Egy belga és egy magyar európai parlamenti képviselő, hat külföldi újság, három ellenzéki párt, kilenc civil szervezet, az ombudsman és korábban az Alkotmány bíróság tiltakozott az ellen, hogy szabálysértéssé nyilvánítsák a hajléktalanságot.

Mindez nem gátolta meg a Fidesz uralta parlamentet abban, hogy megalkossa azokat a szabályokat, amelyek alapján akár a szabadságától is meg lehet fosztani valakit pusztán azért, mert nincs hol laknia.

A szabálysértési törvény módosítása gyakorlatilag korlátlan felhatalmazást ad az önkormányzatoknak arra, hogy tetszésük szerint jelöljék ki azokat a területeket, ahol megtiltják, hogy valaki „életvitelszerűen ott tartózkodjon”. Bár a törvényalkotó úgy tesz, mintha tételes felsorolást adna ezekről a területekről, valójában azonban egy igazi gumiparagrafust alkotott. Az önkormányzatok ugyanis „a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében” dönthetnek a tiltott „zónák” kijelöléséről. Ha pedig valaki bármelyik településen meg tud jelölni egyetlen olyan négyzetcentimétert, ahol nem kell óvni a közrendet, a közegészséget, vagy a közbiztonságot, az az én felelősségemre odaköltözhet.

A szabálysértési törvény kísérletet tesz arra is, hogy meghatározza, mi tekinthető „életvitelszerű tartózkodásnak”. „A kijelölt területen való életvitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka nélkül, a kijelölt területen való huzamos tartózkodás érdekében valósul meg, és a kijelölt területen való tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló kijelölt területen végzett tevékenységet – így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás – az elkövető a kijelölt területen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi.” Rémes szöveg.

Hogy tudná bárki bizonyítani, hogy a hajléktalannak nincs is szándékában valamiféle szállásra „visszatérni”? Ha viszont lenne lakó- vagy tartózkodási helye, miért volna hajléktalan? Mit jelent az, hogy „rövid időnként visszatérően végez” tiltott tevékenységet? Mennyi az a rövid idő? És mire gondol a törvényalkotó, amikor „tisztálkodásról” beszél? Hol van olyan nyilvános WC, amelyben egy hajléktalan „tisztálkodhatna”?

Korábban a rendőrség a Határ útnál lerombolta a hajléktalanok kunyhóit. A bíróság szeptember 12-én jogerős ítéletben állapította meg, hogy a rendőri intézkedés jogalapja enyhén szólva vitatható volt. 18 nappal az ítélet megszületése után a szabálysértési törvénybe beiktatták a következő rendelkezést: „Aki közterületen a tulajdonos vagy a rendelkezésre jogosult hozzájárulása nélkül építményt épít, szabálysértést követ el.” Ugye nem tekintik összeesküvés-elméletnek, ha e két esemény között látok némi összefüggést?

A nyomor csúnya látvány. A legjobb megoldás: jól megbüntetni a nélkülözőket?

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!