A Jobbik pert indított Karsai László ellen, mert a történész neonácinak minősítette a pártot. Állították, hogy Karsai megsértette jó hírnevüket.

Gondolom, most jó néhányan felkapják a fejüket: jó hírneve lenne a Jobbiknak? A Polgári Törvénykönyv szerint „a jó hírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel”.Mit kezdjünk ezzel a definícióval a Jobbik esetében? Valótlan tény lenne, hogy neonácik? Ki az, aki eldöntheti, hogy valóban azok-e? Sértő lenne rájuk nézve, hogy neonácinak nevezik őket? Ők nyilván annak érzik, különben nem pereltek volna.

Mind az első-, mind a másodfokú bíróság besétált abba a csapdába, hogy megpróbálta a neonácizmus fogalmát értelmezni. Pedig a bíróságoknak nem erről kellett dönteniük. A két bíróság végül teljesen eltérő ítéletet hozott.

A Fővárosi Törvényszék első fokon eljáró bírája, Takács Péter Attila, aki a Jobbiknak adott igazat, egyebek között azzal indokolta döntését, hogy a neonáci kifejezés „azért nem alkalmazható a mai jobboldali pártokra, merthogy deklaráltan semmiféle közösséget nem vállalnak azokkal a korábbi pártokkal, amelyekre ez jellemző volt”. Az igazságszolgáltatás nem kis szerencséjére Takács Péter Attila azóta befejezte bírói pályafutását, egy ideje már kolozsvári konzulként teszi közkedveltté magát. No persze nem emiatt az ügy miatt. Karsai az ítélet ellen fellebbezve arra hivatkozott, hogy ő csak a véleménynyilvánítási jogával élt.

A másodfokú bíróság a fellebbezésnek helyt adva elutasította a Jobbik keresetét. Rámutatott, hogy ebben az ügyben a perdöntő kérdés az, hogy melyik jog az erősebb: a véleménynyilvánítás szabadsága, avagy a személyiségi jogok védelme. Kétségtelen, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, mint alapjog, elsőbbséget élvez.

Miközben az ítélőtábla vitathatatlanul helyes döntést hozott, és miközben a tanácsvezető bíró leszögezte, hogy a Jobbik megítéléséről szóló szakmai és közéleti vitában a bíróság nem foglalhat állást, csak nem állta meg, hogy ne bonyolódjon bele a neonácizmus fogalmának értelmezésébe. „A neonáci kifejezést nem lehet analóg módon használni a náci eszmékkel, a történelem átalakította a fogalmakat, azok ma már mást jelentenek. Ha valaki ilyen erős kifejezést használ, joggal várható el, hogy az érvekkel legyen alátámasztva.” A bíróság szerint Karsai László ezzel adós maradt. Vagyis a történész ugyan jogilag megnyerte a pert, de azért nem úszta meg egy kis fejmosás nélkül.

Engem szerencsére – most már – nem korlátoz semmi abban, hogy feltegyem a kérdést: vajon neonáci párt-e a Jobbik.

Térjünk vissza egy pillanatra az elsőfokú ítélet megállapításához: a neonáci jelző „azért nem alkalmazható a mai jobboldali pártokra, merthogy deklaráltan semmiféle közösséget nem vállalnak azokkal a korábbi pártokkal, amelyekre ez jellemző volt”. Hogy is van ez? Az döntené el, hogy valaki neonáci-e, hogy ezt nyíltan ki is mondja? Akkor, amikor boldogabb európai országokban jogi eszközökkel üldözik a rasszizmust, az antiszemitizmust, a nemzetiszocialista nézeteket? Nyilvánvaló, hogy ezekben az országokban egyetlen párt sem azonosul nyíltan a náci eszmékkel. Csak nem őrültek meg!

Nem inkább az számít, hogy valaki mit hirdet, mit tesz? Melyik párt használja ma Magyarországon a „cigánybűnözés” fogalmát? Melyik párt alapította, majd írt alá együttműködési szerződést a ma már betiltott Magyar Gárdával, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal, Toroczkai Lászlóval és Budaházy Györggyel? Melyik párt szervezett tüntetést „Magyar Élet Menete” néven, nem titkoltan kigúnyolva a holokauszt áldozataiért évenként megszervezett Élet Menetét? Melyik párt képviselője Gyöngyösi Márton, aki szerint listázni kellene a kormány és az Országgyűlés zsidó származású tagjait? Melyik párt elnöke követelte „a cigányság demográfiai katasztrófával fenyegető indokolatlan népességrobbanásának megállítását” és azt, hogy „fel kell számolni a gyermekgyártási üzletágat”? Melyik párt akarta megakadályozni a fővárosi melegfelvonulást?

Lehet, hogy Karsai László valóban hibázott? Mert nem mondta ki egyértelműen: a Jobbik homofób, rasszista, antiszemita, Európa-ellenes. Mindössze annyit mondott, hogy neonáci párt.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!