Az történt, amire számítani lehetett: intifádát hirdetett a Hamász, világszerte dühödt tiltakozások kezdődtek amiatt, hogy Donald Trump amerikai elnök a diplomáciai tabut felrúgva, Izrael fővárosának ismerte el Jeruzsálemet. A „szent város” fölötti uralom megszerzése évezredek óta szörnyű háborúkat okozott. A vallási konfliktusokat rendszerint hatalmi, politikai érdekek szították.

 
A Sziklamecset, az iszlám harmadik legszentebb helye, Dávid-csillagos izraeli lobogók hátterében - Fotó: Thomas Coex, AFP

Középkori, Amerika felfedezése előtt készült térképeken gyakran rajzolták Jeruzsálemet a világ közepére. Nem alaptalanul, hiszen a város kultúrák metszéspontján állt Egyiptom és Perzsia, Róma és Bizánc, Európa, Afrika és Ázsia között. Birtoklása ma már jobbára jelképes, de a szimbólumok veszélyes dolgok: mindig vannak, akik ölni is készek értük. A mai palesztinok ősei, a filiszteusok és a héber törzsek, amennyire a régészeti kutatásokból megállapítható, nagyjából egy időben érkeztek erre a tájra Krisztus előtt 1200 évvel – nem mintha nagy jelentősége volna, hogy melyikük volt ott korábban.

A két nép harcairól beszámol a Biblia, és mint látható, az ősi konfliktust három évezred sem tudta megoldani. Ezért is szkeptikusak sokan az izraeli–palesztin békefolyamat esélyeit illetően: ha eddig nem sikerült, miért pont most sikerülne?

Jeruzsálem keleti felét, benne az Óvárost fél évszázaddal ezelőtt, az 1967-es hatnapos háborúban szállta meg (saját értelmezése szerint: foglalta vissza) Izrael.

A terület annektálását a nemzetközi jog nem ismeri el, Jordánia lemondott róla a majdani független palesztin állam javára, amely nem létezik, de Jeruzsálemet örök és oszthatatlan fővárosának tekinti. Izrael építkezésekkel és betelepítésekkel igyekszik megváltoztatni a város etnikai arányait, hogy – dacolva az ENSZ határozataival – hosszú távon biztosítsa jeruzsálemi fennhatóságát. A palesztinok gyakran követnek el merényleteket izraeli civilek ellen, és a csütörtökön meghirdetett újabb intifáda (felkelés) csak tovább ront a helyzeten. A Templomhegy és a rajta álló két mecset felügyeletét egy iszlám vallási intézmény látja el az izraeli hatóságok helyett – Netanjahu miniszterelnök most azt mondta, hogy ez nem változik, de ez az ígéret a legkevésbé sem csillapítja a muzulmán világ dühét.A zsidóknak Jeruzsálem Dávid városa, a legendás uralkodóé, aki királyságban egyesítette a héber törzseket, miután legyőzte (a természetesen filiszteus) Góliátot. Fia, Salamon építtette az Első Templomot. A Második Templomot sok száz évvel később a rómaiak pusztították el, amikor leverték a meghódítottak lázadását. Ha lett volna már okostelefon abban az időben, a légiósok alighanem szelfiken örökítik meg, ahogy kifosztják a templomot, így csak a hadvezér Titus római diadalívén maradt fenn kép a kincsek elhurcolásáról.

A leégett épületegyüttesből csupán az egyik, a nyugati tartófal maradt állva: ez a híres Siratófal. A diaszpóra zsidósága kétezer év óta ismételgeti köszöntésként Széder-estéken, hogy „Jövőre Jeruzsálemben!”.

Egyes ultraortodox irányzatok elutasítják a szent város fölötti világi uralmat, vagyis a modern Izrael államot, mert szerintük a választott népet a majdan eljövendő Messiásnak kell visszavezetnie Jeruzsálembe. A szélsőséges vallásos pártoknak hagyományosan nagy befolyásuk van az izraeli kormánypolitikára.


A kereszténység Jézus kereszthalálával és feltámadásával köti össze Jeruzsálemet, ezért tekinti szentnek. Az óváros szűk sikátorain át kanyarog a Via Dolorosa, „a fájdalmak útja”, ahol a hagyomány szerint a halálra ítélt Názáreti a keresztjét vitte.

A temetés feltételezett helyszínén templomot emeltek a bizánci uralom alatt, a Szent Sír-bazilikát. A középkori keresztes hadjáratok idején, korabeli leírások szerint, a lovagok térdig gázoltak a hitetlenek kiontott vérében, csak hogy a Latin Királyság uralkodói büszkén viselhessék „a Szent Sír védelmezője” címet. Megjegyzendő, hogy a keresztények sem tudtak megegyezni, kié a bazilika, mígnem a 19. században a várost ellenőrző ottománok felosztották a felügyelet jogát a római katolikusok, koptok, örmények, görögök, szírek és etiópok között. Még 2008-ban is megesett, hogy papok ököllel estek egymásnak, hogy eldöntsenek egy területi vitát a székesegyház udvarán, a döbbent turisták szeme láttára.


