Az eredendő tisztaság és a bűn mocsarába süllyedt civilizáció kontrasztjára épül Michel de Ghelderode belga drámaíró Virágos kert című darabja. Assisi Szent Ferenc a tisztaszívűség, szelídség és szeretet nevében prédikált és élt, ami egyesek szívét megnyitotta, másokból heves tiltakozást vagy tagadást váltott ki.

Tanításai ma is ugyanannyira érvényesek, a világ viszont még távolabb került a bibliai értékektől. A tagadást felváltotta a cinizmus. A tisztaság afféle kuriózum lett, amit – hogy a nyárspolgár kellőképpen besározhassa – állatkertben kell mutogatni.

Vagy show-műsorokban nézettségnövelés céljából.

Michel de Ghelderode majd minden darabjában a romlatlanság utolsó per­ceit próbálja megragadni, mielőtt elmerülne egy Bosch-féle pokoli vízióban.

Szikora János rendező azonban nem jutott el a misztikus képig, csak a felszínt karcolgatja az Új Színházban. A harsány show-elemeknek nincs ellenpontja, a szentség itt pusztán cirkusz, festett díszlet. A jámborak, szelídek és lelki szegények is hamis hangot ütnek meg, a mércét nem.

Száraz Dénes (Assisi Szent Ferenc) szépen halad végig a szentté válás rögös útján: a hívást érző lázadó fiúból felelősségteljes rendalapító, majd kétségbeesett istenkereső válik, míg halála végül fel- és megszabadítja. Száraz teljesen átadja magát a küldetésnek, bizonyos pillanatokban még a szent tűz is fellobban a szemében.

Méltó partnere és ellenfele Almási Sándor a show-man szerepében, aki öntelt exhibicionizmusának rabja. Talán ez lenne a hét főbűn között emlegetett kevélység mai változata? Modern ikonként sokkal hatásosabb a halk szavú, nem tolakodó Assisinél, ezért közönséges környezete könnyedén behódol neki. Alakja meglepő hasonlóságot mutat a Jézus Krisztus Szupersztár Heródesével: itt ő a király.

A két főszereplő mellett sok színész fordul meg a színpadon, de karakterük kidolgozatlan, szavaik üresen csengenek. Se hús, se hal figurák, akiket még a Pokol is kivetne magából. Mintha nem tudnák, milyen funkciójuk van a darabban, mi dolguk a világban. Arcok a tömegből? Elkárhozott bűnösök? Meg­váltandó lelkek? Egy kor megtestesítői? Vagy egyszerű show-elemek?

Vass György „szerzetes” az egyetlen, aki az előadásba döbbenetesen nem illeszkedő epizódból is képes főzőműsorokat megszégyenítő kabaréjelenetet teremteni.

Az erkölcsrajz azonban elsikkad: a tisztaság ugyanis egyszerű, sohasem közhelyes.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!