Egész pontosan: Őfelsége Alkotmánybírósága.

 

Arról a legfőbb döntéshozó testületről beszélek, melynek feladata „az Alaptörvényben biztosított jogok védelme, a jogrendszer belső összhangjának megőrzése, valamint a hatalommegosztás elvének érvényre juttatása” lenne. Ők azok, akik nem mernek döntést hozni olyan ügyekben, amelyek „politikailag kényesek”, magyarán, amelyek Őfelségének nem tetszenének.

Szeretem a kronológiát, mert minden további magyarázat nélkül is megmutatja a lényeget. Íme:

2017. április 4. A parlament elfogadja a lex CEU-t. Azt a törvényt, amely lehetetlenné akarja tenni a világ 100 legjobb egyeteme egyikének, a Közép-európai Egyetemnek (Central European University) magyarországi működését.

2017. április 9. Több tízezres tiltakozó tüntetés az egyetem ellehetetlenítése miatt („Ne írd alá, János!”). De Áder aláírta. Ha nem tette volna, az Ab-nek 30 napon belül döntenie kellett volna. (Na, jól is néznénk ki!) Az Ab-hez úgy került az ügy, hogy 50 ellenzéki képviselő (LMP, MSZP, Jobbik) kért normakontrollt.

Április 12. A konzervatív értelmiségieket tömörítő Eötvös Csoport vitáján a volt köztársasági elnök, Sólyom László kifejti, a törvény több alapvető alkotmányos jogelvvel megy szembe, vagyis Alaptörvény-ellenes, ezért azt meg kell semmisíteni.

Május 16. A nemzetközi jog három professzora beadványt nyújt be az Alkotmánybírósághoz, felsorolva azokat a nemzetközi szerződéseket, amelyek megsértése miatt a lex CEU alkotmányellenes. Egyikük, Valki László szerint „az Ab-nek hamarosan döntenie kell, a normakontrollt ez esetben nem lehet hónapokig húzni” (dicséretes naivság!).

Még 2017 áprilisában megindult a kötelezettségszegési eljárás Brüsszelben Magyarország ellen, ami 2018 februárjában a luxembourgi Európai Bíróságnál landolt.

2017. május 31. Az Ab eseti munkacsoportot állít fel a lex CEU-val kapcsolatos indítvány tárgyalásának előkészítésére (ma már tudjuk, porhintés volt).

Június 13. Sólyom László, Lévay Miklós volt alkotmánybíró és két akadémikus írásos véleményt írt a törvény alkotmányellenességéről.

Június 19. A Fidesz magabiztosan állítja, hogy az Ab nem kaszálja el a törvényt. (Honnan tudták?)

Június 28. Az Ab nyári szünetre elvonul.

November 24. Még nem került napirendre a lex CEU. A sajtó szerint a választásokig már nem is fog. (Melyik választásokig? Mert lesz még önkormányzati meg EU parlamenti választás is.)

Ilyen előzmények után Őfelsége Alkotmánybírósága hihetetlen bátorságról téve tanúbizonyságot, 2018. június 5-én elképesztő „döntést” hozott: felfüggesztette a lex CEU-val (és a civil törvénnyel) kapcsolatos eljárását. Ehhez nem is kellett mást tennie, mint „megerőszakolnia” az Alkotmánybíróságról szóló törvény egyetlen paragrafusát. Aszerint ugyanis kivételesen felfüggeszthető az eljárás, ha „bíróság, hatóság, az EU intézménye” előtt olyan eljárás van folyamatban, amely az Ab döntéséhez szükséges „előzetes kérdést” dönt el, és a felfüggesztést „a jogbiztonság, az indítványozó különösen fontos érdeke, vagy más különösen fontos ok indokolja”.

A többségi döntéssel, manapság szokatlan számú, öt alkotmánybíró nem értett egyet. Stumpf István különvéleménye részletezi legvilágosabban az egyet nem értés okait. Szerinte a felfüggesztés egyetlen feltétele sem valósult meg. Nem tekinthető „előkérdésnek” sem a kötelezettségszegési eljárás, sem az EU Bíróságának (EUB) döntése. A luxemburgi bíróság azt vizsgálja, vajon egy törvény ellentétes-e az uniós joggal, míg az Ab feladata annak vizsgálata, hogy az adott törvény nem ütközik-e a magyar Alaptörvénybe. Ez utóbbit az Ab-nek mindenképpen el kell döntenie, függetlenül az EUB határozatától. Akkor meg mire ez a késlekedés, teszi fel Stumpf a logikus kérdést. „Korábban a bírák idő előtti nyugdíjazása kapcsán folytatott eljárást sem függesztette fel az Alkotmánybíróság az EUB eljárására tekintettel” – írja. (Tanúsíthatom.)

Az Európai Unió Bírósága és a Törvényszék átlagosan több mint 16 hónap alatt fejez be egy ügyet. Így nem minden alap nélkül vetettem fel a kérdést: vajon hány választást akar még kivárni a mi bátor, elfogulatlan és független Alkotmánybíróságunk?

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!