1929 óta – némi megszakítással – a mai napig él a két kávéházi kabaréfigura, a dühöngő Sajó és az őt butaságával folyton felbosszantó Hacsek. Ez a két figura folyton politizál.

Nyilvánosan. Október 1-je óta azonban óva inteném őket, hogy ezt egy kávéház teraszán (közterület) továbbra is megtegyék, ha azt három hónappal, de legalábbis 48 órával korábban nem jelentették be a rendőrségnek. Mert ők ketten már gyülekeznek, hiszen „közügyekben nyilvánítanak véleményt”, és bárki csatlakozhatna is hozzájuk.

Kérdés persze, hogy ha a csatlakozók hahotáznak a két idióta poénjain, azzal vajon nem veszélyeztetnék-e „szükségtelen és aránytalan mértékben” a közrendet. Ha azt talán nem is, de az nagyon valószínű, hogy a hangos röhögés „mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével járna”. Az én szomorú magánéletembe ne kacarásszon bele senki!

Még esetleg a „bíróságok működését is megzavarják”. Mert hogy veszi az ki magát, hogy miközben folyik a vádlott kihallgatása, a tömeg idétlen hahotázása hallatszik be a tárgyalóterembe? Ráadásul megvalósulhat a „közlekedés sérelme” is, ha a kabaréra éhes publikum netán az úttestet is elállja.

Azt is írja az új gyülekezési törvény, hogy „tilos a gyűlésen – ideértve az oda eljutást, illetve az onnan távozást is – … az élet kioltására, személyi sérülés vagy súlyos anyagi kár okozására alkalmas dologgal megjelenni”. Hiába is esne az eső, kérem, senki ne vigyen magával esernyőt! De botot (fájós lábúak ne gyülekezzenek!), transzparenst vagy akár egy vaskosabb könyvet se, mert ezek a tárgyak mindegyike alkalmas személyi sérülés okozására! Már olyat is olvastam a kimeríthetetlenül fantáziadús jogirodalomban, hogy egy babakocsi is lehet „alkalmas eszköz” más személy bántalmazására, sőt akár az életének kioltására is.

Ha tehát a rendőrség a fenti okok bármelyike miatt betiltaná Hacseket Sajóstul, semmi gond, hiszen fellebbezésnek nincs helye. Igaz, a rendőrség határozatát megtámadhatják a közigazgatási bíróság előtt a döntés közlésétől számított 3 napon belül. Tudják, az előtt a közigazgatási bíróság előtt, amelyet most hozott létre a Fidesz. Amelybe a bírák jó része a közigazgatásból (minisztériumokból, állami hivatalokból) érkezik, és amelynek legfelsőbb szintjén Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság Fidesz-hű volt elnöke áll majd. Biztató kilátások.

De számoljuk tovább a napokat. A rendőrség a kérelmet 3 napon belül továbbítja a bírósághoz, a bíróság a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül határoz. Ha csak ezeket a 3 napokat számolom (nem kalkulálva az iktatás, kézbesítés, bíróra szignálás napjait), akkor is 9 nappal vagyunk a betiltott gyülekezés után. És ha netán Hacsekék megnyernék a pert, kezdhetik kitalálni az „esőnapot”, amelyikre újra összetoborozhatják a közönséget. No persze arra sincs semmi garancia, hogy gyülekezésnek számító kabaréjukat ne tilthatnák be újra – valami más okból. Ez maga a kabaré. Ami persze inkább sírni-, mint nevetnivaló.

De szakadjunk el a kabarétól. „A rendőrség akkor is megtiltja a gyűlés megtartását, ha a gyülekezés helyszíne olyan országos jelentőségű történelmi emlékhely vagy időpontja olyan nap, amely a nemzetiszocialista vagy kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök áldozataira emlékeztet, és a bejelentéskor rendelkezésre álló körülmények alapján fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy a gyűlés a nemzetiszocialista vagy kommunista diktatúra által elkövetett embertelen bűnök tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel vagy azokat igazolni törekszik, és ezáltal a gyűlés alkalmas a köznyugalom megzavarására.”

Érdeklődve várom a következő február 11-ét, a „becsület napját”, ami a német és magyar alakulatok 1945-ös Budáról indult kitörési kísérlete volt, és ami a mai szélsőjobboldal egyik legnagyobb éves eseménye. Vajon azt a felvonulást a rendőrség alkalmasnak tekinti-e a „köznyugalom megzavarására”?

Hegyi Szabolcs, a TASZ jogi szakértője mutatott rá az új törvény alapvető veszélyeire: „a rendőrség kénye-kedve szerint fogja tudni alkalmazni a szabályokat, és sokszor önkényes alapon fog betiltani tüntetéseket, másokat meg, akár szintén önkényes alapon, engedélyezni”.

De hiszen egy rendőrállamban ez a lényeg!

 

„»A rendőrség... sokszor önkényes alapon fog betiltani tüntetéseket, másokat meg, akár szintén önkényes alapon, engedélyezni.« De hiszen egy rendőrállamban ez a lényeg.”

 

Címkék: Jogászszemmel

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!