Fotó: Urbán Tamás, Fortepan

„A ’19-es hagyomány is velünk él még – bár szerencsére inkább csak pislákol –, ha néha hangoskodik is. De gazdaállat híján meg vannak számlálva a napjai. Ha nem érkezik újabb nagy szellemi és politikai infúziós segélyszállítmány külföldről, akkor a levelek és az ágak után a gyökerek is elszáradnak az internacionalizmus befogadására alkalmatlan magyar anyaföldben. S ez jól van így.” Ezek Orbán Viktor miniszterelnök szavai. Ő mondta a nemzeti ünnepen, mert tizenötről tizenkilenc jutott az eszébe, és nem azért, mert tromfolni akart volna, mint inkább rombolni. Rövid távon sikerült is neki, hiszen jót nevettek rajta az egybegyűltek, s maga a kormányfő is kuncogott önnön bátorságán.

S bár nem élt még 1957-ben, amikor egy Kádár János nevű ember szónokolt a munka ünnepén, kísérteties a retorikai fordulatok hasonlatossága a két országvezető szavaiban. Kádár anno így fogalmazott: „Ahogy 1919-ben Horthy gyilkos bandája mögött ott volt az antant, úgy sorakoztak fel az imperializmus sötét erői pénzzel, fegyverrel, széles propagandagépezettel 1956 októberében is az ellenforradalom sötét erői mögött. Munkások, elvtársak!  Szemtől szembe a dühöngő ellenforradalommal, nekünk, kommunistáknak kellett döntenünk, tűrjük-e tovább, hogy lemészárolják a nép elejét, sírba tegyék a népköztársaságot, elrabolják nemzeti függetlenségünket és háborús tűzfészekké változtassák hazánkat, vagy minden elképzelhető erővel szálljunk szembe az árulással, és semmisítsük meg az ellenforradalmat.”

Tanulsága van ennek az összevetésnek? Persze, de aligha az, hogy Orbán Viktor Kádár János rendszerét építené (pl. Kádár korai rendszere embereket is öletett, politikai ellenfeleit börtönbe záratta). Orbán Viktor Orbán Viktor rendszerét építi (pl. híveit, rokonait, barátait juttatja gazdasági előnyökhöz és politikai hivatalokhoz, politikai ellenfeleit az ügyészségen keresztül támadja, gazdaságilag ellehetetleníti).

A tanulság pedig a módszerben keresendő, abban, ahogyan Kádár építette, és ahogyan Orbán is építi a hatalmát: ellenségképpel, gyűlöletkeltéssel, kirekesztéssel, megbélyegzéssel, félelemkeltéssel – és ezzel párhuzamosan egy szebb, szeretetre és megértésre, nemzeti összefogásra hivatkozó világ ígéretével. Nem, Orbán nem másolja Kádár rendszerét, pusztán használja hatalmának működtetéséhez szükséges elemeit (pl. államosított közmédia, központi propaganda, szolgáló és függő viszonyban lévő hivatalnokrendszer kiépítése). Miközben a politikai korszakok természete már csak olyan, hogy abban meghatározó szerepe van annak is, milyenné válik benne az, aki az élén áll. Kádár János, korszakának alkonyán, mintegy harmincéves vezetői tapasztalattal a háta mögött önmagát is becsapva vallotta, hogy „bárki, aki azt gondolja, történelmet csinál, buta. Mindenkinek el kell látnia a munkáját. Ha a történelem részévé válik, hát legyen. Mindig ragaszkodtam a nézeteimhez, és mindig megfizettem annak az árát.

Ahhoz, hogy valaki jól érezze magát a világban, jó és tiszta lelkiismeretre van szükség.” (Time-interjú, 1986. augusztus 11.) Orbán Viktor mögött 6+4 év kormányzás áll. Ezalatt az idő alatt sokféle határt átlépett már, köztük olyanokat is, amelyeket talán át is kellett már lépnie valakinek, és olyanokat is, amelyeket egy politikus soha nem léphetne át. Most, a március 15-i beszédében például hibát is vétett, s még csak nem is feltétlenül politikait. Inkább emberit. De abból fakad a politikai is, ugye, mert amilyen az ember, olyan a politikája.

Mert nem, dehogyis az internacionalizmus gyűlölete áradt szavaiból, hiszen annak eszményrendszerében nőtt fel maga is, abban szocializálódott. Sokkal inkább arról van szó, hogy az elmúlt években felerősödött lényének egyik fontos szelete. A gúnyolódásra hajlamos. A másik lenézésére és megvetésre hajlamos. Mert egy miniszterelnök mondhat ugyan olyat, hogy gazdaállat, megbélyegezve ezzel politikai ellenfeleit, de ezzel együtt azt is elismeri, hogy ő maga is gazdaállat. Annak a rendszernek gazdaállata, amelynek résztvevői tőle függenek, benne látják és tőle várják boldogulásuk és gyarapodásuk ígéretét. Ahogyan Kádártól.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!