A Vasárnapi Hírek ajánlja Bán Andrea: Közpolitika az egyenlőtlenség „szolgálatában” - Szolidaritásellenesség a Fidesz-KDNP társadalompolitikai gyakorlatában c. írását. A teljes tanulmány vasárnap a www.ideaintezet.hu oldalon olvasható.

Az elmúlt években hazánkban a társadalmi kohézió válságba került. A politikai pártok azon jelenségre adott válasza, amely szerint a társadalom bűnbakkeresése parlamentbe juttatja a rasszizmust, sajátos színezetet öltött. Licit kezdődött ugyanis a „problémás elemek” kiszűrésére. E szerint mindenkinek ki kell vennie a részét a társadalom életéből, és felelősséget kell vállalnia társadalom „működéséért”. Elfogadható és világos követelések ezek, amelyeknek valóban át kell hatniuk a politikát. A Fidesz azonban egy lépéssel továbbmegy, amikor a fenti elvek mentén hierarchiát alakít ki az állampolgárok között. Ezt a hierarchiát a rossz gazdasági és társadalmi érdekérvényesítő képességgel rendelkezők és a náluk kivételezettebb helyzetben lévő, biztos egzisztenciával bírók között hozza létre a kormány azzal, hogy előbbieket a társadalom, az állam, vagyis az „emberek” nyakán élősködő ingyenélőkként tünteti fel.
 
A szegénység felszámolására irányuló állami intézkedések indoka leggyakrabban a világgazdasági válság, illetve Magyarország súlyos államadósságot, deficites államháztartást is magában foglaló gazdasági helyzete. Valójában azonban a személyi jövedelemadó egykulcsossá tételével kieső 500 milliárd forintot is pótolni kell, hogy legalább a kiinduló (rossz) helyzet visszanyerhető legyen.
 
A Széll Kálmán Terv hangsúlyozza a segélyezési rendszer demotiváló hatását, ami a munkaerőpiacra való visszatérést illeti.
 

1991. évi IV. tv.

Minimum

Maximum

Álláskeresők járadéka (ÁJ)
I. szakasz (folyósítási idő fele, max. 91 nap) 1991. évi IV. tv. 26.§ (5) bek.

járulékalap 60%-a, legalább a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a:
                       46.800,-Ft/hó
                          1.560,-Ft/nap

járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 120%-a:

                               93.600,-Ft/hó
                                 3.120,-Ft/nap

Álláskeresők járadéka (ÁJ)
II. szakasz (hátralévő idő, max. 179 nap)

jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a:
46.800,-Ft/hó      1.560,-Ft/nap

Álláskeresők segélye (ÁS)
1991. évi IV. tv. 30.§

a minimális bér 40%-a:
31.200,-Ft       1.040,-Ft/nap

 
 
     Forrás: www.afsz.hu Mi mennyi 2011-ben?
 
A kormány legújabb terve szerint a táblázatban látható álláskeresési járadék jogosultsága a jelenlegi 270 napról a jövőben 90 napra csökkenne maximálisan. A jogosultsági idő csökkentése becslések szerint mindössze 65-70 milliárd forintra apasztaná a munkanélküliekre fordított kiadásokat, ha az álláskeresési segélyt teljesen megszüntetik. Ha nem szüntetik meg, a segélyre költött 18 milliárd forint természetszerűleg emelkedni fog, nem is beszélve a szociális segélyezés növekedéséről. Miből gondolhatja a javaslattevő, hogy a járadék idejének lecsökkentése egyenesen a munkaerőpiacra löki a munkanélkülieket? Nagyobb valószínűséggel szorul 270 nap helyett 90 nap után álláskeresési, majd szociális segélyre.
 
Amíg a társadalom rossz helyzetű rétegeinél a kevésből is visszavesz a kormány, a másik oldalon növeli a nettó béreket a személyi jövedelemadó egykulcsosításával. Mindehhez hozzátehetjük, hogy a munkaerőpiac reformjaként a Széll Kálmán Terv hosszan fejtegeti munkahelyteremtési stratégiáját, a közmunkaprogramot. Ezzel együtt azonban a foglalkoztatási és segélyezési reform nettó kiadás lehet az államkassza számára – hiába csökkentette a közmunkaprogramra szánt összeget a kormány 92–ről 64 milliárd forintra, ez ugyanis a Költségvetési Tanács számításai[1] szerint 17-18 ezer fővel csökkentené a közmunkaprogramban résztvevők számát.
 
Az alkotmánytervezet XVIII. cikke az állam törekvését célozza meg a szociális biztonság nyújtására, ezzel eltüntetné a jelenleg hatályos Alkotmány rendelkezését a szociális biztonság jogáról, másrészt az anyaság, betegség, fogyatékosság, özvegység, árvaság és munkanélküliség esetére biztosított ellátásokat kivonná a társadalombiztosítás köréből, az e juttatásokhoz való hozzáférés feltételéül új kritériumrendszert szabhat a kormány.
 
A közpolitikai intézkedések mellett olyan lépések is láthatók helyi közigazgatás szintjén, amelyek a szegénység látványának nemkívánatosságát reprezentálják, és amelyek vitathatatlanul diszkriminatívan lépnek fel a szegénység ellen. A Fidesz parlamenti képviselői polgármesterként a nyomort szem elől eltüntetni szándékozó intézkedéseket indítványoznak ahelyett, hogy olyan komplex programokat támogatnának, amelyek segítséget nyújtanak a nyomor felszámolására. Gondoljunk Lázár János szegénylistájára, Kocsis Máté józsefvárosi polgármesterre és a kerületben a kukázás betiltására, valamint a hajléktalanokat Budapest belvárosából kitiltó Tarlós Istvánra, amely lépésekhez a kormánynak egyetlen rossz szava nem volt.
 
Annak fényében, hogy sokak számára reális veszély, hogy a magyar társadalom peremére kerüljenek, számukra pedig az állam szociális szerepvállalása létkérdés, a Széll Kálmán Terv mögöttes – és a helyi potentátok nyíltan vállalt – társadalomképe további megszorításokat, illetve a diszkriminatív politika folytatását sejteti. A terv mögöttes – és a helyi potentátok nyíltan vállalt – társadalomképe további megszorításokat, illetve a diszkriminatív politika folytatását sejteti.
 
Az előbbiekben, továbbá az IDEA kiadványában részletesen bemutatott Fidesz-KDNP társadalompolitikai gyakorlat tehát kiirthatja a magyar társadalom halovány szolidaritását is, muníciót adva annak legitim elutasításához.


[1] Vélemény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról. 2010. november 8. Költségvetési Tanács.  http://www.parlament.hu/irom39/01498/01498-0002.pdf
 
A teljes tanulmányt vasárnap elolvashatja a www.ideaintezet.hu oldalon
 

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!