Szokás szerint tucatnyi előterjesztés került fel péntek késő délután a parlament honlapjára. Négy újabb sarkalatos törvényt nyújtottak be az Országgyűlésnek: a népszavazásról; a köztársasági elnök jogállásáról; a honvédelemről, a Magyar Honvédségről és a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényt a kormány, a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szólót kereszténydemokrata képviselők.

A jövő héten dönt a T. Ház az alapvető jogok biztosáról, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételéről is, de a részletek még ismeretlenek. Év végéig összesen 32 kétharmados törvényt fogadnak el.

Elkészült egy 110 oldalas javaslat a hírközlési törvény módosításáról, továbbá az új közbeszerzési törvényjavaslat, a katasztrófavédelmi törvények módosítása, a devizahitelesekről szóló előterjesztés, a kulturális örökség védelméről szóló törvény módosítása, valamint a sporthu­li­ganizmus elleni előterjesztés; ezeket mind sürgős tárgyalással fogadják el. A belügyminisztérium közmunkatörvény-javaslatából kiderül: a közfoglalkoztatottnak akkor kell szállást adni, ha oda-vissza 6 óránál többet utazik a munkavégzés helyszínére. Megszűnik az álláskeresési segély, csak azok válnak ilyen ellátásra jogosulttá, akik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 évben váltak álláskeresővé. Csak „megfelelő” és a jegyző által igazolt indokkal lehet a felajánlott közmunkát visszautasítani, különben nincs támogatás, és az 55 év felettiek is közmunkára kötelezhetőek lesznek, „így nagyobb lehetőség nyílik visszavezetésükre a munkaerő-piacra”. Az álláskeresési járadék folyósítása 270 napról 180-ra csökken. Négy évről ötre nő a számbavételi időszak és egy nap folyósítási időhöz 5 helyett 10 nap jogosultsági időre lesz szükség, mert ez „ösztönöz arra, hogy az álláskereső maga is részt vegyen a munkakeresésben”. A járadék összegének felső határa a kötelező legkisebb munkabér 120 százaléka helyett 100 százaléka lesz. A törvény felhatalmazást ad arra, hogy az önkormányzatok – összhangban a feltételekhez kötendő segélyezés elvével – rendeletben szabályozzák a rendszeres szociális segélyben részesülők részére előírandó, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályokat. A salátatörvény a családon belüli erőszakra miatt ellátásra szorulókra vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket.

 

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!