Ötvös Anna: Lola könyve, Kassától Márai Sándorig

 
Ötvös Anna: Lola könyve, Kassától Márai Sándorig. Helikon, 2017.

Nem kevesebbet ígér a szerző, minthogy feltárja Márai Sándor naplóiban csak L. megjelöléssel említett feleségének eddig ismeretlen, rejtőzködő személyét. Az olvasmányos forrástanulmány és izgalmas, már-már regényes életrajz Lola, azaz Matzner Ilona családtörténetét dolgozza fel az ősök Kassára érkezésétől az íróval kötött házasságáig bezárólag.

Ám eközben Kassa város utcái, épületei is benépesülnek, a helybeli polgári családok, újságírók, festők, tanáremberek mindennapjai rajzolódnak ki a család kapcsolatrendszerének történészi igényű feltérképezésekor. (A Moskovics és Matzner család mint a kassai magyar zsidó közösség legjelentősebb tagjai önzetlen jótékonykodásukkal rengeteget tettek Kassa szellemi fejlődéséért.) A múltfeltárás során rekonstruálódó történeteket Márai műveiből vett idézetek és kortársak visszaemlékezései gazdagítják.

A kutatás nagyívű: visszaemlékezéseket, naplókat, leveleket, anyakönyvi kivonatokat, bizonyítványokat mozgósít – és természetesen rengeteg fényképet. Az illusztrációk adják a könyv lelkét, segítenek eligazodnunk a korabeli Kassa utcáin, elképzelnünk családtagokat, kortársakat. A legkülönlegesebb fotók Lola fényképalbumából valók, melyet a szerző egy régiségkereskedőnél talált meg, aki egy lomtalanításkor a szemétből halászta elő és mentette meg.

Szinte hihetetlen, de egyetlen forrást – a legfontosabbat, leghitelesebbet – nem használt fel könyve megírásakor Ötvös Anna: Lola naplóit, melyeket a Petőfi Irodalmi Múzeum őriz! Így ez a kiadvány mintegy előkészíti annak megjelentetését, megágyaz neki, egyben feltérképezi az olvasói érdeklődést.

Ugyanakkor semmi kétségem afelől, hogy aki ezt a könyvet elolvassa, amint lehet, beszerzi majd Lola naplóinak jövőbeli kiadását, hogy ezt a kivételes asszonyt még jobban megismerhesse.


(Helikon, 2017. 210 o.)

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!