Szinte valamennyi újság megírta annak a Tisza menti községben élő nagymamának az esetét, aki saját unokája szexuális szolgáltatását ajánlotta fel egy 74 éves férfinak – hatezer forint ellenében. Nem hiszem, hogy enyhítő körülmény lenne, hogy a „nagyi” először a csizmáját kínálta ennyiért, és csak az „üzlet” meghiúsulása után próbálta a kislányt eladni.

 

Az idős ember először el is fogadta a szexre felkínált unokát, de amikor a lányka elutasította, meggondolta magát és elállt az aktustól. Ekkor nagymama és unokája együtt hazaballagott. Egészen addig még együtt laktak, amíg a gyámhatóság el nem helyezte a kislányt egy gyermekotthonban.

Bár a hivatalos ügyészségi közlemény nem említi, a hírek szerint az unoka 15 éves volt, amikor mindez történt. A nemi erkölcs ellen elkövetett bűncselekményeknél az életkornak döntő szerepe van, mint ahogy annak is, hogy az elkövető és az áldozat között van-e valamiféle függőségi kapcsolat. Esetünkben például az, hogy a kislány a nagymama nevelése, gondozása alatt állt, és persze egyúttal a hozzátartozója is.

Akár a szexuális kényszerítés, akár a szexuális erőszak bűntetténél a büntetési tétel jóval magasabb, ha a kényszerített vagy megerőszakolt sértett nem töltötte be a 18. életévét és még ennél is súlyosabb, ha még a 14. évét sem. Arról nem is beszélve, hogy az is szexuális erőszak, ha az elkövető egy 12 év alatti gyerekkel bármilyen szexuális cselekményt végez, akár erőszak és kényszerítés nélkül is. Ez utóbbi cselekedetéért 5-10 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.

Az említett történetben – szerencsére – sem szexuális kényszerítés, sem erőszak nem történt. Amit a nagymama elkövetett, az kerítés bűntettének minősül. A Btk. úgy fogalmaz, hogy „aki haszonszerzés céljából valakit szexuális cselekmény végzésére másnak megszerez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. Ez az úgynevezett „alapeset”.

Jóval súlyosabb azonban a büntetés, ha a kerítés áldozata 18 éven aluli, illetve, ha az áldozat a kerítő hozzátartozója vagy nevelése, gondozása alatt áll. Ezek az úgynevezett „minősített” esetek. A büntetési tétel 2–8 évig terjedő szabadságvesztés akár egyik, akár a másik feltétel megvalósul. (Ha mindkettő, mint esetünkben, az súlyosító körülmény.)

Az ügyészség kiemelte közleményében, hogy a vádiratban pontosan megjelölte, hány év kiszabását kéri a bíróságtól. Ezt azért hangsúlyozták, mert korábban – a régi Büntetőeljárási törvény (Be.) idejében az ügyész csak körülírhatta, hogy milyen büntetésre számít. Valahogy így: a büntetési tétel alsó/felső határához, vagy a középmértékhez igazodó büntetés kiszabását indítványozza.

A most hatályba lépett új Be. viszont lehetővé teszi, hogy az ügyész konkrétan meghatározza, mekkora büntetést akar. De ezt csak akkor teheti, ha – elvileg – az eljárás az úgynevezett előkészítő ülésen már befejeződhet. Ehhez viszont az kell, hogy a vádlott beismerje a bűnösségét és lemondjon a tárgyaláshoz való jogáról. Ha a vádlottnak ezt a nyilatkozatát a bíróság elfogadja, akkor a továbbiakban már nem vizsgálhatja, hogy megalapozott-e a vádirati tényállás és valóban bűnös-e a vádlott.

Ezek igen súlyos következményei egy ilyen nyilatkozatnak. A bíró kötelessége, hogy meggyőződjön róla: a vádlott tiszta tudattal, kényszer nélkül és a következmények pontos ismeretében vallotta bűnösnek magát, mindemellett beismerését az iratok is alátámasztják.

Ha mindezek után a bíróság elfogadta a vádlott nyilatkozatát, ezt a döntést már nem lehet megfellebbezni. A bíró ítélettel befejezheti az eljárást.

Nem kétséges, hogy ez az új szabályozás gyorsítja az ügyek befejezését. Kérdés, hogy milyen áron. Vajon az így meghozott ítélet tényleg azt tükrözi, ami a valóságban történt? Biztos, hogy sem rendőr, sem ügyész nem alkalmazott egy kis lelki pressziót a beismerés érdekében?

Tudom, az angolszász jog is ismeri ezt a fajta egyszerűbb eljárást. Magam is végigültem egyet. A bíró szinte mondatonként tisztázta, hogy a vádlott pontosan ért-e mindent.

Bennem azért csak felmerül, hogy egy ilyen „hatezer forintos” nagymama mit fog fel ebből az egészből.

Címkék: Jogászszemmel

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!