Összesítették a vörösiszap okozta veszteséget: Devecserben 760 millió, Kolontáron 250 millió forintnyi a kár. A kármentő alapból továbbra is nehezen csordogálnak a pénzek a károsultakhoz. Az állam által megbízott ügyvédek már megkapták a magukét: 70 milliót közpénzből. Ekkora összeg kifizetését a közbeszerzési szabályok gyors módosításával tette lehetővé a kormány.

 
Fuchs János károsult a MAL Zrt. ellen indított kártérítési per tárgyalásán, a Fővárosi Bíróságon

A kiválasztott ügyvédek dolga, hogy a károsultakkal tárgyaljanak megsemmisült, lebontásra ítélt, elárasztott ingatlanjaik kárértékéről, annak megtérítéséről. Sokan elfogadták ingatlanjuk értékbecslését, mások már a sokadik fordulót futják, mert méltánytalannak érzik az eljárást. Többen panaszkodnak: a messziről jött jogászok arrogánsak, megesett, kész helyzet elé állították a kárt szenvedetteket, akik azt sem értik, miért kell az alku esetén további, a MAL Zrt.-vel szemben esetleg még felmerülő igényüket az államra testálni.

Az ügyben további kérdéseket intézett az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz­ga­tó­sághoz a Zöld Baloldal és a Munkáspárt 2006. Arra kérnek választ: milyen szempontok alapján került kiválasztásra az egri Lantos Ügyvédi Iroda – amelynek vezetője Lantos Bálint ügyvéd, korábbi Heves megyei rendőrfőkapitány, aki aláírta a Belügymi­nisztérium Országos Ka­­taszt­rófavédelmi Főigazgatósággal a megbízási szerződést, s a további közreműködők. Ez utóbbiak közül csak a Hu­­nyad­falvi és a Balikó iroda Veszprém megyei. Kovács P. Zoltán ügyvédi irodája fővárosi, a Sóvágó Ügyvédi Iroda deb­­receni és a Fazekas Ügyvédi Iroda szolnoki: ez utóbbi kettő vezetője – az egykori debreceni főkapitány, s Jász-Nagykun-Szolnok megye rendőrkapitánya és Lantos doktor miatt állítják a közpénzek útját firtatók, hogy „rend­őrbiznisz” az egész.

Lantos Bálint Egerben ismert ügyvéd – amúgy önkormányzati képviselő is volt –: ő intézte a volt ostorosi téesz földterületeinek lakóparkkal kapcsolatos kisajátítását. A perben a tulajdonosok elsősorban a kisajátítás jogszerűségét vitatták, hiszen egy lakópark nem közcél, másodsorban a kisajátítás összegét, a négyzetméterenkénti ötszázforintos árat… De ő volt a védője a jelenlegi fideszes országgyűlési képviselőnek, Szabó Zsoltnak is két esztendeje: az egykori hatvani konzervgyári vezetőt paradicsomtermelők vádolták meg még 2003-ban tévedésbe ejtéssel és jogtalan haszonszerzéssel – azaz csalással –, de Szabót az Ítélőtábla jogerősen felmentette, mert a cég fizetőképtelensége szerződéskötéskor még nem állt fenn. A tartozás meg más kérdés.

Fazekas Attila jelenleg közgazdaságtant tanul a budapesti Corvinus Egye­­te­men. Irodájának weboldalán Justitia, az igazság istennője magaslik minden adat fölé. Mint közli: „Szakterületeink közé tartozik a büntetőjogi védelem, melyhez több évtizedes büntetés-végrehajtási és büntetőjogi tapasztalataink adják a megfelelő alapot, valamint a gazdasági jogi ügyek lebonyolítása. Külön szolgáltatásunk az ingatlanforgalmazással kapcsolatos ügyintézés: gazdasági kapcsolatainknak köszönhetően számtalan termőföld adás-vételi ügyet bonyolítunk folyamatosan itt a Tiszántúlon.” Hát igen. Kis ország vagyunk. Ezúttal az ingatlantéma – a kártérítés – a Dunántúlon van. Sóvágó Sándor jó nevű ügyvédnek számít a cívisvárosban, amelynek kapitányságát vezette még 2008-ban is.

A Vasárnapi Hírek mind Fazekas Attilával, mind Sóvágó Sándorral, mind pedig Lantos Bálinttal beszélt. Az előbbi kettő igen udvariasan hárított el bárminemű nyilatkozatot, és ex­főtiszthez méltó fegyelmezettséggel az OKF-fel az ügyvédi megbízási szerződést aláíró Lantost nevezte meg kapcsolttartóként. Lantos Bálint is nagyon udvarias volt, közölte: ne haragudjunk, ő tíz éve ügyvéd, a mostani tevékenység „be van integrálva a kormányzatba”, ezért a Belügy­minisztérium Országos Ka­­tasztró­fa­­védelmi Főigaz­ga­tóság vezetője, dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a MAL Zrt.-t felügyelő kormánybiztos jogosult nyilatkozni. Az OKF eddig nem válaszolt megkeresésünkre. Pedig a kérdés választ igényel: hányszor 70 millió forintot kívánnak még kifizetni az ügyvédi irodáknak? 2010 őszéig még volt egy 50 millió forintos határ, s közbeszerzési döntőbizottsági döntés is rá, hogy kötelező versenyeztetni és árajánlatot kérni. Október 29-én – 25 nappal az iszapkatasztrófa után – a Magyar Közlönyben megjelent, hogy e kötelezőség immár nem áll fenn.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!