-

 
Tillmann Hanna: Enteriőr patkánnyal (2018.)

ARÉNA
1. Gladiátorok, pankrátorok, führerek és a plebsz találkahelye 2. A mindközönséges tömeg emelkedett önmegnyilatkozásához illő horpadás 3. Nemzeti Árnyékszék (Baranyai Levente szíves közlése)


CSIKLANDIK
Az illetésre, ingerlésre, izgatásra vegyes érzés támad valamely részén a testnek, vagy állapotán a léleknek. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)


IGAZSÁGOSSÁG
1. (általán) Így nevezzük „az arra való hajlandóságot, hogy viselkedésünket alávessük az igazolhatóság mércéjének”. (Robert Spaemann szíves közlése) 2. (történeti) A legfőbb görög erény a személyközi viszonyok terén.


JÁCZINT
Növénynem a hathímesek seregéből és egyanyások rendéből; csészéje nincs, bokrétája vagy töltséres vagy gömbölyü, vagy harangdad. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)


ÖKUMENIKUS ŐRÜLTSÉG
Posztmodern politikai szeánszok során, keresztény emlékfoszlányok örvén előálló állapot, melyben fel- és levitézlett papok és híveik szenvednek, miközben a hely ártó szellemeinek, mindenféle megvezetőknek szolgálnak.


PATKÁNY
A güzmölő állatok neme alá tartozó köz ismeretű, utálatos állatfaj; farka hosszú, szine barna, fekete, de vannak szürkék, pejek s néha fehérek is; házakban, pajtákban, kamarákban, malmokban, hajókban stb. szeret lakni. Minthogy ezen állatfaj undok és büdös, nevének gyökét azon rokonhangu és gyökü szókkal tehetni rokonságba, melyek rondát, undokot, büdöset jelentenek. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)


REND
1. A szabadság – tanácstalanság – szédület háromságának tapasztalata nyomán adódó felismerés. 2. A mindenség magasabb és alacsonyabb mintázatainak belátása és alkalmazása. 3. (Az előbbiekkel kapcsolatos imperatívusz, vö.:) „Rendnek kell lennie a megjelenítőben”. (G. W. Leibniz szíves közlése)


SZÁJ
A felső és alsó állkapcsok közé szorított, s az ajkak, mint ajtó által kinyitható és bezárható öböl, mely magában foglalja a nyelvet, a fogakat, az inyeket, s melyen az étel ital bemegyen a lélekzet ki s be jár, és a hangok kinyomulnak. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)


SZOFISTA
1. (antik) olyan szolgáltató, aki a megbízója számára érvekkel, valamint ékesszólással szolgál; fizetség fejében érveket ad valami/valaki ellen vagy mellett. 2. (modern) A tudateltérítés iparában dolgozó szakmunkás, aki sokadmagával együtt hivatásszerűen vesz részt „a közgondolkodás alakításában, hogy manipulálják, kizsákmányolják és ellenőrizzék azt”. (Marshall McLuhan szíves közlése)


VALÓ
Nem ál, nem tettetett, nem hamis, hanem az, aminek lennie kell, vagy olyan, amily ennek mutatkozik; igazi, hiteles. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

Leletek a Nomád Nagszótárból
(a Vasárnapi Hírek 2017. november 4-i számában megjelent részlet
)

Címkék: magyar irodalom

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!