1985 tavaszán 13. kongresszusára készült a Magyar Szocialista Munkáspárt. A ki­­adott kongresszusi irányelvekből már sejteni lehetett, hogy ez a tanácskozás nem a reformgondolkodók nagy seregszemléje lesz. Egy kevés objektív ténnyel alátámasztott, a kapitalizmus kíméletlen válságát vizionáló világkép felrajzolása keveredett az „újra a lovak közé csapunk” elszántságával.

Még három év sem telt el azóta, hogy Magyarország – megrendült gazdasági, elsősorban is nemzetközi fizetési helyzetében – először tagságért, majd pénzért folyamodott a valutaalaphoz és a Világbankhoz, a politikai vezetés mégis kiadta a parancsot: teljes gőzzel előre. Az eszme- és cselekvéstörténetben ezt hívják voluntarizmusnak. Mai, korszerű kifejezéssel élve: unortodoxiának.

Mivelhogy az, amibe Matolcsy György, ez a hihetetlenül találékony ötletember a főnökét és annak kormányát belerángatta, nem egyéb színtiszta voluntarizmusnál. Most, közel két év távolából visszatekintve egyre világosabban látszik, hogy a kétharmados mandátumszerzés és annak nyomán a fékjeitől megfosztott, korlátlan hatalomgyakorlás – csakúgy, mint a pártállami szisztéma – a legkevésbé releváns eszközök bevetését látta helyénvalónak a gazdaság fellendítése, a munkahelyteremtés, illetve a költségvetési hiány kezelése szempontjából. Az eredmény a szemünk előtt hever – ugyanúgy, mint 25 évvel ezelőtt. Akkor a nemzetközi pénzügyi szervezetek segítségével nagy nehezen helyreállított egyensúly egy pillanat alatt végérvényesen felbillent. S nem maradt más hátra, mint újra segítségért kiáltani. 1982-ben Helmut Schmidt, 1990-ben Helmut Kohl – vagyis a mindenkori szövetségi kancellár – volt az, aki fogékony tudott lenni a kérésre. Orbán Viktornak jelenleg nincs kihez fordulnia. Szabadságharcos nacionalizmusa nem talál kedvező fogadtatásra azokban az európai fővárosokban, amelyeknek a szava számít Washingtonban – a Fehér Házban is, az IMF-nél is.

Mint ahogyan ma már Magyar­or­­szág­nak sem tulajdonítanak akkora je­­len­tő­séget, mint a nyolcvanas években. Annak idején a Nyugat a szovjet birodalom szétszakítására készült, és ebben a stratégiában a reformoknak és velük a rendszer meggyengülésének egyszer már utat engedett Magyarország (ahonnan ráadásul a keletnémet turistákat is szélnek eresztették) fontos láncszem volt. Sehol sem bátorították „odaátról” olyan nyíltan a demokrácia éledését, mint nálunk.

Ezzel szemben most, jó két évtized múltán egyetlen kelet-közép-európai or­­szág­ra sem tekintenek olyan rémülten, mint ránk. Értetlenség, bizalmatlanság, sőt, kifejezett nemtetszés kíséri a magyar politika lépéseit – miközben idehaza nem ke­­ve­­sen vannak, akik még ennél is több elkülönülésre ösztönöznének. Csekélyke öröm a bajban, hogy ennél messzebbre már Orbán Viktor sem mehet, mert ha a hadserege még nem is, a muníciója már elfogyott. Matolcsy főállású bűvész már nem tud mit előhúzni a cilinderéből, miközben az objektív valóságot tükröző számok, mutatók (növekedés, munkanélküliség, devizaárfolyamok, államadósság stb.) mind azt sugallják, hogy nálunk az unor­todoxia sem­­milyen téren sem vezetett eredményre. Valódi reformok helyett ügyesnek sem mindig mondható trükközés folyt mostanáig, a hibák, tévedések beismerése és kor­­rigálása helyett. Pedig enélkül aligha fog bárki mentőövet dobni nekünk.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!