy, a kenyér, jön az új adóslista, a biztonsági folyosó az utakon és kevesebb üggyel fordulhatunk a legfőbb bírói fórumhoz.

Módosul a KRESZ, amely kimondja: tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni és az ellenőrzés eredményét befolyásolni. E szabály célja a sebességellenőrzés meghiúsítására alkalmas lézerblokkolók további terjedésének megakadályozása. Az új szabályozás ugyanakkor megengedi az ellenőrzést előrejelző eszközök alkalmazását. További újdonság a torlódásoknál alkalmazandó biztonsági folyosó szabályozása: a két vagy több sávos autópályákon és autóutakon közlekedőknek – torlódáshoz érve – a legbelső sávban balra, míg a többi sávokban szorosan jobbra kell húzódniuk. A KRESZ egy ma is hatályos rendelkezésének pontosításával – baleset vagy egy gépkocsi kigyulladása esetén – a nem érintett járművek vezetői is kötelesek lesznek a tőlük elvárható módon segítséget nyújtani. Ehhez a rendelkezésükre álló elsősegélynyújtó felszerelést vagy tűzoltó készüléket kell használniuk vagy átadniuk. S bár a főutakon továbbra is érvényes a zéró tolerancia, más utakon mostantól nem büntetik a kerékpárost és az állatok vontatta járművek vezetőit 0,5 ezrelékes véralkoholszintig, azaz körülbelül 5-7 deci sört megihatnak, csak a főutat kerüljék el!

Teljesen megszűnik a hagyományos villanykörte forgalmazása egy uniós előírás miatt. Csak energiatakarékosakat vásárolhatunk, ezek drágábbak, de hosszabb élettartamúak.

Akár 20-30 százalékkal is drágulhat a kenyér szeptembertől. A Magyar Pékszövetség elnöke ezt azzal indokolta, hogy a pékek kénytelenek továbbhárítani a liszt, az alapanyagok, valamint az üzemanyag emelkedő árát.

Ugyancsak most válik hatályossá vidékfejlesztési miniszter rendelete, amely megszabja, milyen élelmiszerek csomagolásán szerepelhet a „magyar termék”, a „hazai termék” és a „hazai feldolgozású termék” megnevezés.

Megváltozik a közösségi közlekedés díjrendszere: a buszjegyárak mindenütt magasabbak lesznek, mint a pótjeggyel növelt vasúti tarifa. A jegyeknél ugyan megszűnik, ám a bérleteknél még megmarad az 5 kilométeres övezet helyközi tarifája.

Megszűnik a szociális alapú gázár- és távhőár-támogatás, felváltja az új, úgynevezett lakásfenntartási támogatás. Ezt a helyi önkormányzatnál kell kérni. Ott jövedelem- és vagyonvizsgálatot végeznek. Pénzben és természetben vagy mindkettőben is megállapíthatják a támogatást. A szükséges jövedelemhatár 71 250 forint lesz. A támogatás pedig a NEFMI közlése szerint a fűtésen kívül igényelhető lakbérre, albérleti díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítási költségre, a villanyáram, a víz és a gázfogyasztás költségeire is. S a fűtéstámogatásban (ami eddig távhő és gázfűtés után járt) részesíthetők köre bővül azokkal, akik fával, olajjal, szénnel vagy más módon fűtenek.

A módosított polgári perrendtartás szerint a jegyzőnél indított birtokvédelmi eljárást követő pereknek le kell majd zárulniuk az alsó- (azaz első- illetve másod-) fokú bíróságokon. Így szeptembertől már nem fordulhatnak a pereskedő szomszédok a Kúriához és a társasházi lakók sem támadhatják meg ott a közgyűlési határozatokat. Növekszik a Kúria elé vihető ügyek alsó értékhatára is: a kártérítési, a vagyonjogi és a szerződéses ügyekben 1 millióról 3 millióra emelkedik, s ezután csak az 1 milliónál nagyobb összegű köztartozási ügyekben perelhetik be az adóhatóságot, s ugyanez lesz az értékhatár a kisajátítási jogviták estében is a Kúrián.

Elindul az új országos adóslista: 10 évig őrzik majd meg a végrehajtás alá kerülő gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek adatait.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!