Kedves vendégeink! Sze­­retettel üdvözöljük önöket az MTI utódjában, az Egye­­sült Nemzeti Hír­gyárban. Mint bizonyára tudják, egy ideje a magyar nyilvánosságot ebből a központi üzemből látjuk el olyan friss információkkal, amelyek megfelelnek a médiatörvény kívánalmainak. Kérem önöket, hogy biztonságuk érdekében ne kalandozzanak el a csoporttól, és ne térjenek le a kijelölt útvonalról!

A hírgyártás veszélyes üzem, amit mi sem bizonyít jobban, mint ez a márványtábla, amelyen név szerint vannak felsorolva szakmánk áldozatai, tudósítók és szerkesztők százai. Ők azok a kollégák, akik sajnálatos módon letértek a kijelölt útvonalról. Emléküket megőrizzük, leszámítva persze azokét, akik még most is őrizetben vannak.

Valamit a technológiáról: amint látni méltóztatnak, a hosszú üzemcsarnoknak ebben a végében ömlenek be a nyers hírek, a másik végében meg ömlenek ki a szerkesztők, mert lejárt a munkaidejük. A híreket először válogatni kell, mivel többnyire nem felelnek meg a magyar nemzeti hírgyártás szigorú szabványainak. Kiegyensúlyozatlanok, durvák, azaz megzavarhatják a köznyugalmat, illetve a vonatkozó törvényt idézve: alkalmasak kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy közvetlen módon utalnak erőszakra, illetve szexualitásra, vagy témájuk meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus. A tőzsdei árfolyamok, valamint a folyami gázlómélységek kivételével sajnos a beérkező nyers hírek 99 százalékára jellemzőek a felsorolt problémák. A kulturális hírekből csöpög a szexualitás, s sporthírekből az erőszak, a gazdaságiakból az erkölcsi fertő. Különösen a belpolitikai hírek durvák, hiszen témájuk meghatározó eleme szinte minden esetben az erőszakos módon megoldott konfliktus. A technológia szerint a híreket ezért először szétválogatjuk, őröljük, daráljuk, kilúgozzuk, ülepítjük, keverjük, tömörítjük, kelesztjük, dagasztjuk, színezzük, lakozzuk, fényezzük, majd a felhasználó kérésének megfelelően csomagoljuk.

A hírszalag mentén dolgozó meós melósaink minden beérkező hírt egyenként megvizsgálnak, hogy mennyire felel meg a médiatanács minőségi szempontjainak. Ragadjunk fel a szalagról találomra egy mai színes hírt: Tengerparton vett nyaralót a meleg rocklegenda. Egyszerű eset, szórendcserével kijavíthatjuk: Meleg tengerparton vett nyaralót a rocklegenda – ez már a legkényesebb ízlésű médiatanácsnoknak is megfelel majd.

A bulvárüzemet sajnos nem tudjuk megtekinteni, ehhez külön engedélyre volna szükségünk. A bulvárszerkesztés harminc méterrel a föld alatt lévő légmentesen zárt betonbunker páncéltermében zajlik, amit csak különleges nehézbulvár felszerelésben lehet megközelíteni, tekintettel a műfaj társadalmilag rendkívül veszélyes voltára. Rossz belegondolni, hogy milyen hatással lenne a nemzeti együttműködés kényes rendszerére, ha innen bármi is kiszivárogna. A bulvárszekció­ban egyébként válogatott személyzet dolgozik. Mi ezt szakmailag úgy mondjuk, ők faragják a véres széklábakat.

Ragadjunk ki találomra egyet a hírbunker legfrissebb terméséből: Három megfáradt vándor tért be a 77 éves K. E. tanyájára, kérvén őt az Úr nevében, hogy ossza meg velük a földi javait. K. E. ezt megtagadta, és ezért az Úr őt magához szólította. A hír egyébként eredetileg valahogy így hangzott: Brutális kegyetlenséggel agyonverték, kirabolták és feldarabolták a tanyáján magányosan élő K. E. 77 éves nyugdíjast…

Hírgyárunk legfontosabb részlegéhez értünk, a kiegyensúlyozóba. A jobb oldali csövön jön be az egyrészt, a bal oldalin a másrészt. A felkavaró tartalmaktól megtisztított hírekhez megfelelő arányban keverjük ezeket a kiegyensúlyozókat a Médiatanács napi receptúrája szerint. Régen nagyjából egyenlő arányban fogytak, az utóbbi időben azonban a másrésztből jelentős megtakarítást sikerült elérnünk.

A következő terem is érdekes. Sokszor ér vád bennünket, hogy a különféle médiumoknak egyenhíreket szállítunk, holott maximálisan igyekszünk figyelembe venni a megrendelő egyedi igényeit. Itt keverjük a hírekhez az olyan egyedi színesítő anyagokat, mint például az egyébiránt, a hovatovább, a nemkülönben és a mindazonáltal.

Üzemlátogatásunk végéhez érkeztünk. Köszönjük figyelmüket, a kijáratot az Orbán Viktor-szobortól jobbra találják.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!