Pukli István, a Teleki Blanka Gimnázium igazgatója „pakkot kapott”, mint a Légy jó mindhaláligban Nyilas Misi. De mert Móricz óta sokat fejlődött a világ, ez a „pakk” e-mailben érkezett. Mogyorósi Attila, a KLIK zuglói tankerületének igazgatója küldte, és viszontpakkot követelt Puklitól. Legyen benne sok-sok dokumentum, amelyekből megtudhatja, mifenéért mentek el a teleki blankás tanárok Miskolcra tüntetni, és miként mondták ezt el a szülőknek.

Méltóságos Mogyorósi úr egyfelől a nemzeti (milyen más?) köznevelési törvényre hivatkozott, mely felhatalmazza őt az iskola működésének ellenőrzésére, másfelől a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényre. Mert – mint állította – közérdekű bejelentés érkezett hozzá, ezt vizsgálná ő most ki, az alázatos választ még ugyanazon nap 16 óráig kéri.

Igazán nem várom el egy földrajz–biológia szakos tanártól, aki Mogyorósi úr volt eredetileg, hogy eligazodjon a jog útvesztőjében. No de mára a hatalom közigazgatási székébe ültették, és e magas tisztség mégiscsak kívánna csekélyke jogi ismereteket. Legalább annyit, hogy el tudja dönteni, vajon szakmai, törvényességi vagy hatósági ellenőrzést folytat-e a köznevelési törvény alapján, avagy a közérdekű bejelentést óhajtja kivizsgálni a másik törvény szerint. Már persze, ha bármiféle bejelentés e témában közérdekűnek lenne tekinthető. „A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja”, írja a törvény mindjárt az elején.

Nézzük hát, miket is követelnek ezek az elvetemült pedagógusok: állítsák vissza a 18 évig tartó tankötelezettséget, csökkentsék a tananyagot és a pedagógusok adminisztrációs terheit, szabadon választhassanak tankönyvet, taníthassanak azután is, hogy elérik a nyugdíjkorhatárt, hogy csak néhányat említsek. Akkor vajon mi szolgálja a társadalom érdekét? E jogos követelések teljesítése, avagy az ezeket kifogásoló állítólagos „közérdekű” bejelentés?

Már persze, ha létezett ilyen egyáltalán. Vagy ha a bejelentő nem éppen egy olyan „párthoz nem kötődő” magánszemély volt, mint annak idején az, aki – a szocikat megelőzve – abban a másodpercben adta be a vasárnapi boltbezárásról szóló népszavazási kezdeményezését, amikor a Kúria határozata felkerült a honlapra – már ha emlékeznek erre a trükkös történetre.

Az Országgyűlés az új Ptk. megalkotásakor megtartotta a joggal való visszaélés tilalmát. Igaz, ez „csak” a polgári jog egyik alapelve, mint látjuk, ez a KLIK-re nem vonatkozik. Azért mi tudjuk, hogy ez a fogalom azt jelenti, valaki valamilyen jogosultságát a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célokra, visszaélésszerűen gyakorolja. A személyek zaklatása vagy jogainak és törvényes érdekeinek csorbítása pedig nem egyeztethető össze a jog társadalmi rendeltetésével.

Éppen a múlt héten idéztem ugyanezeken a hasábokon a hivatali visszaélés bűntettének fogalmát és az érte kiszabható három évig terjedő szabadságvesztést. Hogy ezt személy szerint ki követte el, azt majd kinyomozza(?) a rendőrség a hivatásos feljelentő, Tényi István legújabb feljelentése alapján. Persze közérdekből.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!