Az Ünnepi Könyvhétre megjelenő regény szerzője októberben elnyerte a Rotary Irodalmi Díjat (RID) – az ezzel járó emlékplakettel és 3 millió forinttal.

 
Szentek hárfája

A RID Társasága által ekként értékelt kötet valóban eredeti és nagy ívű vállalkozása a Szegeden élő és oktató tudós irodalomtörténésznek. Szilasi Lászlónak ugyan már kiadták egy fiktív levelezőkötetét 2000-ben Kész regény címmel Németh Gábor társszerzőségével, és Kanetti Norbert néven is számos szépirodalmi publikációja jelent meg a 90-es években, ám önálló (nagy)regénnyel most jelentkezett először. A Jurij Tranovský (Georgius Tranoscius) által jegyzett ma - gyarországi evangélikus szlovákok énekeskönyvének címét (Cithara Sanctorum) viselő regény elbeszélések sorozata, mely nem csak bölcseleti és metafizikus krimi narrációval bír, ami által megidézheti olvasójában a szintén irodalomtörténész Szerb Antal Pendragon legendáját, vagy a szemiotika profeszszor Umberto Eco első regényét (A rózsa neve), de egy alföldi kisváros (Árpádharagos – Békéscsaba), a benne élők, s rajtuk keresztül a 20. századi magyar történelem – sajátosan közvetített – alakulását is nyomon követhetjük. Az 1924-re, 1928-ra, 1954-56-ra és 1989-re fókuszáló retrospektív elbeszélői szólamok egy karácsony éjjelén a templomi misén történt gyilkosság szálait (húrjait) bogozzák, vagy éppen tépik szét, mígnem az időben-térben terebélyesedő tragikus eseménysor transzcendens régiókba (religióba) emelkedik. Szilasi elbeszélői nyelvezete, pontos és kimért mondatainak fűzére csak hab a tortán.

 

Szilasi László, Szentek hárfája Budapest, Magvető, 2010.

317 o., 2990 Ft

 

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!