Vajon hogyan változtatják meg a szerzőt és az olvasót a szövegek létrehozásának drámaian megváltozott körülményei? Új technikai eszközeink milyen hatással lehetnek személyes kapcsolatainkra vagy a tudáshoz való viszonyunkra?

 
Pléh Csaba: A tanulás és gondolkodás keretei. Typotex, 2015.

Egyáltalán: hogyan vizsgálható ma a gondolkodás és tanulás? Pléh Csaba pszichológusnyelvész hatalmas feladatra vállalkozott: szintetizálni kívánja azt a hatalmas ismeretanyagot, ami a kognitív, megismerést kutató tudományról elérhető. A könyv a népi pszichológiától a gépi pszichológiáig vezeti olvasóját olyan izgalmas kérdésfeltevésekkel, mint hogy „fényesít vagy butít-e az internet?” vagy „hogyan vezet el a bölcsészet lenézése a tudás lenézéséhez?”.

(Pléh Csaba: A tanulás és gondolkodás keretei. Typotex, 2015. 492 o.)

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!