A kormányzati „adattrezorról” szóló előterjesztés rendben van, de a jogszabály tervezetében erősíteni kell annak a garanciáit, hogy az őrzésre átadott adatokból értelmezhető információt az adat őrzője ne, csak annak kezelője tudja visszanyerni – kommentálja Péterfalvi Attila, hogy a kormány gigantikus adatbank létrehozását tervezi, amelybe nemcsak az államigazgatási szervek, hanem a helyi önkormányzatok, a bíróságok, az ügyészségek, a közjegyzők, de még a közüzemi szolgáltatók birtokában lévő adatokat is feltöltenék. Így minden magyar polgárról és gazdálkodó szervezetről óriási mennyiségű adat kerülne egyetlen helyre, ami nyilvánvalóan óriási adatvédelmi kockázatot jelent.

 
Péterfalvi Attila


Ne lehessen összekapcsolni

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke szerint az adatvédelmi hatóság szemszögéből nézve az a cél, hogy ne lehessen összekapcsolni a különböző területekről beszerzett adatokat, és ezáltal pluszinformációhoz jutni.

Ennek alapvető eszköze az, amit a kormányzati előterjesztés is hangoztat, vagyis, hogy az adattrezorban való őrzésre átadott adatokat olyan kódolt formátumban kell tárolni, hogy abból ténylegesen értelmezhető adatot csak maga az adatkezelő nyerhesse vissza. Vagyis: kóddal csak az adatkezelő rendelkezhet. Ez praktikusan azt jelenti: a trezor fenntartásáért felelő intézménynek, azaz az őrzőnek nincs kódja, hozzáférése, így képtelen értelmezni az adatokat.

Péterfalvi szerint ki kell egészíteni, meg kell erősíteni a jogszabály tervezetében levő garanciális szabályokat. Először is ki kell mondani, hogy az adatállományok átalakításához szükséges kulcsokat szintén független szerv állítsa elő, tehát ne az, aki az őrzésért felelős. Ilyen kódelőállító fellelhető akár az üzleti piacon – jegyezte meg az adatvédelmi hatóság elnöke.

Másodsorban elő kell írni, hogy a kódok előállítója közvetlenül juttassa el a kódokat az adatkezelőhöz. Az egyes adatállományokat (értsd: különböző forrásokból – például bíróság, önkormányzat – származókat) egyedi kulcsokkal kell ellátni, és egy kulcs nem használható fel egynél több alkalommal, valamint nem hozható más személy tudomására. Az adatkezelő a megkapott kódokkal saját maga végezze el az adatállomány kódolását – sorolta Péterfalvi a szükséges többletgaranciákat.


Nem veszíti el személyes adat jellegét

Az adatvédelmi hatósági elnök kitért az adatok épségéért való felelősség kérdésére. Mint kifejtette, a kódolt adatok – pusztán kódolt jellegük miatt – nem veszítik el a személyes adat jellegüket, ugyanis visszafejthetők. Az adattrezorban való őrzés tehát nem pusztán technikai jellegű tevékenység, aminek nincs semmilyen következménye a felelősség szempontjából, hanem a „személyes adatokon végzett bármilyen művelet” egyik fajtájának, Péterfalvi álláspontja szerint az infótörvény fogalomrendszere szerinti adatfeldolgozásnak minősül. Márpedig az adatfeldolgozó felelősséggel tartozik az adatállomány épségéért, és az adatállomány sérülése, részleges törlődése esetén nem mentesülhet a felelősség alól arra hivatkozva, hogy ő pusztán technikai őrzést vállalt.

A hatósági biztos tehát nem osztja az adattrezor létrehozásával szembeni elvi aggályokat, de szükségesnek tartja az adatvédelmi garanciák megerősítését. Kormányzati adattrezort egyébként Észtország is működtet, ráadásul az orosz veszély miatt nem is az ország területén, hanem annál biztonságosabbnak tekintett területen.


Ha egy helyen tárolnak ilyen hatalmas mennyiségű adatot, akkor azt nemzetbiztonsági érdekből, a külföldi titkosszolgálatok elől nagyon gondosan kell védeni, figyelmeztet Molnár Zsolt. A Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke szerint ugyan az elaprózott adattárolásnak is vannak veszélyei, de a nagyfokú adatkoncentrációnak még inkább.


PAPÍRBAN KÖNNYEBB
A döcögve indult e-receptrendszerrel kapcsolatos kérdésére Péterfalvi Attila azt válaszolta: nem lát semmilyen adatvédelmi problémát. Szó nincs arról szerinte, hogy bárki bárkinek – például politikai ellenfeleinek – egészségügyi adatait tudná nézegetni a digitális „felhőben”, ott ugyanis minden műveletet automatikusan naplóznak. A papíralapú egészségügyi nyilvántartásokban sokkal könnyebb lehet az észrevétlen kutakodás.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!