Istenem, mennyi tudatlan jogász ül a parlamentben! Csak a kormányzó pártok képviselőinek padsoraiban ötven! Ha én még manapság is tagja lennék a jogi szakvizsgabizottságnak, félek, valamennyien megbuknának büntetőjogból. Talán még az az LMP-s Schiffer András is, aki szerint a legújabb Btk. legújabb módosítási javaslatának háromnegyede elfogadható.

Igaz, a Btk.-ról – ellentétben az ötször módosított Alaptörvénnyel – senki sem állította, hogy gránitszilárdságú. Hát tényleg nem az. Az alig több mint egy évvel ezelőtt kihirdetett, és az idén júliusban hatályba lépett új Büntető törvénykönyvet most módosítják negyedszer. Miért is? Mert valakik a bajai választást követő napokban egy hamis videót kreáltak.

Ezt a videót október 18-án hozta nyilvánosságra a hvg.hu. Szereplői egy megrendezett helyzetet játszottak el a megismételt önkormányzati képviselő- választás után: egy közvetítő 200 ezer Ft-ot ad át és további előnyöket ígér néhány helyi férfinak azzal, hogy a pénzt Kovács Csaba, a Fidesz jelöltje, illetve Zsigó Róbert, Baja polgármestere, egyben a Fidesz szóvivője küldte. Gavra Gábor, aki a videót hitelesnek hitte, azóta le is mondott a hvg.hu főszerkesztői tisztéről.

Ha a törvénymódosítási javaslatot a parlament elfogadja – és efelől aligha lehet kétségünk –, egy jövőbeli Gavra Gábornak börtönbe kellene vonulnia.

A módosítási javaslat szerint ugyanis, aki „abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt készít, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. Ha mások számára is hozzáférhetővé tesz egy ilyen videót, akkor 2 évig, ha pedig nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérelmet okozva teszi ezt, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. De akár 1 évre az is börtönbe kerülhet, aki egy hamis videót gondatlanul hoz nyilvánosságra.

És hogy miért kellene megbuktatni a javaslatot elfogadó jogászokat? Több okból is. Az úgynevezett alapeset, vagyis a hamis videó készítése azt jelenti, hogy ezt a hamisítványt a készítőjén kívül senki sem látja. Ez éppen olyan, mint amikor valaki készít egy hamis magánokiratot, majd azt berakja a fiókjába. Ez még a rettentő szigorú új Btk. szerint sem bűncselekmény. Baj csak akkor van, ha a hamis okiratot fel is használja. Nincs különbség, hiszen miért lenne bűncselekmény egy olyan videó készítése, amit nem mutatok meg senkinek?

Ha egy ilyen videót valaki hozzáférhetővé tesz, az már valóban ok arra, hogy a törvény szankcionálja. De hiszen meg is teszi! A mostani módosítás nélkül is. A jelenleg hatályos törvény ugyanis bünteti a rágalmazást, a becsületsértést, a hamis vádat, a hamis tanúzást, a hatóság félrevezetését. Egy, a becsület csorbítására alkalmas hamis videó hozzáférhetővé tétele, vagy nagy nyilvánosság előtti bemutatása bizonyosan megvalósítja a felsorolt bűncselekmények valamelyikét.

A „nagy nyilvánosság” fogalmát eredetileg a bírói gyakorlat dolgozta ki. Azt jelenti, hogy az elkövetés helyén nagyobb létszámú csoportosulás van jelen, vagy reális lehetőség van arra, hogy sokan tudomást szerezzenek a bűncselekményről. És hogy mit tekint a jog nagy létszámnak? Azt, ha egyszeri ránézéssel nem határozható meg, hogy mennyien tartózkodnak a helyszínen. A Btk. további definíciót is ad: „nagy nyilvánosságon a bűncselekménynek a sajtótermék, médiaszolgáltatás, sokszorosítás vagy elektronikus hírközlő hálózaton való közzététel útján történő elkövetését is érteni kell”.

Jogászszemmel nézve tehát teljesen fölösleges belepiszkálni a Btk.-ba. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Fidesz saját maga. Ők ugyanis az álvideó ügyében hamis vád miatt tettek bejelentést a rendőrségen. Akkor tehát mégis van olyan létező paragrafus, amelynek alapján most is büntethető ez a cselekmény?

Arra persze gondolni sem merek, hogy netán politikai indíték lenne a Rogán, Kósa, Harrach és Pálffy képviselők által szignált javaslat mögött!

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!