A kormány az erő nyelvén politizál, a lakosság nagy részére viszont kiszolgáltatottság és szegénység vár, ha az eddig kijelölt úton haladunk tovább. Csepeli György szociálpszichológus szerint a válság mélyülése elkerülhetetlen ütközésekbe torkollhat.

 
Csepeli György (Fotó: Kovács Bence)

– 2012-t az elrugaszkodás évének szánták. Ha elrugaszkodtunk, hová érkeztünk?

– Ha ugrottunk is, akkor hátrafelé. Az elmúlt évben felgyorsultak a 2010-es választás után elkezdődött negatív folyamatok. Gyakorlatilag megszűnt a jogállam, lehetetlenné vált a gazdasági növekedés, ötödik sebességre kapcsolt a kultúra- és a tudásellenes támadás, az ország a Nyugat páriájává vált. A hatalom által megbűvölt egymillió ember egy orwelli logika mentén felépült külön világban él, mely minden kapcsolatát elveszítette a rajta kívüli világgal. A diáktüntetések azonban azt mutatják, hogy az óriás agyaglábakon áll.

– Következhet-e ebből, hogy jövőre többen fognak össze, működnek együtt és hallatják hangjukat?

– Nem következik. A hatalom mesterien épít a magyarok történelmi reflexeire. Az „egyedül vagyunk” pszichózisa erős lélekméreg. Akik nincsenek benne az egymilliós szektában, azokat a hatalom marginalizálja, kriminalizálja, külső és belső emigrációba kényszeríti. Amíg van internet, addig van remény, mert a közösségi kommunikációt nem tudja a kormány ellenőrizni, mint az a diáktüntetések példája is bizonyítja.

– Eddig úgy tűnt, a kormány nem kifejezetten hallja meg a kritikát…

– Csakhogy előbb-utóbb kimerül a gazdaság. A kormány, pontosabban a mögötte álló oligarchia egyedül az erő nyelvét érti. Ha a külföldi hitelezők megítélése szerint a társadalmi bizonytalanság a magyar kötvényekbe fektetett pénz megtérülésének biztonságát fenyegeti, akkor a hitelezők által befolyásolt nyugati szövetséges politikai erők kikényszeríthetnek egy új, növekedésorientált, Nyugatra nyitott kurzust. Ez a jelenlegi oligarchia végét jelentené, így érthető, hogy kézzel-lábbal tiltakoznak a változás ellen. De a fordulat be fog következni.

– Bizalmatlan nép a magyar, sem intézményeinkben, sem egymásban, sem saját magunkban nem bízunk. Az idei év eseményei erősítették ezt a bizalmatlanságot?

– Inkább mesélek, abban benne van a válasz: az év második felét az Egyesült Államokban töltöttem, ahol rengeteg magyarral találkoztam. Az amerikai magyarok egyik kategóriája a Fidesz által teremtett valóságot készpénznek veszi. A másik kategóriába a frissen menekültek tartoznak, akiknek elegük volt abból, amit Magyarországon tapasztaltak. Érdekes módon egyik kategória sem igyekszik haza. Akik itthon maradtak, azok nincsenek biztonságban. Egyik részük ezt tudja, másik részük nem. Magyarország olyan hely lett, ahol bármi megtörténhet. S ahol bármi megtörténhet, ott bármi meg is történik…

– Egyes kutatások már korábban felhívták a figyelmet arra, hogy a jövőben tovább mélyülhet a társadalmi szakadék kor, iskolai végzettség és terület szerint is.

– Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy előre lássuk, mi lesz abban az esetben, ha nem következik be a növekedésorientált változás. Magyarország területének kétharmada, lakosságának nyolctizede visszazuhan a középkorba. Tudatlanság, kiszolgáltatottság, tanult tehetetlenség, szegénység lesz osztályrészük, amit nagy részük már most is ismer.

– Az eddigiek tükrében mit várhatunk 2013-tól?

– A válság tovább mélyül. Az oligarchamentalitás nem ismeri a kompromisszumot. Így elkerülhetetlenné válik az ütközés.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!