A főnök becsukja a zöld, üvegezett ajtót, és kivörösödve magyarázni kezd.

– Mondja, magának elment a józan esze? Hát mit csinál? Nem akartam cirkuszt az ügyfelek előtt, de ez egyszerűen tűrhetetlen. Ezt nem ússza meg, az tuti, ilyen a világon nincs! Hát ez nem igaz! A kollégái tanúskodni fognak, és természetesen a kamerákon is minden visszanézhető. Maga megháborodott! Mi a büdös francot képzel, rabolni akar, vagy mi?!

Az alkalmazott, akire a szitkait zúdította, nyugodtan áll fekete köpenyben. Kiegyensúlyozottan, indulat nélkül válaszol, de minden szava úgy hangzik, mintha egy gép beszélne. A gégemetszésen átesett betegek társalognak hasonló mesterséges hangon, csakhogy a férfinak semmi baja, az ő hangját az óriási Darth Vader-álarc torzítja ilyenné, amit a fején visel.

– Rendben ki-szol-gál-tam az ügyfeleket, két pré-mi-u-most és egy lakáskasszást. Min-den flottul ment, és az em-be-rek-nek tetszett a szerelésem, el-vég-re farsang van.

– Maga egyszerűen megtébolyodott. Mi a szar ez a fején?

– Darth Vader vagyok – kezdi ismét a géphangot az alkalmazott. Kérem, szíves-ked-jék visz-sza-adni a fénykardomat!

A bankfiók főnöke kezdi elveszteni a maradék türelmét is. Valami végső érvet keres.

– Mondja, maga szerint ez bankszerű viselet, ember? Mi van, ha magára lő a biztonsági őr?

– Nem lő, ké-rem, együtt jött-tünk be reg-gel. Kölcsön is kérte a fénykar-do-mat, ő volt Obi-Wan Kenobi.

– Maga totál meghülyült, esküszöm. És ha valamelyik ügyfél rablónak nézi és pánikba esik? Ha kiszáll a rendőrség és körbevesznek minket?

A férfi mintha eltöprengene, hallgat, a nagy fekete műanyag maszk bűnbánóan lefelé néz. Aztán megint megszólal a fémes hang:

– Va-ló-ban. Eb-ben i-ga-za lehet. Reg-gel jött egy hölgy, aki nem ismer-te a so-ro-za-tot, de mondtam neki, hogy vegye meg az u-no-ká-jának. Fel is ír-tam neki, ö-rült.

A főnök izgatottan járkálni kezd, közben dühösen ütögeti a tenyerét a Tibi nevű alkalmazott kezéből kicsavart fénykarddal. A kard hirtelen bekapcsol, zúgni és vörösen világítani kezd, a főnök nem tudja kikapcsolni.

– Egyáltalán, honnan szedte ezt a maskarát?!

– A fe-le-sé-gem vette, ké-rem, az Ázsia Centerben. Már rég-ó-ta szerettem vol-na egy i-lyet. I-gaz-ság szerint tíz-é-ves ko-rom óta.

A főnököt elhagyja az ereje, és átfut rajta, hogy most akarták előléptetni, csak nem fog infarktust kapni emiatt a kis pöcs miatt? Fogalma sincs, mit kell ilyenkor csinálni, egy tréningen se beszéltek arról, hogy mi legyen, ha az egyik beosztott agya elborul. Szabadságra kéne küldeni ezt a szerencsétlen Tibit, láthatóan teljesen kikattant. Feláll, odalép hozzá:

– Nézze, nem akarok botrányt, maga eddig nagyon jól dolgozott. Tudom, hogy megbízható munkaerő. Vegye szépen le ezt a fekete izét, üljön be a kocsijába és húzzon haza! Menjen betegállományba pár napra, jó? Itt parkol?

– Nem le-het. Ma csillagrombolóval jöttem. Ké-rem vissza a fény-kardo-mat! Az erő velem van.

A főnököt kiveri a víz. Talán mentőt kéne hívni. Arra kéri Tibit, hogy üljön szépen le itt bent, lazítson, addig ő kimegy a várakozó ügyfélhez.

Az ügyfél harmincas, alacsony férfi. Érdeklődik, hová lett az a kedves, vicces fiatalember, aki bevitte fénymásolni a szerződéseket. A főnök azt feleli, hogy az illető sajnos gyengélkedik, úgyhogy sajnos át kell irányítania a tisztelt ügyfelet egy másik ablakhoz, de reméli, ez nem vesz túl sok időt igénybe. A férfi morog, hogy ő prémium ügyfél, ő kifejezetten Darth Vaderhez szeretne menni. Ő is mindig a sötét oldallal volt, magyarázza, neki ez állatira bejön. A főnök közben már átirányította a férfit a hetes ablakhoz, ahol a szőke Bea ül kis zöld sálban.

– Az én kutyámat Yodának hívják – próbálkozik Bea megnyerni magának a morcos prémiumost, de az nem túl lelkes.

Odabent közben Tibi telefonál.A feleségét hívja, aki tanítónő, és ilyenkor dolgozik, de tíz óra negyvenöt és ötvenöt közt, amikor nagyszünet van, meg lehet csörgetni a telefonját. Fel is veszi, a háttérben gyerekzsivaj.

– Na, tetszett a jelmezed? – kérdezi Tibitől.

– Állatira tetszett mindenkinek!

– És a többieké? Az övéké milyen volt?

– Á, nem olyan jó, mint az enyém – feleli Tibi. – Én győztem.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!