A hazai közbeszerzésben eddig az volt a gyakorlat, hogy ha egy pályázó a közbeszerzési törvénnyel, rendeletekkel vagy egyéb eljárási szabályokkal ellentétesnek találta a közpénzköltők magatartását, panaszait szépen felsorolva elküldte a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, befizette a jogorvoslati eljárás díját, legfeljebb kilencszázezer forintot, és addig perlekedett, amíg igaza lett vagy nem.

Ha igaza lett, örült, ha nem lett igaza, maximum kilencszázezer forintja bánta. Nőtt is a virtigli magyar harci kedv évről évre. 2008. és 2010. között 517-ről 695-re duzzadt a jogorvoslati kérelmek száma. A döntőbizottság 2008-ban 268, 2010-ben már 462 jogsértést állapított meg.

Évi csaknem félezer közszívás tarthatatlan, könnyen belátható. Ideje volt lesöpörni a jog asztaláról a törvényt. Ahonnan persze továbbra is mindenki, egyaránt vehet, ha szólunk, hogy mikor, mit és mennyit. Múlt év december 22-én jelent meg a kormány rendelete „a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról”. Ebben többek között az áll, hogy minden, az ajánlatkérő ellen beérkezett panasz elbírálásáért külön-külön kell fizetni, az eljárás díja pedig a beszerzés értékéhez igazodik. Ha például egy két és fél milliárdot érő beruházás (ez kábé egy kilométer autópálya építésének költsége) pályázója három kifogást talál a bírálatban, az eljárás díja huszonötmillió, ha négyet, harmincegymillió-kettőszázötvenezer, ha hetet, már harminchétmillió-ötszázezer, ha tizenötöt, akkor negyvenhárommillió-hétszázötvenezer forint. Ezt előre be kell fizetnie, e nélkül szóba se állnak vele a döntőbizottságnál. Aki még ilyenkor sem hagy fel minden reménnyel, tudnia kell: a nyilvánvalóan pártatlan jogorvoslat során elegendő egyetlen kizáró ok ahhoz, hogy pályázatát érvénytelennek lehessen nyilvánítani.

„Tegye fel a kezét, akinek nem tetszik az ítélet!” Brian és a többiek a keresztfán, mintegy vezényszóra, szomorúan lesütik tekintetüket. Úgy hallani, a Monthy Python csoport új témát talált…

Yogi

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!