…Abu Dhabi felhőkarcolóinak fényei még onnan harminc kilométerre is látszanak az autópálya mentén felépített kaszárnyavárosból, amely a maga nemében a legnagyobbak egyike a földrészen, mélyen benyúlik a sivatagba.

 
A Spiegel a zsoldosokról

Különlegessége az Egyesült Arab Emírségek e városának, Zayed Military Citynek, hogy területén egy „belső kaszárnyaváros” is működik. Ez utóbbinak, a magasfeszültségű vezetékekkel, ultramodern elektronikai eszközökkel védett Camp Thornak, itt az arab világ szívében nincs egyetlen arab lakója sem.

A nyolcszáz itt élő zsoldost csakis csoportonként engedik tíznaponta be a városba néhány órára, amelyet rendszerint a bordélyházak egyikében töltenek, ahol európai és latin-amerikai lányokkal találkozhatnak. A zsoldosok közül legtöbben latin-amerikai országból érkeztek, túlsúlyban vannak a kolumbiaiak. A kiképzőtisztek („biztonsági tanácsadók”) külön kasztként a táboron kívül lakhatnak. Ők általában volt rendőrtisztek és kommandósok megfelelő szakmai múlttal: vannak köztük olyanok, akik az Egyesült Államok különleges erőinél teljesítettek szolgálatot, és ott vannak az orosz Specnaz egykori emberei is. Néhányan a johannesburgi Executive Outcomes cégnél szereztek szakmai tapasztalatot: e vállalkozás már az ezredforduló előtt is a fekete földrész rebellis mozgalmainak leverésén ügyködött. A nyugat-európaiak közt sok a német, egyiküktől a Spiegel nemrégiben közelebbi információkhoz is jutott:

„A németek soraiból egyesek nem látnak okot arra, hogy megtagadják maguktól a hazai folklór elemeit. Szívesen megünneplik »a Führer-születésnapot« is. Persze ezt sör és rövid ital nélkül teszik, mert ki akarná amazokat provokálni?...”
Arról, hogy valójában kik az „amazok”, csak a legutóbbi időben kerültek nyilvánosságra megbízható információk: a szálak a kuvaiti politika csúcsszintjéhez vezetnek. Csak az olajexport naponta 164 millió dollár bevételt jelent: a modern társadalmak olajéhségének kielégítése teszi az emírségeket kivételesen gazdaggá (az egy főre jutó GDP 50 ezer dollárhoz közelít). A gazdasági növekedés biztosítása és a szédítő ütemben folyó építkezés is lehetetlen lenne bangladesi, indiai, pakisztáni vendégmunkások tízezreinek foglalkoztatása nélkül: a világvárosok, Abu Dhabi, Dubai e működtetői perifériák konténertelepein élnek. A térség más országainak fejleményei is erősítették az állam vezetőinek aggodalmát: az olcsó külföldi munkaerő tömeges megjelenése a muzulmán fundamentalizmussal együtt veszélyes feszültségekhez is vezethet. Az ország védelmét, a belbiztonságot a 66 éves államfő testvérének, Mohammed főhercegnek kezébe adta. A Nyugat egyetértett ezzel, alkalmasabb embert nehezen találhatott volna: a főherceg az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval fenntartott együttműködés szilárd híve.

Mohammed főherceg szakembert keresett a belbiztonság garantálására és választása 2009-ben Erik Prince-re esett. Prince tevékenységét a Navy Sealsnél, az amerikai haditengerészet speciális egységeinél kezdte. Leszerelését követelően alakította meg – 1977-ben – Blackwater nevű különleges magán-titkosszolgálati és kommandós, valamint őrző-védő feladatokra vállalkozó cégét, amelynek legjelentősebb megrendelője az Egyesült Államok kormánya lett, de állítólag más országok is „kiszerveztek” bizonyos feladatokat a Black­water emberei­nek. E cég, már csak tevékenysége diszkrét jellegénél fogva is, kénytelen volt szabadulni nevétől, azt követően, hogy 2007 szeptemberében emberei egy bagdadi fegyveres összecsapás során megöltek tizenhét embert. (Ebben az ügyben Prince-nek – egy amerikai kongresszusi vizsgálat után – meg nem engedett katonai tevékenység folytatásáért 42 millió dolláros bírságot kellett lerónia.) Egy évvel ezelőtt költözött a Mohammed főherceg által rendelkezésére bocsátott új lakhelyére, Abu Dhabi tengerpartjának legdrágább negyedébe, ahol szomszédai nagykövetek, CIA-vezetők és kulcsposztokat betöltő olajmérnökök. Addigra már aláírták a szerződést, egyrészről az emírségek főparancsnoksága, másik oldalról a Blackwater-vezérhez kapcsolódó legújabb cég, a Reflex Responses Manage­ment Consultancy között. E megállapodás a céget arra kötelezi, hogy az aláírást követő öt esztendő alatt fejlessze föl az új idegenlégiót, hivatalos nevén a Különleges Biztonsági Erőt. Csak egy esztendő telt el azóta, de az alakulat máris létrejött, folyik a toborzás a latin-amerikai irodákban, valamint a kiképzés a Camp Thorban heti hét napon. A toborzottak nem lehetnek emírségi állampolgárok, s mi több, arabokat, moszlimokat sem szabad verbuválni. A leszerződött zsoldosokat a szigorú beléptetési szabályokkal rendelkező országba többnyire „építőmunkásokként” utaztatják be, egyébként létező építővállalatokhoz. A kiképzés irányítója maga Prince, akiről a New York Times és a Spiegel adatgyűjtése azt sejteti, hogy továbbra is kapcsolatban áll a CIA-val és a Pentagonnal. A kiképzés a szerződésnek megfelelően alkalmassá teheti a létrehozott különleges erőt szárazföldi, tengeri és légi bevetésre, felderítésre és robbantásra. Külön kurzusokon tanítják a felhőkarcolók védelmét, az olajmezők és a nyílt tengeri olajfúrások oltalmazását, valamint atomlétesítmények biztosítását. Némely új kiképzési feladatok arra utalnak, hogy nem kizárt e zsoldos erőnek az Emirátusok határain kívüli bevetése sem.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!