Sok gyerek egészen péntek délutánig nem tudta, mehet-e felvételizni másnap.
- A kormány december közepén fogadott el egy törvénymódosítást, miközben a középiskolai felvételikre már korábban lezárult a jelentkezés.
- A háttérben a spórolás állhat.

 
 

Több száz középiskolai felvételire készülő gyereket és szüleiket tartott bizonytalanságban az oktatásért is felelős minisztérium egészen péntek délutánig azzal kapcsolatban, hogy vajon részt vehetnek-e a szombati írásbeli vizsgákon, amire már hónapok óta készültek. Lapzártánkkor még nem lehet tudni, hogy van-e köztük olyan, aki végül otthon maradt, annak ellenére, hogy egy péntek délutáni döntésnek köszönhetően mégiscsak elmehetett volna a felvételire. Kormányzás Magyarországon 2015-ben.

Az Oktatási Hivatal szerdán küldött ki egy levelet az iskolák számára, amelyben arról tájékoztattak, hogy egy december 16-án, a parlament rendkívüli ülésén meghozott, december 30-án kihirdetett és január elsején életbe lépett törvénymódosításnak köszönhetően nem vehetnek részt a felvételin azok, akik „túlkorosan”, vagyis egy évet visszalépve jelentkeznének középiskolába. Azokról a diákokról van szó, akik esetleg nem negyedik, hanem ötödik osztály után jelentkeznének nyolc-, vagy hetedik után hatosztályos gimnáziumba, vállalva azt, hogy így végül egy évvel többet járnak iskolába. Ezt azzal indokolták, hogy a törvénymódosítás értelmében a szülő mostantól nem dönthet arról, a gyermeke egy évet újrajárjon, ha azt már sikeresen elvégezte.

A jövőben erre kizárólag az általános iskola első osztályában lesz mód, míg korábban erre a közoktatásban töltött idő alatt még egyszer volt lehetőség. A törvényből egyetlen mondat került ki: „A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal.” Az idén felvételiző gyerekeknek azonban még december 9-ig – vagyis a módosítás elfogadása előtt – kellett jelentkezniük a felvételikre, az Oktatási Hivatalnak pedig csak két és fél nappal a vizsgák előtt „jutott eszébe” felhívni erre az iskolák figyelmét.

Pénteken délelőtt még teljes volt a tanácstalanság a másnap felvételiztető iskolákban azzal kapcsolatban, hogy mit kellene tenni. A jelentkezési lapokon ugyanis a középiskolák nem látják, hogy a felvételizni készülő tanuló hányadikba jár. „Soha nem is figyeltünk erre, mi csak azt látjuk, hogy a gyerek mikor született. De ebből önmagában nem következik semmi, hiszen lehet, hogy évvesztes vagy óvodába járt egy évvel tovább. Egyébként sem tekinthető tömeges jelenségnek, hogy valaki hetedikből jön a hatosztályos évfolyamunkba, nem értem, miért volt szükség erre az intézkedésre” – mondta lapunknak Hámori Veronika, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatónője.

Megerősítette ezt Somogyi László, a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója is, aki szerint náluk évfolyamonként 4-5 érintett gyerek van. A Berzsenyiben és a Fazekasban is úgy döntöttek, hogy senkit nem küldenek el szombaton, hagyják, hogy mindenki megírja a felvételit, és utána megvárják, mi történik. Hasonlóan gondolkodtak az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban is, ahol megnézték mind a 300 jelentkezési lapot, és az összes olyan diáknak levelet írtak, aki potenciálisan az érintettek között lehet, megkérve őket, hogy mindenképp jelenjenek meg a felvételin. Voltak azonban olyan iskolák is, amelyek honlapjukon tájékoztattak arról, hogy a „túlkoros” diákok nem felvételizhetnek.

Ezek után végül péntek délután, kevesebb mint egy nappal a vizsgák kezdete előtt visszakozott a minisztérium. „Tekintettel azonban arra, hogy a középfokú felvételi eljárás során már egyes tanulók jelentkeztek a törvény hatályba lépése előtt, ezen tanulók esetében – figyelemmel a megkezdett eljárásra – ez a szabály még nem érvényesíthető” – közölték az utolsó pillanatban. Talán soha nem derül ki, hogy végül hány diák maradt otthon a kaotikus kommunikáció miatt.

Horn György szerint azonban a törvénymódosításnak lesznek még további károsultjai is, és nem csak azok, akik idén azért nem jelentkeztek, mert azt gondolták jövőre is nyitva áll majd előttük a felvételi lehetősége. Az egy év csúszással felvételizőknél ugyanis sokkal többen voltak azok a diákok, akik más okból jártak kétszer egy osztályt. „Sokszor előfordult, hogy a nyolcadik után a gimnáziumot megkezdő diákról kiderült, hogy valamiért nem jó iskolát választott, nem tud az ottani elvárásoknak megfelelni. Ilyenkor lehetőség volt a korrekcióra, a szülő dönthetett úgy, hogy a gyerek újra felvételizik, és egy másik intézményben újrakezdi a középiskolát különösebb kudarcélmény nélkül” – mondja az AKG igazgatója. Mostantól azonban ez a kapu is bezárul.

Az általunk megkérdezettek nem tudtak különösebb racionális magyarázatot találni a döntésre, és bár hallani olyan véleményeket, hogy igazságtalan volt a korábbi gyakorlat, Horn György szerint ismét a spórolás és a figyelem nagyobb problémákról való elterelése áll a háttérben. Az állam valamennyi pénzt bizonyosan megtakarít azzal, hogy nem fizet egy évvel több ideig ezeknek a gyerekeknek a taníttatásáért, viszont embertelen módon sokakat kényszerpályára terelhet azzal, hogy kizárja a korrekció lehetőségét.

 

------------------------------

Száznapos válasz
Mindent megtettek azért, hogy a versenyképes tudás megszerzése minden gyermek számára biztosítható legyen – így értékelte saját munkájukat a köznevelésért felelős államtitkár, Czunyiné dr. Bertalan Judit. „Ennek alapja, hogy országos szinten egységesen színvonalas oktatást biztosítsunk, melynek fontos része a tankönyvellátás fejlesztése” – írta.
Ennél semmitmondóbb választ 123 nap várakozás után nem is kaphattak volna, nem csoda, hogy a Magyartanárok Egyesülete és a Történelemtanárok Egylete csalódott lehet Czunyiné levele miatt. Az ő kérdésük ugyanis az volt: jogosan bírálták-e a tankönyveket, s ha igen, mi a teendő azokkal? Nem véletlenül tették fel a kérdést, tavaly ugyanis számtalan szakmai kritika érte az új, kísérleti tankönyveket, mire Czunyiné „öncélú és politikai célokat szolgáló hecckampánynak” nevezte ezen könyvek bírálatát. Véleményéből ezek szerint nem engedett, bár a bírálatok száma azóta tovább nőtt. Mint fogalmazott: „az elmúlt néhány hónap tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy ezek a kritikák nem állták meg a helyüket”.
És bár a két szakmai szervezet arra kérte az államtitkárt, hogy bármely időpontban és formában adassék meg nekik az esély, hogy álláspontjukat kifejthessék, az államtitkár ennek lehetőségéről válaszlevelében egyáltalán nem emlékezett meg, így vélhetően továbbra sem kíváncsi a saját véleményüktől eltérő nézetekre.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!