Az európai kultúra talán legfontosabb megkülönböztető jegye az egyéni szabadságjogokon alapuló társadalomszerveződés, egyik fontos hagyománya pedig az önreflexióra való képesség. A történelmi mítoszok gyártása mellett azok kritikai elemzése, a közös emlékezet egyfajta karbantartása.

Orbán láthatóan komolyan gondolja, amikor a keleti szélről beszél. Komolyan és átfogóan: ez nem csupán gazdaságpolitikai orientációt jelent számára, hanem a társadalom szerkezetének átszabását épp úgy, mint ahogyan a mentalitás, benne a történelmi emlékezet átalakítását is. Mert a közigazgatási miniszter nagy hatalmú államtitkárának, Gál András Leventének felvetését a holokausztkiállítás átalakításáról, aligha lehet másként olvasni: az európai hagyományok szerinti gondolkodás immáron a hivatalos történelemszemléletnek sem jellemzője.

Az önmagában is elborzasztó, hogy egy politikus kívánja megmondani, hogy mi a történelmi valóság. Másfelől természetes következménye egy olyan kormányzásnak, amely a munkanélküliek számától és a várható költségvetési hiánytól eltekintve azt gondolja magáról, hogy mindent jobban tud másoknál, még azt is, hogy milyen földrajzi nevek számítanak adekvátnak. De a holokauszt esetében mindez egyáltalán nem vicces. Ahogyan az sem az, hogy az államtitkár egy a holokauszt előtt két évvel(!) megjelent Márai-szöveggel próbálja alátámasztani mondandóját.

Magyarország szerepét nem lehet úgy jellemezni, ahogyan az államtitkár teszi; ezt a szerepet nem lehet azzal elintézni, hogy számos ember „az aljasság irányába terelte a jogképességétől megfosztott Magyar­országot”. Nem lehet, mert nem igaz. A német megszállás, nem lehet mentség azokra a bűnökre, amelyeket korábban követtek el a zsidók ellen. Az aljasság jelenléte nem takarhatja el a tényt: a deportálás a magyar csendőrség és közigazgatás közreműködésével ment végbe.

A bűn relativizálása, amire az államtitkár kísérletet tesz, mindössze néhány lépésre van annak tagadásától. Civilizált, nyugatos normák szerint élő országban mindez elképzelhetetlen volna. Ha az államtitkár nem menne magától, elküldenék másnap.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!