„Én ideológiailag nem vagyok elég képzett, tessék engemet békén hagyni” – mondja Pelikán József gátőr Virág elvtársnak. Mostanában egyre gyakrabban jut eszembe az ideológiai képzettség, aminek hiánya újra probléma lehet.

Itt van például mindjárt a HírTv. Ha például valaki a fokozódó nemzetközi helyzetről (Soros, Brüsszel, migránsok) szóló részletes tájékoztatás után azt akarja mondani, hogy a hét végén olyan hőség lesz, hogy ahhoz fogható utoljára 1995-ben volt, a kolléga két ideológiai problémával néz szembe. Egyrészt a csatornánál a legutóbbi irányváltás óta tilos kimondani a „meleg” szót, helyette a „homoszexuális” a használatos. Az inkriminált mondat tehát ideológiailag így hangozna helyesen: „az ország középső részében 38 Celsius-fokos homoszexualitást mértek”. A mondat második felében pedig kénytelen volna kimondani azt az évszámot, amely – a jelenlegi politikai helyzetben – nem említhető, tekintve, hogy akkor szocialista–szabad demokrata kormány vezette az országot, márpedig innen nézve akkoriban semmi olyasmi nem történhetett, ami most is megeshet. Még mit nem.

Hogy ilyesmi elő se fordulhasson, nem árt a lehető legkorábban elkezdeni az ideológiai képzést. Állítólag még évekbe telik, amíg elkészülnek a magzati szívhangokra rácsatlakozó dramatizált párthatározatok, de addig itt vannak a hazafias érzelmek felkorbácsolására szánt óvodai kisfilmek. Ezeket az EMMI rendelte meg, hogy megtámogassák Simicskó István hazafiasságügyi kormánymegbízott jövőbeni munkáját. Arra szolgálnak majd – áll az erről szóló határozatban –, hogy „segítsék a gyermeket szűkebb és tágabb környezetük megismerésében, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja”. Nem vagyok benne biztos, elég régen történt, de mintha a Kossuth Lajos azt üzente, a Huszárgyerek, huszárgyerek, és a Te vagy a legény, Tyukodi pajtás is eléggé feltüzelt volna annak idején minket. Emlékeim szerint úgy kellett lefogni a Katica csoportot, nehogy megrohamozza az ellenzéki értelmiség fészkét. 1968-at írtunk. Akkoriban már éppen kezdték elhagyni az óvónőképzésben F. H. Bleher Szervezett foglalkozások az óvodában (Bp., 1950) című, méltán népszerű művét, amely – bár a hős szovjet óvónőknek készült – pontos iránymutatásokat tartalmazott a magyar óvodai szcéna szereplőinek is. „Az óvoda nemcsak általánosságban veti meg a sokoldalúan művelt szocialista ember nevelésének alapját, hanem az iskolai oktatásnak is tervszerű előkészítést ad” – írta a szerző az előszóban. Akkoriban az általános témakörök – úgymint hazafiság és internacionalizmus, a Nagy Honvédő Háború hatása a Napsugár Óvoda hétköznapjaira – mellett természetesen az aktuál politika elvárásaival is foglalkozniuk kellett az óvónőknek, ügyelve a fokozatosságra. Az óvoda első évfolyamán, a kiscsoportosainak már fel kellett ismerniük képről Lenint, Sztálint és Rákosit, a nagycsoportban pedig már azt is tudni kellett, hogy kik is ők („ők a mi vezetőink, akik nagyon szeretik a gyerekeket”).

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának (ÓNOÁ) hazafiasításának modern programját – úgy tűnik – nem mindenki támogatja kellő lelkesedéssel. „A módosításokról semmit nem tudunk, velünk sem, és tudtommal másokkal sem egyeztettek" – mondta az Indexnek Bakonyi Anna, a Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermek-nevelési Szakosztályának elnökségi tagja. Szerinte amúgy a módosítás nem indokolt, hiszen a nemzettudat kérdésköre eddig is jelen volt az óvodákban, ahogy a népmesék, népdalok is. Ő inkább Digitális Oktatási Stratégiát sürgetne az ÓNOÁ-ban, mert „annak valóban volna értelme az óvodai nevelés korszerűsítésében”. Nem csodálkoznék, ha a Kisgyermek-nevelési Szakosztály hamarosan önkritikát gyakorolna, és a következő Magyar Idők-félóra végén hamut szórna önnön fejére. Miként tették azt az elődök, amikor ideológiailag eltévedtek a mindennapok útvesztőjében. Például azért, mert nevelőmunkájukban „elég gyakran egyoldalúan a demokratikus hazafiság kap teret, nem kap megfelelő súlyt az utolsó 50-100 év haladó hagyományainak, elsősorban a munkásosztály és a parasztság felemelkedéséért vívott harcok hőseinek, a Kommunista Párt harcának ismertetése, értékelése, a dolgozó néptömegek történelemformáló szerepének megmutatása, népi demokráciánk eredményeinek ismertetése”. A megfelelő részek korszerű behelyettesítésével természetesen.

Virág elvtárs is megmondta: az osztályharc egyre fokozódik. Akinek pedig valami vaj van a fején, hadd szarjon be egy kicsit.

Címkék: A7 - heti abszurd

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!