Egyívású gondolatokat idézünk Orbán és Le Pen szájából... - Játékra hívjuk olvasóinkat. Kérjük, tippeljenek, hogy az alábbi témákban elhangzott mondatok Orbán Viktor miniszterelnöktől, vagy a múlt vasárnapi regionális választások első fordulójában hatalmas győzelmet arató szélsőjobbos francia Nemzeti Front elnökétől, Marine Le Pentől származnak-e! A megoldásokat külön megadtuk.

 
Ki mondta? Vasárnapi Hírek, 2015. 50. szám

1. Nemzetállam és migráció
a „Mi pedig azt gondoljuk, hogy a nemzetek létezése Európában nem a problémák forrása, hanem a megoldások előfeltétele. Ezt azért fontos most elmondani, mert olyan jelenségekkel élünk együtt Európában, amelyek összefüggésben állnak a nemzetekről vallott gondolatokkal. A migránsügy, menekültválság, az új népelemek tömeges megérkezése Európába a nemzet legfontosabb kérdéseit, az európai nemzetek létezésének legfontosabb kérdéseit veti föl. Tudnunk kell, hogy az Európai Unió központjában, Brüsszelben meg a pénzügyi központok különböző európai fővárosaiban fölszaporodtak azok az európai erők, amelyek arra törekednek, hogy a nemzeti, nemzetállami kereteket fölszámolják Európában.”


b „Azért jöttek el erre az ülésre, mert a maguk Európai Uniója kezd összeomlani a migrációs támadások és a gazdasági agresszió hatására, ami a zsarolásra és a megfélemlítésre épül. A maguk modellje az USA majmolására, a megszorításokra, a jogtalan versenyre, az állampolgárok masszív megfigyelésére, a szociális dömpingre és a migrációs nyomással való megalkuvásra épül. A mi modellünk az európai népek szabadságát egy többpólusú világban, a nemzetek Európáját, az okos protekcionizmust, az egyéni szabadságjogokat és az identitásunk és biztonságunk védelmét szolgálja a tömeges bevándorlás teljes megállításával.”

 

2. Kik jönnek?
a „Azt hiszem, a többsége azoknak, akik Európába érkeznek, gazdasági bevándorlók. 75 százalékuk férfi, 25 százalékuk nő és gyerek. Ezek nyilvánvalóan munkaképes korú fiatal férfiak, akik harcolni is tudnának, de elhagyják a hazájukat, mert azt gondolják, máshol jobb életük lesz.”

b „A gazdasági bevándorlás rossz dolog Európában, nem szabad úgy tekinteni rá, mintha annak bármi haszna is lenne, mert csak bajt és veszedelmet hoz az európai emberre, ezért a bevándorlást meg kell állítani.”

 

3. A terrorizmus és a migráció kapcsolata
a „Természetesen ezt nem fogadják el, de valójában minden terrorista eredendően migráns. A kérdés csak az, hogy mikor vándoroltak be az Európai Unióba.”

b „Önámítás azt hinni, hogy nincs kapcsolat a bevándorlás és a radikális iszlám terjedése között.”

 


4. A hadsereg bevetése
a „A … hadsereg ma nincs abban az állapotban, hogy az ország katonai biztonságához kellő mértékben hozzá tudjon járulni. Kiváló katonáink vannak, kiváló katonai vezetőink vannak, de az erő mértékét növelnünk kell a következő időszakban.”

b „Vissza kell állítani a katonai kapacitásokat, a rendőrség, a csendőrség, a titkosszolgálatok és határőrök erejét. Az államnak újra be kell töltenie a fő funkcióját: a … polgárok védelmét.”

 

5. A határok visszaállítása
a „Bármit mond az EU, vissza kell állítani nemzetállami a határokat. Véglegesen. Határok nélkül nincs se védelem, se biztonság.”

b „Ezért végül is arra jutottunk a többi … országgal, hogy nem elég tiltakozni, hanem cselekednünk is kell, egymást erősítve alakítottunk ki és foglaltunk el álláspontokat a brüsszeli konferenciákon, és végül arra jutottunk, hogy egymásnak kölcsönös határvédelmi segítséget nyújtunk.”

 

6. A migráció tágabb összefüggései
a „Ha a … emberek nem cselekszenek, a migrációs invázió semmivel nem lesz jobb a 4. századinál, és talán ugyanolyan következményekkel jár.”

b „Így aztán eljutunk a harmadik kísérlethez, amely az Európán belüli nemzetek meggyengítését célozza, és amely sokak fejében célszerűnek tűnik egy Európai Egyesült Államok megalkotásához vezető út következő lépéseként. Ezt migrációs válságnak nevezzük.”

 

7. A migráció feltartóztatása
a „Nem igaz az, hogy a migránsáradat előtt csak föltett kézzel lehet állni. Igenis hagyományos, nemzeti szuverenitást védő eszközökkel – ezek jogi eszközök, ezek fizikai eszközök, ezek katonai, rendészeti erőeszközök –, ezeknek az összehangolt alkalmazásával a kontinens képes lenne magát megvédeni.”

b „Nem akarunk több menekültet befogadni, és egyébként nem is kell. Azonnal meg kell állítani ezt az őrületet, ami destabilizálja és meggyengíti társadalmi szövetségünket, szabadságunkat és identitásunkat.”

 

A MEGOLDÁSOKAT ITT TALÁLJA

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!