Erre számítani lehetett. Ha az Alkotmánybíróság, a Költségvetési Tanács, de még a Földrajzinév-bizottság is útban volt, ki gondolhatta volna, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács megússza? Ki gondolhatta volna, hogy Orbán Viktor tűrni fogja, hogy a kormánnyal való szembenállás veszélyét, az eltérő vélemény megfogalmazásának lehetőségét magában hordozó intézmény fennmaradjon?

A szakszervezetek, bár maguknak sem vallanák be, immáron húsz éve válságban vannak. Tagságuk vészesen apad, súlyuk csökken, közmegítélésük – függetlenül attól, hogy éppen ki kormányoz – alacsony. Létezésük szinte egyetlen indoka az OÉT-ben való részvétel. Hogy hallatják hangjukat, mint a mindenkori kormányzat kivételezett tárgyalópartnere, mint a munkavállalók autentikus képviselőjét. Hadd ne firtassuk, kit képviselnek valójában. Hadd ne firtassuk azt sem, mennyire jól, hatékonyan képviselik azt, amit képviselniük kellene. Csak állapítsuk meg: az eddigi intő jelek után, ez a stratégia pénteken látványosan csődöt mondott.

Hatékony munkavállalói érdekképviseletre soha nem volt akkora szükség Magyarországon, mint ma. Az adótörvények, a felmondási szabályok egyszerűsítése, az egyik legnagyobb munkáltató, az önkormányzatok szorongatása, a legjövedelmezőbb szektorok különadóztatása és az általa kiváltott visszafogások, a nyugdíjkedvezmények eltörlése és sorolhatnánk, összességében rosszabb helyzetbe hozzák a bérből és fizetésből élőket, mint valaha.

És ha a szakszervezetek nincsenek, nincs, ki képviselje őket, a munkavállalókat. A Facebookon meg lehet dönteni egy diktatúrát. De nem lehet hosszú, szívós harcot folytatni a Munka Törvénykönyve szabályainak módosításáról. Nem lehet tartós, tripartit paktumot kötni, melyet végül mindenki elfogad: a költségvetésre figyelő kormány, a profitra ügyelő munkáltató és a munkahely biztonságát óvó szakszervezet.

A szakszervezeteknek eddig van és nem tovább. Nincs kivel megállapodni. Az ellensúly súlytalanná vált. Ha nem változtatnak stratégiát, ha nem tesznek többet annál, hogy kiszolgálják saját vezetőik túlélési stratégiáit, akkor nyugodtan elkezdhetik saját sírfeliratuk megszövegezését: szakszervezeti mozgalom Magyarországon, élt 130 évet.

 

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!