Mielőtt elmondanám, hogyan is találta fel Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a spanyolviaszt, tisztázzuk, mi is az a spanyolviasz.

 

A spanyolviasz alkotóelemét – eltérően a növényi viaszoktól – állatokból, pontosabban nősténytetvekből nyerik ki. Száz-háromszázezer tetű kell 1 kg spanyolviaszhoz. Ezt pedig már több ezer éve tudjuk, nincs mit feltalálni rajta.

Nos, a spanyolviasz feltalálásához hasonlóan értelmetlen és fölösleges az a törvénymódosítási javaslat, amellyel Handó most próbálkozik. Ebben ugyanis alig tesz mást, mint hogy újra feltalálja a „szépemlékezetű” OIT-ot (Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot), melynek élén a még szebb emlékezetű egykori főbíró, Lomnici Zoltán állt. Azt az OIT-ot, melynek legtöbb tagja bírósági elnök volt, és amelyet – tán részben ezért is – a Fidesz földbe szántott. Mert mit javasol most a demokrácia nyomait is elszántan üldöző Főnéni? Módosítsák úgy a törvényt, hogy a jelenlegi Országos Bírói Tanács (OBT) – ami a bírósági igazgatás egyetlen, a bírák által demokratikusan megválasztott intézménye, és amelynek feladata, hogy felügyelje az OBH elnökét – helyett alkossanak egy 26 fős – amúgy aligha működőképes – testületet, melynek tagjaivá – a Kúria elnökén kívül – minden törvényszék és ítélőtábla egyetlen bírót delegálhatna.

Lássuk be, Handó szempontjából az ötlet dermesztően zseniális. Nyilván el tudná érni, hogy az az egyetlen bíró az adott bíróság elnöke, vagy legalábbis elnökhelyettese legyen. Azok az elnökök, akiket ő nevezett ki, akik minden szempontból tőle függenek, akik fölött fegyelmi jogkört gyakorol és akiket éppen ezért kordában tud tartani. Ennek eredményét jól láttuk már a nemrég tartott „elnöki értekezleten” is (a törvényben nem létező jogintézmény), ahol ez a tisztes társaság – minden erre irányuló felhatalmazás nélkül – „a bírák nevében” felszólította a jelenlegi, törvényesen működő OBT tagjait, hogy mondjanak le.

Naná, hogy egy ilyen összetételű OIT – ó, bocsánat – OBT – kedvére való lenne a Főnéninek. (Aki netán nem ismeri a „Száll a kakukk fészkére” Főnénijét, ebbéli hiányosságát gyorsan pótolja!)

Azután meg az is mennyire igazságos lenne, hogy a fővárosi 800 bírót ugyanúgy egyetlen ember képviselné, mint például a 26 bírót számláló Debreceni Ítélőtáblát. Ez utóbbit akár az a Balla Lajos elnök képviselhetné, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a legutóbbi küldöttértekezlet országos botrányba fulladjon. Ezen az értekezleten kellett volna megválasztani az OBT új póttagjait – ám a törvénysértések, szavazatszámlálási csalások, hatáskörtúllépések miatt a vezetők viselkedése szégyent hozott az egész – már amúgy is megroggyant tekintélyű – bíróságra.

Így azután a jelenlegi OBT továbbra is 11 taggal működik (15 helyett), de működésének törvényességét hiába is próbálta Handó kétségbe vonni, ez az ötlete – a Kúria elnökének szilárd jogi érvelése révén – hamvába holt. Pedig milyen látványos érvelésnek tűnt még márciusban, hogy nem működhet úgy az OBT, hogy abban nincs minden bírósági szint képviselve. Most meg mit is írt bele Handó a zseniális törvényjavaslatába? Csak nem valami olyasmit, hogy mind a 25 új OBT-tag kizárólag a magasabb szintű bíróságokról kerüljön ki? Hogy egyetlen kerületi vagy járásbíróság se képviseltethesse magát a testületben? Handónak egy szűk fél év elég volt arra, hogy ugyanazt és ugyanannak az ellenkezőjét állítsa. Semmi sem számít, se jog, se logika? Nem annak, akinek egyetlen cél lebeg a szeme előtt: az ő akaratát és hatalmát egy mégoly törvényesen megválasztott testület se merészelje korlátozni. A mai napig ugyanis kizárólag Handó Tünde volt az, aki folyamatosan megszegte a törvény rá vonatkozó előírásait: nem vett részt az OBT ülésein, nem adta át az OBT által kért iratokat, ráadásul a tagokról hamis információkat terjesztett a sajtóban.

Az OBT a saját honlapján nálam sokkal precízebben és részletesebben elemzi a Handó-féle törvénymódosítási javaslat „hibáit” (nevezzük eufemisztikusan csak hibáknak), de egyúttal le is leplezi a javaslat igazi célját: »ebben az OBH elnöke sajnálatos módon éppen a bírói önigazgatás meggyengítésére és saját hatalmának megerősítésére fogalmazott meg javaslatokat, noha az előterjesztésnek „az OBT törvényes működésének biztosítása” címet adta«.

A szándék világos. A kérdés már csak az: vajon Handó partizánjellegű magánakciójáról vagy Fidesz-megrendelés teljesítéséről van-e szó.

 

Címkék: Jogászszemmel

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!