„Könyörgöm, akasszuk fel” – ezt visítja egy szeplős kis csibész a Valahol Európában című filmben, de persze az akasztás elmarad.

Szigorítsuk még a Btk.-t! Ezt meg az igazságügyi államtitkár, Rétvári Bence harsogja, és félek, az eredmény itt nem marad el. Hiszen ezzel (is) lehet választást nyerni. Az ösztönös indulatokra épített kampány a legaljasabb módszerek közé tartozik. A Fideszt nem zavarja, hogy a tényleges életfogytiglani büntetésről a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság kimondta, hogy „embertelen és megalázó bánásmódnak minősül”. Rétvári persze büszke az úgynevezett három csapás törvényükre is, amely ellen minden józan értékítéletű jogász tiltakozott.

Arról valahogy elfelejtett az államtitkár úr nyilatkozni, hogy milyen „eredményeket” értek el azokban az ügyekben, amelyek Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos feljelentésére indultak. Szinte valamennyi ilyen ügy felmentéssel végződött. Felmentették Juhász Ferenc volt honvédelmi minisztert és államtitkárát, a „Tábornokper” valamennyi vádlottját, Tátrai Miklóst, legutóbb első fokon Szilvásy Györgyöt, és még sorolhatnám. De nem kevés azon ügyek száma sem, amelyek Budai feljelentése ellenére a vádemelésig sem jutottak el. A Központi Nyomozó Főügyészség – alig több mint háromévi nyomozást követően – néhány napja hozta meg legfrissebb megszüntető határozatát, amelyben a Fapál László volt honvédelmi államtitkár ellen indított harmadik eljárást volt kénytelen megszüntetni. Rétvári ezekkel az – amúgy politikai indíttatású – ügyekkel valamiért nem büszkélkedik.

Mint ahogyan azzal sem, hogy az ügyáthelyezési kudarc után meddig fognak még tartani azok a perek, amelyekkel eddig különböző bíróságok között labdáztak. Kezdetben Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal vezetője tetszése szerint tehette át a tetszése szerint kiválasztott ügyeket az általa kiválasztott bíróságra.

Persze nem akármilyen ügyeket választott ki. Véletlenül például a Sukoró-ügy, a Tábornokper, valamint a Hagyó-ügy került el egy-egy vidéki bíróságra. Már jó ideje folydogáltak a tárgyalások, amikor az Alkotmánybíróság végre kimondta, az ügyek áthelyezését lehetővé tevő törvényi rendelkezések Alaptörvény-ellenesek voltak és nemzetközi szerződésbe ütköztek. A jogot tisztelő megyei bíróságok e döntést követően az ügyeket visszaküldték a Fővárosi Törvényszékre. Ez rendben is lett volna, ha ott meg ki nem találják, hogy mégsem ők az illetékesek.

Egészen a Kúriáig jutott el a vita, mígnem Handó Tündének remek ötlete támadt: a bíróságokról szóló törvényre hivatkozva szőröstül-bőröstül kirendelte a Debreceni Ítélőtáblát elnököstül, összes bírójával, hogy letárgyalják a fővároshoz tartozó ügyek jelentős részét. Méghozzá Debrecenben. Betartani a törvény szövegét, de más célra használni, mint amire való – ez a joggal való visszaélés.

Így a Fidesz biztos lehet abban, hogy baloldali politikusok ellen indított perekkel még a 2018-as választások előtt is kampányolhat.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!