Senecától idézni illendő, saját magamtól nagyképűség. De vállalom. Alig több mint egy hónapja írtam le itt a Vasárnapi Hírekben: „mondanám, hogy Handó Tünde most tett koronát eddigi működésére, de nem merem, mert az elnök asszony fantáziája kimeríthetetlen”. Sajnos a legutóbbi események engem igazoltak.

 

Alig hiszem el, hogy éppen bírók, mi több, bírósági vezetők azok, akik – nyilvánvaló felső utasításra (vagy csak kérésre?) – törvényt szegnek, hazudnak, átverik saját kollégáikat pusztán csak karrierféltésből, gyávaságból, szolgalelkűségből. Márpedig a héten lezajlott Országos Bírói Tanács- (OBT) póttagválasztáson ezt tették.

Az egész bírósági rendszerben az OBT az egyetlen olyan szervezet, amelyet maguk a bírák választhatnak – elvileg – demokratikus úton. Az eljárás lényege röviden: az egyes bíróságokon a bírák úgynevezett összbírói értekezleten küldötteket (elektorokat) választanak, majd az elektorok küldöttgyűlést tartanak, ahol maguk közül választják ki az OBT tagjait és póttagjait. (A mostani összbírói értekezletről csak egyetlen nyilvános bejegyzést idéznék: „megint összbírói értekezlet. Gyűrik és fenyegetik a bírókat ezerrel”.)

A törvény előírja, hogy ahhoz, hogy valakiből elektor lehessen, pályáznia, „nyilatkoznia kell, hogy elfogadja a jelölést, ehhez csatolja az önéletrajzát, amely az OBT tagsági tevékenységére vonatkozó terveit is tartalmazza”. Mit jelent mindez? Kedves bírótársaim, engem válasszatok, mert tagja akarok lenni az OBT-nek, sőt megvannak az elképzeléseim arról is, hogy mit és hogyan akarok tenni abban a szervezetben, amely a bíróságok igazgatását (magyarul Handó Tündét) felügyeli.

Ha emlékeznek rá, erre az újabb küldöttgyűlésre már eleve azért volt szükség, mert a januárban megalakult új OBT – amelyik elődjével ellentétben arra vetemedett, hogy komolyan vegye felügyeleti funkcióját – 14 tagjából és ugyanennyi póttagjából márciusra 17-en „önként” lemondtak. „Önkéntességüket” fenyegetés vagy ígérgetés – kinél melyik – erősen befolyásolhatta, hiszen az új OBT törvényes vizsgálódásai Handónál, a hivatal eladdig korlátlan teljhatalmú nagyasszonyánál kiverték a biztosítékot.

Már az sem lehet a véletlen műve, hogy az új küldöttek között messze többségben voltak a bíróságok igazgatási vezetői – elnökök, elnökhelyettesek, kollégiumvezetők – azokhoz a bírákhoz képest, akiknek ilyen tisztségük nincs. Hogy ez miért lényeges? Mindössze csak azért, mert ezeknek a vezetőknek a kinevezése Handó Tünde közvetlen hatáskörébe tartozik. Róluk bátran feltételezhető, hogy nem harapnak bele kenyéradó gazdájuk kezébe. Ebben Handó már akkor is joggal bízhatott, amikor még augusztusban levélben szólította fel őket, hogy találjanak legalább három törvénysértést az OBT eddigi munkájában.

A jól megszervezett küldöttgyűlés el is érte, hogy a bírósági elnökök közül többen felkerüljenek a jelölőlistára [Bagdi Árpád Gyula a gyulai, Répássy Árpád (Répássy Róbert unokatestvére) a miskolci, Kahler Ilona Márta a debreceni, valamint Takács József a győri törvényszék elnöke].

És ekkor robbant az első bomba: sorban felálltak és közölték, hogy nem vállalják az OBT-póttagságot. Micsoda?! Emlékeznek? Pályázatot, önéletrajzot, tagságuk tevékenységi tervét adták be, nyilatkoztak, hogy vállalják a jelölést – ahogyan azt a törvény megköveteli –, majd szembeköpték nem csak a törvényt, de saját – feltehetően az „ezerrel gyűrt és fenyegetett” – választóikat is. És ezek az emberek a bíróságok nagyhatalmú elnökei! De mindez még kevés is volt nekik. Azt is megakadályozták, hogy jelöltté válhassanak azok a bírák, akik vállalták volna, hogy az OBT póttagjai legyenek.

Eddig nem számoltam, így csak sorolom a további törvénysértéseket. A törvény szerint a küldöttgyűlésen „a szavazást mindaddig folytatni kell, amíg a szükséges számú jelölt az előírt számú szavazatot meg nem kapja”. Ehhez képest az előzetesen gondosan kiválasztott küldöttek úgy döntöttek, hogy a küldöttgyűlés „eredménytelen” volt. Milyen jogon? Nem ismerik a rájuk vonatkozó törvényt? Vagy ismerik, de szándékosan, tudatosan megszegik? Éppen a bírók? Éppen a bíróságok elnökei?

Balla Lajosnak, a Debreceni Ítélőtábla elnökének további zseniális ötlete is támadt. Azt javasolta a küldöttgyűlésnek, hogy „a bírói kar nevében” szólítsák fel lemondásra az OBT jelenlegi 11 tagját. Az OBT tagjait a törvény értelmében nem lehet visszahívni. Balla nem ismeri a törvényt? Vagy ismeri, de szándékosan, tudatosan megszegi? Egy bíró? Egy táblaelnök?

Nem is részletezném a további törvénysértéseket, csak sorolom tovább: nyílt szavazás volt titkos helyett, nem volt ellenpróba (senkit nem érdekeltek a „nem” szavazatok és a tartózkodások), csaltak a szavazatok összeszámolásánál, a szavazatszámláló testület helyett Kovács Ildikó (büntető tanácsvezető bíró), a levezető korelnök számolta össze a szavazatokat. (A szavazatszámláló bizottság három fiatal kúriai bíróból állt, akik a törvénysértések tömegét látva kivonultak a teremből.)

Vajon összeesküvés elmélet-e egy hétköznapinak tűnő apróságból arra következtetni, hogy ezen a küldöttgyűlésen minden előre le volt játszva? Ez az apróság mindössze annyi, hogy a hivatal, amelyik az ilyen alkalmak megszervezéséről gondoskodik, a küldötteknek nem rendelt ebédet. Talán ők már előre tudták, hogy egy „eredménytelen” küldöttgyűlés ebéd előtt véget ér?

Az OBT tagjai saját pénzükből, saját szerkesztésükben működtetnek egy weboldalt (orszagosbiroitanacs.hu), hogy akadálytalanul elérjék a teljes nyilvánosságot. Ott tették közzé: „Az Országos Bírói Tanács 11 taggal továbbra is működőképes és a jövőben is folytatja a munkáját.”

Ők legalább tudják – és ezt már én teszem hozzá Fassbinder után szabadon –, hogy „a félelem megeszi a lelket”.

 

Címkék: Jogászszemmel

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!