Az iszlám nagyon hamar, néhány évvel Mohamed halála után ért el a városba, amelyet arabul al-Kudsznak neveznek. Ma már meghökkentően hangzik, de Omár kalifa és utódai több mint három évszázadon át türelmes uralkodók voltak, a zsidók és keresztények háborítatlanul gyakorolhatták vallásukat Jeruzsálemben, persze csak ha lerótták a rájuk kivetett különadót. Ebben az időben épült a Templomhegyen (arabul Haram as- Saríf) a két mecset, a város jelképének számító, lélegzetelállító szépségű Szikladóm és al-Aksza.

Pedig a vallásalapító próféta fizikai valójában nem, csak álmában járt erre; ez volt a Koránban leírt híres „éjszakai utazása”.

A Sziklamecset arra a kőtömbre épült, ahonnan „a mennyekbe emelkedett”, ezért Mekka és Medina után az iszlám harmadik legszentebb helye. (Történetesen ugyanezen a sziklán emelték szentélyeiket a zsidók is, csak ők azt a helyet tisztelték benne, ahol Ábrahám kész volt föláldozni Izsákot.) 2000-ben Ariel Saron templomhegyi sétája váltott ki palesztin felkelést, a zavargások pedig a miniszterelnöki székbe segítették a nyugalmazott tábornokot. 

- - - -

A zsidók és palesztinok közötti modern kori viszály magvát a britek vetették el az első világháború idején.
Támogatásukért cserébe mindkét félnek azt ígérték, hogy országot alapíthatnak a török birodalom összeomlása után. Nem tartották meg az ígéretüket, a gyarmatbirodalom mandátumterületként magához csatolta Palesztinát. A 19. század közepén megindult a zsidó bevándorlás, és Hitler hatalomra jutása (1933) után még több európai menekült akart Palesztinába jutni. Csakhogy a britek nem nézték jó szemmel a migránsokat, legtöbbjüket be sem engedték, sokuk ehelyett haláltáborokban veszett oda. A britek kivonulása után kikiáltották Izrael Államot, amelyet már létrejötte pillanatában (1948) megtámadtak szomszédjai. A múlt század második felének izraeli–arab háborúi mérgesedő sebeket hagytak mindkét oldalon.


667 
alkalommal említi a Biblia
Jeruzsálemet.

Jeruzsálem krónikája

Kr. e. 1010–970 Dávid uralkodása, Jeruzsálem az egyesített izraeli királyság fővárosa lesz.
Kr. e. 970–931 Salamon király uralkodása, az Első Templom építése.
Kr. e. 597 Babilóniai hódítás.
Kr. e. 515 A Második Templom építése.
Kr. e. 332 Nagy Sándor elfoglalja Jeruzsálemet.
Kr. e. 320 Egyiptomi hódítás.
Kr. e. 166 A Makkabeus-felkelés.
Kr. e. 63 A római uralom kezdete.
Kr. e. 40 Trónra lép Nagy Heródes királysága, újjáépítik a templomot.
30 körül Jézus kereszthalála.
70 A rómaiak leverik a zsidók lázadását, elfoglalják Jeruzsálemet, kifosztják és lerombolják a templomot.
132 Bar Kochba szabadságharca.
326 A bizánci uralom kezdete.
638 Arab hódítás. Az al-Aksza mecset és a Szikladóm építése.
1010 Al-Hakim kalifa elrendeli a zsinagógák és a templomok lerombolását.
1099–1244 A keresztes lovagok királysága.
1260 Az egyiptomi mameluk uralom kezdete.
1517 Az ottomán török uralom kezdete.
1860 Létrejön az első modern kori zsidó telep, megindul a cionista mozgalom.
1917 Brit uralom. Növekvő feszültség a zsidó bevándorlók és az arab lakosság között.
1948 Izrael Állam alapítása. Jeruzsálemet kettéosztják, nyugati fele a zsidó államé, a keleti (benne a szent helyekkel) Transz-Jordánia fennhatósága alá kerül.
1949 Izrael fővárosának nyilvánítja Jeruzsálemet, de ezt a külvilág nem ismeri el.
1967 A hatnapos háborúban Izrael megszállja Kelet-Jeruzsálemet, újraegyesíti a várost.
2000 A második intifáda, palesztin felkelés.
2014–15 Lázongások, késes és gázolós merényletek.
2017 Az Egyesült Államok Izrael fővárosának ismeri el Jeruzsálemet.

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!