A parlament múlt hétfői ülésén Z. Zebulon baloldali képviselő javasolta, hogy Örkény István születésének századik évfordulóját, azaz április 5-ét, nyilvánítsák az Abszurd napjává és egyben nemzeti ünneppé. A javaslatot többen kifütyülték, mások pedig azzal érveltek, hogy egy másik neves író születésnapját már a humor napjává nyilvánították, nem beszélve a holta után is annyi bonyodalmat okozó költőről, akinek ugyanabban a hónapban 11-én már évente megünnepeljük a születésnapját. Egy író egy születésnapja, már engedtessék meg, untig elég volna egy ilyen kicsiny, ám sok sebből vérző országnak.

 
A grafika Tettamanti Béla munkája

A javaslat tehát nem talált támogatókra, ellentétben az ugyanezen a napon elhangzott két másik javaslattal, amelyek heves vitát váltottak ki. Az egyik javaslat, amelyet Süttőfia Süttő Keve ismertetett, a közlekedési lámpák szabályozását célozná.

A lámpák a képviselő szerint színeikkel sértik a magyar érzékenységet, ezért indítványozta, hogy az eddig használt, nemzetközileg elterjedt piros-sárga-zöld helyett a nemzeti együttműködés keretében vezessék be a piros-fehér-zöld színeket. Ez továbbra sem veszélyeztetné a közlekedés biztonságát, hiszen, mint mondotta, a középső lámpáról pozíciója alapján a színvakok továbbra is biztonsággal tudhatnák majd, hogy az a sárga, illetőleg fehér, de a lámpák arculata az új formában sokkal inkább tükrözné a magyar szellemet. A képviselő az új fényjelzést nemcsak az anyaországban, hanem a szomszédos országok magyarlakta területein is bevezetné, erősítvén az ott élőkben a nemzethez tartozás oly sérülékeny tudatát.

A javaslatot támogató Koppányfia Koppány hozzátette, hogy a jelenlegi piros-sárga-zöld színbeosztás alapján akár Bolíviával is összekeverhetik az országot, vagy ami még rosszabb, Burkina Fasóval. – Nem leszünk Bolívia! Nem leszünk Burkina Faso! – zúgta a frakció. A javaslatnak előre láthatóan szakmai visszhangja is lesz, a Közlekedési Intézet szóvivője szerint a javaslat esetleges további vizsgálata szakértői bizottság felállítását teheti szükségessé.

Az az ellenérv, amely szerint a szabályozás az egész világon nagyjából egységes, csupán a villogó színek sorrendje változik egyes területeken, komoly felzúdulást váltott ki és maga a miniszterelnök is azzal érvelt, hogy nem leszünk gyarmat, a közlekedési lámpák színének eldöntése kizárólag a mi hatáskörünkbe tartozik: ha elég bátrak és kitartóak vagyunk, megvalósíthatjuk az egyszerre felvillanó piros-fehér-zöldet is.

Aszondja Amália képviselő asszony a nemzetközi konfliktus elkerülése érdekében azzal az ötlettel állt elő, hogy maguk a színek maradjanak meg, ám a lámpákat két oldalról lássuk el értelmező feliratokkal, amelyek tudatják, hogy a színek, amelyeket látunk, valójában milyen színek is. Vagyis a piros piros, a sárga az fehér, a zöld meg zöld. A feliratokat jól láthatóan, a közlekedési lámpák két oldalán kellene elhelyezni, messziről is érzékelhető betűméretben, egyik oldalon magyar nyelven, latin betűkkel, a másik oldalon rovásírással. Így a külföldről ide látogató is azonnal rájöhetne, hogy bizony nem Bolíviában vagy Burkina Fasóban van. A javaslatot viharos taps követte, mutatva a kompromisszum- és vitakészséget, valamint a nemzetközi standardok figyelembevételének és a nemzeti érdekek képviseletének egyszerre megmutatkozó bölcs igényét.

A képviselő asszonynak, aki korábban rendkívüli szociális érzékenységről tett tanúságot, egy, a múlt esztendőben fölvetett kreatív ötlete mára a kivitelezés fázisába került és széles körű társadalmi támogatottságot élvez. A képviselő asszony javaslata, amelyet eredetileg a főpolgármesterhez intézett, az volt, hogy a budapesti utcatáblákat a vakok és gyengén látók érdekében Braille-írással is függesszék ki. A táblák gyártása megkezdődött, az első, az utcanév-táblával megegyező méretű Braille-táblát várhatóan a II. János Pál pápa téren helyezik majd el idén október tizenötödikén. A táblát az előzetes hírek szerint Vencellin abádszalóki prépost szenteli fel, amennyiben a szervezők biztosítják részére a tábla eléréséhez szükséges két méter magas biztonságos állványzatot.

Z. képviselő, aki, mint azt írásunk elején megemlítettük, Örkény István író születésnapjának ünneppé nyilvánítására tett javaslatot, egyúttal felszólította képviselőtársait és a lakosságot, hogy a neves szerző születésnapjáról családi és baráti körben 2012. április ötödikén feltétlenül emlékezzenek meg.

Címkék: Raúl, Parlament, politikus

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!